Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Narzędzia kominiarskie

BUD.05. Wykonywanie robót kominiarskich - KOMINIARZ 713303

bg‑green

Słownik pojęć dla e‑materiału

Instrukcja korzystania ze słownika

Słownik pojęć do e‑materiału zawiera hasła oraz ich definicje. Hasła zostały ułożone w kolejności alfabetycznej. Wybrane pojęcia zawierają również odsyłacze (linki) do elementów składowych e‑materiału, w których zostały użyte. Poprawne korzystanie ze słownika pojęć pozwoli Ci opanować podstawowy zasób słownictwa branżowego oraz ułatwi przyswojenie wiedzy zawartej w e‑materiale.

1
analizator spalin
analizator spalin

Urządzenie umożliwiające kontrolę oraz regulację parametrów spalania w celu osiągnięcia maksymalnej sprawności kotłów i komina. Analizator bada spaliny i określa parametry występujących tam: tlenu, dwutlenku węgla, tlenku węgla, temperatury.

anemometr
anemometr

Urządzenie służące do pomiaru prędkości, z jaką poruszają się wiatr, gazy oraz ciecze. Niektóre modele anemometrów wskazują kierunek ruchu danej substancji. Aby można było zestawić i porównać pomiary prędkości wiatru w różnych lokacjach, należy wziąć pod uwagę czynniki takie jak: ukształtowanie terenu, obecność drzew lub zabudowy. Standardowa wysokość, na której umieszczony zostaje anemometr mający badać prędkość wiatru, powinna wynosić 10 metrów.

aparat zaciskowy do szczotek kominiarskich
aparat zaciskowy do szczotek kominiarskich

Urządzenie składające się z dwóch skręconych ze sobą pierścieni, służące do montażu szczotki na zestawie linowym.

ciąg kominowy
ciąg kominowy

Określany jako różnica gęstości między ciepłym powietrzem w przewodzie kominowym a chłodnym powietrzem na zewnątrz. Wywoływany przez ruch dymu lub spalin od dołu do wylotu komina. Ciąg jest tym większy, im większa jest różnica temperatur. Jego siła zależy od wielkości przekroju i wysokości komina.

czyszczenie mechaniczne
czyszczenie mechaniczne

Usuwanie sadzy z komina przy pomocy narzędzi kominiarskich, aby zapewnić pełny prześwit komina. Jest to proces bardzo czasochłonny, zwłaszcza w sytuacjach, gdy mamy do czynienia z całkowitym lub prawie całkowitym zatkaniem komina sadzą szklistą. Niezbędne jest wówczas dokonanie przewiertu wzdłuż całej długości przewodu kominowego przed przystąpieniem do standardowej procedury czyszczenia.

drzwiczki rewizyjne
drzwiczki rewizyjne

Drzwiczki znajdujące się w najniższej części komina. Dzięki nim można wyjąć sadzę z kanału dymowego, sprawdzić drożność kanału oraz oczyścić komin od dołu za pomocą kołowrotka kominiarskiego lub lancy do czyszczenia mechanicznego.

głowica kominowa
głowica kominowa

Przyrząd służący do zwiększenia ciągu kominowego.

graca kominiarska (naramienna)
graca kominiarska (naramienna)

Potoczna nazwa (naramienna) pochodzi od tego, że kominiarze noszą ją przeważnie na ramieniu (najczęściej lewym). Jest narzędziem wielofunkcyjnym, służy między innymi do linowania przewodu kominowego czy wybierania sadzy.

kamera kominowa
kamera kominowa

Kamera służąca do inspekcji kanałów kominowych.

kanał dymowy
kanał dymowy

Kanał służący do odprowadzania spalin z kotłów na paliwo stałe (drewno, pellet, węgiel).

kanał spalinowy
kanał spalinowy

Kanał służący do odprowadzania spalin z kotłów na paliwo gazowe i płynne.

kanał wentylacyjny
kanał wentylacyjny

Kanał służący do odprowadzania powietrza (wentylacji) z pomieszczeń.

klucze kominiarskie
klucze kominiarskie

Komplet kluczy (trójkątny, kwadratowy, gwiazda, płaski) służących do otwierania drzwiczek rewizyjnych.

kołowrotek kominiarski
kołowrotek kominiarski

Przyrząd służący do czyszczenia kanałów kominowych od dołu przez drzwiczki rewizyjne. Składa się z drążka wykonanego z włókna węglowego oraz szczotki typu gwiazda lub przebijaka.

kominiarz
kominiarz

Osoba zajmująca się zawodowo czyszczeniem i kontrolą stanu technicznego przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

kula kominiarska
kula kominiarska

Przyrząd służący do obciążenia szczotki, umożliwiający czyszczenie nią komina. Kule można podzielić na stalowe – do czyszczenia kanałów murowanych i gumowe – do czyszczenia kanałów stalowych.

lanca do czyszczenia mechanicznego
lanca do czyszczenia mechanicznego

Urządzenie do mechanicznego czyszczenia bardzo zanieczyszczonych kanałów; czyszczenie odbywa się – dzięki wiertarce – przez ruch obrotowy.

lina kominiarska
lina kominiarska

Lina dedykowana czyszczeniu kanałów kominowych; wraz z kulą, szczotką i aparatem zaciskowym (kominiarskim) stanowi część zestawu kominowego.

lusterko inspekcyjne
lusterko inspekcyjne

Narzędzie kominiarskie wykorzystywane w celu sprawdzania prześwitu przewodu kominowego.

łańcuchy do czyszczenia mechanicznego
łańcuchy do czyszczenia mechanicznego

Łańcuchy zamontowane na końcu lancy, przeznaczone do czyszczenia komina – po wprowadzeniu ich w ruch obrotowy, zbijają twardą sadzę.

łyżka kominiarska
łyżka kominiarska

Proste narzędzie kominiarskie służące do wybierania sadzy.

nasada kominowa
nasada kominowa

Przyrząd służący do zwiększenia ciągu kominowego. Nasady dzielimy na:

- ruchome/obrotowe – z elementami ruchomymi,

- stałe – bez elementów ruchomych.

okresowa kontrola stanu technicznego komina
okresowa kontrola stanu technicznego komina

Jedna z usług wykonywanych przez kominiarza, polegająca na sprawdzeniu, czy przewód kominowy odpowiada określonym przez prawo wymaganiom (art. 62 Prawa budowlanego – Ustawy z dn. 7 lipca 1994, Dz.U. z 2021 r. poz. 2351).

przebijak do zapchanych kominów
przebijak do zapchanych kominów

Ostro zakończony bolec służący do udrażniania kominów od dołu za pomocą kołowrotka kominiarskiego.

przedłużka kominowa
przedłużka kominowa

Przyrząd służący do zwiększenia ciągu kominowego.

przepływ kominowy (ciąg kominowy)
przepływ kominowy (ciąg kominowy)

Różnica pomiędzy gęstością ciepłego powietrza, występującego wewnątrz komina, a powietrzem chłodnym, znajdującym się na zewnątrz budynku; określa przepływ powietrza przez kanał kominowy.

przepychacz
przepychacz

Proste narzędzie kominiarskie służące do czyszczenia górnych oraz dolnych otworów wycierowych, stosowane w czyszczeniu pieców, kotłów, kanałów oraz udrażnianiu przewodów.

szczotka kominiarska
szczotka kominiarska

Przyrząd do czyszczenia komina. Szczotki można podzielić:

- ze względu na materiał, z którego zostały wykonane (stalowe – do czyszczenia przewodów murowanych; plastikowe – do czyszczenia przewodów stalowych),

- ze względu na kształt (okrągłe – do czyszczenia kanałów okrągłych, prostokątnych i kwadratowych; kwadratowe i prostokątne – do czyszczenia kanałów prostokątnych i kwadratowych).

zapałki dymowe (dymne)
zapałki dymowe (dymne)

Wielofunkcyjne narzędzie wykorzystywane do testowania czujników dymu i systemów wyciągowych, a także badania ciągu, lotów wentylacyjnych i innych. Zapałki te ani nie iskrzą, ani nie kapią, a także szybko się schładzają. Ich patyczek jest niepalny. Nie posiadają w składzie naftalenu, gumy ani cynku.

zestaw kominiarski
zestaw kominiarski

Składa się z liny, szczotki, aparatu zaciskowego (kominiarskiego). Służy do czyszczenia kanałów kominiarskich od góry.

zestaw linowy (lina kominiarska)
zestaw linowy (lina kominiarska)

Podstawowy zestaw służący do czyszczenia kominów (linowania), pozwalający na zawieszanie na linie innych rodzajów narzędzi, takich jak kula kominiarska.