Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
antropologia
antropologia

dziedzina nauki zajmująca się badaniem człowieka jako jednostki w społeczeństwie w kontekście historycznej zmienności; jej celem jest ustalenie i zrozumienie roli kultury w życiu człowieka

mikrohistoria
mikrohistoria

praktyka historyczna, która narodziła się na przełomie lat 70 i 80 XX wieku; charakteryzuje się opisywaniem niewielkich przestrzeni terytorialnych oraz czasowych; jednym z jej głównych zadań jest przedstawienie życia codziennego zwykłych ludzi

multikulturalizm (wielokulturowość)
multikulturalizm (wielokulturowość)

idea, zgodnie z którą społeczeństwo powinno cechować się istnieniem grup o różnym pochodzeniu, posiadających odmienne systemy norm i wyznających różne wartości, ale w pełni uczestniczących w życiu społeczeństwa

projekt Human
projekt Human

projekt autorstwa Yanna Arthusa‑Bertranda realizowany w latach 2012–2015; jego efektem było powstanie filmu Człowiek, przedstawiającego ludzi z całego świata; to zbudowana z wielu historii opowieść o tym, co znaczy być człowiekiem; w filmie znalazły się wypowiedzi 2000 osób z ponad 60 krajów

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida