Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
autotrofizm
autotrofizm

samożywność; sposób odżywiania polegający na wytwarzaniu związków organicznych z prostych związków nieorganicznych przy udziale energii chemicznej lub światła

chemosynteza
chemosynteza

proces syntezy związków organicznych z dwutlenku węgla i wody z wykorzystaniem energii chemicznej pochodzącej z utleniania związków nieorganicznych

fotosynteza
fotosynteza

proces syntezy związków organicznych z dwutlenku węgla i wody z wykorzystaniem energii świetlnej; bezpośrednim produktem fotosyntezy są cukry proste

miękisz asymilacyjny
miękisz asymilacyjny

wyspecjalizowany miękisz, złożony z komórek zawierających liczne chloroplasty; zachodzi w nim proces fotosyntezy; występuje głównie w liściach

tkanka
tkanka

zespół komórek o podobnej budowie i wspólnym pochodzeniu, przystosowanych do wykonywania określonej funkcji; tkanki są elementami składowymi narządów i ich układów

związki organiczne
związki organiczne

wszystkie związki chemiczne zawierające węgiel; jednym z kilku wyjątków jest dwutlenek węgla zaliczany do substancji nieorganicznych

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida