Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Organizacja czasu wolnego w gospodarstwie agroturystycznym

HGT.09. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich - Technik turystyki na obszarach wiejskich 515205

Słownik pojęć dla e‑zasobu

1
Instrukcja korzystania ze słownika

Słownik pojęć do e‑materiału zawiera hasła oraz ich definicje. Hasła zostały ułożone w kolejności alfabetycznej. Wybrane pojęcia zawierają również odsyłacze (linki) do elementów składowych e‑materiału, w których zostały użyte.

Poprawne korzystanie ze słownika pojęć pozwoli Ci opanować podstawowy zasób słownictwa branżowego oraz ułatwi przyswojenie wiedzy zawartej w materiale w e‑materiału.

1
agroturystyka
agroturystyka

Jedna z form turystyki wiejskiej oznaczająca wypoczynek w gospodarstwie rolnymgospodarstwo rolnegospodarstwie rolnym zorganizowanym przez rolnika i jego rodzinę. Usługi turystyczne powiązane są z działaniem gospodarstwa rolnegogospodarstwo rolnegospodarstwa rolnego. Produkcja rolna i hodowla zwierzątzwierzęta gospodarskiezwierząt mogą stanowić atrakcję dla gości gospodarstwa agroturystycznegogospodarstwo agroturystycznegospodarstwa agroturystycznego.

Program ćwiczeniowy do projektowania przez dobieranie - Projektowanie programu spędzania wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznymDxBDcrEwTProgram ćwiczeniowy do projektowania przez dobieranie - Projektowanie programu spędzania wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznym

Źródło: Maria Napiórkowska‑Gzula, Barbara Steblik, Przygotowanie imprez i usług turystycznych, WSiP, Warszawa 2023, s. 103.

animaloterapia
animaloterapia

To metoda wspomagająca leczenie oraz rehabilitację osób, która polega na bliskim i naturalnym kontakcie ze zwierzętami.

Plansza interaktywna - Spędzanie wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznymD1bn8DOLrPlansza interaktywna - Spędzanie wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznym

Źródło: Strona internetowa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Animaloterapia – najmilsza terapia z udziałem zwierząt, https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/animaloterapia-najmilsza-terapia-z-udzialem-zwierzat/ [dostęp 31.01.2023 r.].

atrakcyjność turystyczna
atrakcyjność turystyczna

To właściwość obszaru/regionu/miejscowości wynikające z cech przyrodniczych i pozaprzyrodniczych, które wzbudzają zainteresowanie i przyciągają podróżnych.

Plansza interaktywna - Spędzanie wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznymD1bn8DOLrPlansza interaktywna - Spędzanie wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznym

Źródło: Maria Napiórkowska‑Gzula, Barbara Steblik, Przygotowanie imprez i usług turystycznych. Część 1, WSiP, Warszawa 2023.

czas wolny
czas wolny

Jest to czas, który człowiek może zagospodarować według swoich własnych potrzeb i uznania, w ramach posiadanego budżetu. Czas wolny można wykorzystać na odpoczynek od codziennych obowiązków, rekreację, rozrywkę, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zdobywanie nowych doświadczeń, działalność społeczną. Jest to ważny element stanowiący o jakości życia.

Program ćwiczeniowy do projektowania przez dobieranie - Projektowanie programu spędzania wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznymDxBDcrEwTProgram ćwiczeniowy do projektowania przez dobieranie - Projektowanie programu spędzania wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznym

Źródło: Strona internetowa profesor.pl, Pojęcie, znaczenie i funkcje czasu wolnego, https://www.profesor.pl/mat/na2/na2_joja_011115_1.php [dostęp 31.01.2023 r.].

dojenie krów
dojenie krów

To czynność polegająca na pozyskaniu mlekamleko prosto od krowymleka z wymion krowy.

Program ćwiczeniowy do projektowania przez dobieranie - Projektowanie programu spędzania wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznymDxBDcrEwTProgram ćwiczeniowy do projektowania przez dobieranie - Projektowanie programu spędzania wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznym

Źródło: Kanał internetowy Youtube, iSokolkaeu, Konkurs Ręcznego Dojenia Krów o Puchar Wójta Gminy Korycin, https://www.youtube.com/watch?v=w9ny1IleBQ0 [dostęp 31.01.2023 r.].

gospodarstwo agroturystyczne
gospodarstwo agroturystyczne

Gospodarstwo rolnegospodarstwo rolneGospodarstwo rolne, w którym są świadczone usługi turystyczne.

Program ćwiczeniowy do projektowania przez dobieranie - Projektowanie programu spędzania wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznymDxBDcrEwTProgram ćwiczeniowy do projektowania przez dobieranie - Projektowanie programu spędzania wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznym

Źródło: Strona internetowa Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Gospodarstwo_agroturystyczne [dostęp 31.01.2023 r.].

gospodarstwo rolne
gospodarstwo rolne

Grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem. Stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą z prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Plansza interaktywna - Spędzanie wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznymD1bn8DOLrPlansza interaktywna - Spędzanie wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznym

Źródło: Strona internetowa PrawoRolne.info, Kinga Karaś, Co oznacza termin - gospodarstwo rolne?, https://www.praworolne.info/co-oznacza-termin-gospodarstwo-rolne-308-material.html [dostęp 31.01.2023 r.].

gra
gra

Rodzaj zabawy, który może być wypoczynkiem i jedną z aktywności podejmowanych w czasie wolnymczas wolnyczasie wolnym. Gra ma zawsze określone zasady i może zawierać elementy rywalizacji.

Program ćwiczeniowy do projektowania przez dobieranie - Projektowanie programu spędzania wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznymDxBDcrEwTProgram ćwiczeniowy do projektowania przez dobieranie - Projektowanie programu spędzania wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznym

Źródło: Strona internetowa Instytut Pileckiego, Plik PDF o rozmiarze 2.42 MB w języku polskim, https://instytutpileckiego.pl/public/upload/articles_files/Gra%20miejska.%20Krok%20po%20kroku(2).pdf [dostęp 31.01.2023 r.].

infrastruktura gospodarstwa agroturystycznego
infrastruktura gospodarstwa agroturystycznego

Zaplecze i zasoby gospodarstwa agroturystycznego, w tym baza noclegowa, gastronomiczna i towarzysząca (np. rekreacyjna), zabudowania gospodarcze, grunty, które pozwalają na świadczenie usług agroturystycznych.

Plansza interaktywna - Spędzanie wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznymD1bn8DOLrPlansza interaktywna - Spędzanie wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznym

Źródło: Strona internetowa agro.icm.edu.pl, Uwarunkowania rozwoju infrastruktury agroturystycznej na przykładzie powiatu nowosądeckiego, Plik PDF o rozmiarze 238 KB w języku polskim,
http://agro.icm.edu.pl/agro/download/bwmeta1.element.dl-catalog-39f08598-d0fd-42c1-945b-89e1bf10e28a/other/Niedziolka.pdf  [dostęp 31.01.2023 r.].

infrastruktura turystyczna
infrastruktura turystyczna

Różnego rodzaju obiekty, urządzenia, baza oraz instytucje, które umożliwiają obsługę ruchu turystycznego, stanowią wyposażenie określonej przestrzeni (obszaru, miejscowości, szlaku) mającej walory turystyczne. W skład infrastruktury turystycznej wchodzą: baza noclegowa, baza gastronomiczna, baza komunikacyjna, i towarzysząca (np. obiekty kultury i sportowe, szlaki turystyczne).

Plansza interaktywna - Spędzanie wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznymD1bn8DOLrPlansza interaktywna - Spędzanie wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznym

Źródło: Barbara Steblik, Lilianna Rzepka, Geografia turystyczna. Część 2, WSiP, Warszawa 2020, s. 312.

jaja prosto od kur
jaja prosto od kur

Jaja kur, przeznaczone do bezpośredniego spożycia lub do dalszego przetwórstwa.

Plansza interaktywna - Spędzanie wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznymD1bn8DOLrPlansza interaktywna - Spędzanie wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznym

Źródło: Strona internetowa Ekologia.pl Styl życia, Jajko kurze – właściwości, skład i zastosowanie jajka kurzego, https://www.ekologia.pl/styl-zycia/zdrowa-zywnosc/jajko-kurze-wlasciwosci-sklad-i-zastosowanie-jajka-kurzego,24737.html [dostęp 31.01.2023 r.].

kuchnia regionalna
kuchnia regionalna

Charakteryzuje się potrawami, które przygotowuje się z wyprodukowanych lokalnie bądź dostępnych tylko w danym regionie składników, jak np. ryby, sery, mięso.

Program ćwiczeniowy do projektowania przez dobieranie - Projektowanie programu spędzania wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznymDxBDcrEwTProgram ćwiczeniowy do projektowania przez dobieranie - Projektowanie programu spędzania wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznym

Źródło: Strona internetowa Polskiej Organizacji Turystycznej, Kuchnie regionalne, https://skansen.lublin.pl/pl/wydarzenia/zniwowanie-w-skansenie/ [dostęp 31.01.2023 r.].

kulig
kulig

Jeden lub kilka zaprzęgów konnych z przyczepionymi saniami. To także rodzaj wydarzenia, któremu często towarzyszy muzyka, śpiew oraz zabawa przy ognisku.

Program ćwiczeniowy do projektowania przez dobieranie - Projektowanie programu spędzania wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznymDxBDcrEwTProgram ćwiczeniowy do projektowania przez dobieranie - Projektowanie programu spędzania wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznym

Źródło: Kanał internetowy Youtube, Telewizja Sokółka, Wyjątkowy kulig prosto z Sadku, https://www.youtube.com/watch?v=hqosOhPdHKo [dostęp 31.01.2023 r.].

kurnik
kurnik

Jest to budynek gospodarczy, najczęściej na wsiwieśwsi, który jest przeznaczony do hodowli niewielkiej liczby drobiu, w tym przede wszystkim kur. Służy do schronienia drobiu nocą lub w trakcie brzydkiej pogody. W środku jest wyposażony w grzędy, czyli żerdzie, na których mogą siedzieć kury, stanowiska lęgowe, poidła, koryta paszowe.

Program ćwiczeniowy do projektowania przez dobieranie - Projektowanie programu spędzania wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznymDxBDcrEwTProgram ćwiczeniowy do projektowania przez dobieranie - Projektowanie programu spędzania wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznym

Źródło: Strona internetowa MG Blog budowlany, Kurnik przydomowy: budowa, cena, zalety i wady kurnika dla kur, https://www.mgprojekt.com.pl/blog/kurnik-przydomowy/ [dostęp 31.01.2023 r.].

lokalne specjały
lokalne specjały

To produkty spożywcze charakterystyczne dla danego regionu, w którym są wytwarzane i prezentowane.

Program ćwiczeniowy do projektowania przez dobieranie - Projektowanie programu spędzania wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznymDxBDcrEwTProgram ćwiczeniowy do projektowania przez dobieranie - Projektowanie programu spędzania wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznym

Źródło: Strona internetowa Akademia Smaku Polskie produkty regionalne i tradycyjne, https://akademiasmaku.pl/artykul/polskie-produkty-regionalne-i-tradycyjne,123 [dostęp 31.01.2023 r.].

masło
masło

Tłuszcz jadalny, wytwarzany ze śmietany lub śmietanki mleka krowiegomleko prosto od krowymleka krowiego. Składa się w większości z nasyconych kwasów tłuszczowych oraz witamin. Masło prawdziwe ma zazwyczaj kolor kremowy lub jasnożółty i można wykonać je także w domu.

Program ćwiczeniowy do projektowania przez dobieranie - Projektowanie programu spędzania wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznymDxBDcrEwTProgram ćwiczeniowy do projektowania przez dobieranie - Projektowanie programu spędzania wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznym

Źródło: Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Masło tradycyjne, https://www.gov.pl/ [dostęp 31.01.2023 r.].

miód z własnej pasieki
miód z własnej pasieki

To produkt spożywczy produkowany naturalnie przez pszczoły. Powstaje z nektaru i zawiera małe ilości pyłku pszczelego.

Plansza interaktywna - Spędzanie wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznymD1bn8DOLrPlansza interaktywna - Spędzanie wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznym

Źródło: Strona internetowa Pasieka Laszczych, Miody z własnej pasieki, http://api-inhalacje.pl/miody-z-wlasnej-pasieki/ [dostęp 31.01.2023 r.].

mleko prosto od krowy
mleko prosto od krowy

Świeże, niepasteryzowane, nieprzetworzone, nienormalizowane mleko krowie.

Plansza interaktywna - Spędzanie wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznymD1bn8DOLrPlansza interaktywna - Spędzanie wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznym

Źródło: Strona internetowa Farmer.pl, Helena Kędra, Świeże mleko jako nowy trend wśród smakoszy, https://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/bydlo-i-mleko/swieze-mleko-jako-nowy-trend-wsrod-smakoszy,71256.html [dostęp 31.01.2023 r.].

ogród warzywny/warzywniak
ogród warzywny/warzywniak

Wydzielone miejsce w gospodarstwiegospodarstwo rolnegospodarstwie do uprawy warzyw, ziół.

Program ćwiczeniowy do projektowania przez dobieranie - Projektowanie programu spędzania wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznymDxBDcrEwTProgram ćwiczeniowy do projektowania przez dobieranie - Projektowanie programu spędzania wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznym

Źródło: Strona internetowa GardenYARD, Brygida Konopka‑Konig, Warzywniak w ogrodzie. Kiedy zacząć i jak rozplanować?, https://gardenyard.pl/rosliny/warzywniak-w-ogrodzie-kiedy-zaczac-i-jak-rozplanowac/ [dostęp 31.01.2023 r.].

posiłek wegetariański
posiłek wegetariański

To posiłek niezawierający mięsa oraz innych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Program ćwiczeniowy do projektowania przez dobieranie - Projektowanie programu spędzania wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznymDxBDcrEwTProgram ćwiczeniowy do projektowania przez dobieranie - Projektowanie programu spędzania wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznym

Źródło: Strona internetowa Medonet żywienie, Adrian Jurkiewicz, Jedzenie wegetariańskie - co włączyć do diety bezmięsnej?, https://zywienie.medonet.pl/diety/weganizm-i-wegetarianizm/jedzenie-wegetarianskie-co-wlaczyc-do-diety-bezmiesnej/01hhgql [dostęp 31.01.2023 r.].

praca chałupnicza
praca chałupnicza

To praca wykonywana w domu. W przypadku atrakcjiatrakcyjność turystycznaatrakcji oferowanych przez gospodarstwo agroturystycznegospodarstwo agroturystycznegospodarstwo agroturystyczne praca chałupnicza to rękodzieło, czyli rzeczy wykonywane ręcznie, przy użyciu prostych narzędzi lub maszyn, np. szydełkowane serwetki, wyszywane obrusy i inne wyroby wykonywane na drutach.

Program ćwiczeniowy do projektowania przez dobieranie - Projektowanie programu spędzania wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznymDxBDcrEwTProgram ćwiczeniowy do projektowania przez dobieranie - Projektowanie programu spędzania wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznym

Źródło: Strona internetowa Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Chałupnictwo [dostęp 31.01.2023 r.].

ser twarogowy
ser twarogowy

Inaczej nazywany serem białym. Wytwarzany z mlekamleko prosto od krowymleka produkt niedojrzewający, który jest klasyfikowany w kategorii serów świeżych. Ser twarogowy ma biały kolor i grudkowatą lub kremową konsystencją, powinien być średnio odciśnięty oraz gładki w przekroju, o lekko kwaśnym smaku. Po dodaniu do sera białego śmietany i ewentualnie innych dodatków (np. szczypior, cebula, rzodkiewka) czy przypraw – powstaje twaróg.

Plansza interaktywna - Spędzanie wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznymD1bn8DOLrPlansza interaktywna - Spędzanie wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznym

Źródło: Strona internetowa trojmiasto.pl Zdrowie, Justyna Spychalska, Tradycyjne smaki Pomorza: sery twarogowe, https://zdrowie.trojmiasto.pl/Tradycyjne-smaki-Pomorza-Sery-twarogowe-n54768.html [dostęp 31.01.2023 r.].

sianokosy
sianokosy

Czas kilkukrotnego (dwa, trzy razy w ciągu roku) koszenia i zbioru runi łąkowej, która następnie jest suszona na siano, susz, kiszonki i sianokiszonki.

Program ćwiczeniowy do projektowania przez dobieranie - Projektowanie programu spędzania wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznymDxBDcrEwTProgram ćwiczeniowy do projektowania przez dobieranie - Projektowanie programu spędzania wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznym

Źródło: Strona internetowa Encyklopedia PWN, Sianokosy, https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/sianokosy.html [dostęp 31.01.2023 r.].

surowce
surowce

Nieprzetworzone produkty wykorzystywane do produkcji towarów, półproduktów, produktów. W przypadku gospodarstwa agroturystycznegogospodarstwo agroturystycznegospodarstwa agroturystycznego do surowców należą materiały będące efektem uprawy roli (warzywa, owoce) lub hodowli zwierząt gospodarskichzwierzęta gospodarskiezwierząt gospodarskich (mlekomleko prosto od krowymleko, mięso). Produkcja podstawowa to również łowiectwo i rybołówstwo oraz zbieranie runa leśnego.

Program ćwiczeniowy do projektowania przez dobieranie - Projektowanie programu spędzania wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznymDxBDcrEwTProgram ćwiczeniowy do projektowania przez dobieranie - Projektowanie programu spędzania wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznym

Źródło: Strona internetowa GOZ w praktyce, Surowce, https://gozwpraktyce.pl/slownik/surowce/ [dostęp 31.01.2023 r.].

sztuka ludowa
sztuka ludowa

Działalność artystyczna społeczności lokalnej, na ogół wiejskiej. Obok twórczości, którą nazywa się plastyką, do sztuki ludowej zalicza się też muzykę, tańce, legendy, bajki, poezję ludową oraz całą artystyczną stronę zwyczajów i obrzędów ludowych.

Plansza interaktywna - Spędzanie wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznymD1bn8DOLrPlansza interaktywna - Spędzanie wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznym

Źródło: Kanał internetowy Youtube, Tygodnik Dzierżoniowski, VIII Dolnośląski Przegląd Twórczości Ludowe i Artystyczne Rękodzieło, https://www.youtube.com/watch?v=SO_y5ZlstGg [dostęp 31.01.2023 r.].

questing
questing

Zazwyczaj opiera się na zasadzie 4xE: zabawa (ang. Entertainment) – questing to dobra zabawa dla każdego, wiek nie ma tu znaczenia; emocje (ang. Emotions) – dobry questing pozwala uczestnikowi poczuć klimat czasów czy miejsca, którego dotyczy, dodatkowo pobudza wyobraźnię, ciekawość; edukacja (ang. Education) – questing przekazuje wiedzę na różne tematy, przemyca informacje, zwraca uwagę na interesujące szczegóły związane z tematem questu oraz sprawia, że uczymy się przez działanie; zaangażowanie (ang. Engagement) – angażuje chętnych do tworzenia questów, do poszukiwań i przekazania wiedzy w przyjemny sposób. Celami questingu są: promowanie elementów dziedzictwa (miejsca, legendy), angażowanie do działania mieszkańców, członków społeczności lokalnej oraz promowanie miejsc w atrakcyjny i nowoczesny sposób. Scenariusz questingu może przybierać rozmaite formy w zależności od tematyki, wieku uczestników oraz miejsca, np. może być to wyprawa po skarb będąca połączeniem podchodów, biegu na orientację, odkrywania miejsc związanych z historią, kulturą czy naturą.

Program ćwiczeniowy do projektowania przez dobieranie - Projektowanie programu spędzania wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznymDxBDcrEwTProgram ćwiczeniowy do projektowania przez dobieranie - Projektowanie programu spędzania wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznym

Źródło: Strona internetowa Questing, http://questing.pl/co-to-jest-questing/ [dostęp 31.01.2023 r.].

wieś
wieś

Określenie zasiedlonego obszaru, który historycznie stanowi ukształtowaną jednostkę osadniczą. Mieszkańcy wsi zajmują się głównie pracą na roli, będącą podstawą ich egzystencji. To również przestrzeń umożliwiająca swobodę poruszania się, dająca styczność z naturą oraz możliwość kontaktu ze środowiskiem naturalnym.

Plansza interaktywna - Spędzanie wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznymD1bn8DOLrPlansza interaktywna - Spędzanie wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznym

Źródło: Strona internetowa GUS, https://stat.gov.pl/ [dostęp 31.01.2023 r.].

wykopki
wykopki

Zbieranie, czyli wykopywanie ziemniaków lub innych roślin okopowych.

Program ćwiczeniowy do projektowania przez dobieranie - Projektowanie programu spędzania wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznymDxBDcrEwTProgram ćwiczeniowy do projektowania przez dobieranie - Projektowanie programu spędzania wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznym

Źródło: Kanał internetowy Youtube, Urząd Gminy Lipno, Wykopki w Złotopolu 2022, https://www.youtube.com/watch?v=iU3sxHwCyWc [dostęp 31.01.2023 r.].

zupa mleczna
zupa mleczna

To zupa sporządzona na bazie mlekamleko prosto od krowymleka z dodatkiem produktów zbożowych , np. makaronu, płatków owsianych, kasz. Może mieć postać słodką lub wytrawną i być serwowana na zimno lub ciepło.

Plansza interaktywna - Spędzanie wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznymD1bn8DOLrPlansza interaktywna - Spędzanie wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznym

Źródło: Strona internetowa AniaGotuje.pl Przepisy kulinarne, Blog kulinarny, Zupa mleczna, https://aniagotuje.pl/przepis/zupa-mleczna [dostęp 31.01.2023 r.].

zwierzęta gospodarskie
zwierzęta gospodarskie

Zwierzęta hodowane w gospodarstwie rolnymgospodarstwo rolnegospodarstwie rolnym, np. bydło, konie, osły, owce, świnie, drób.

Program ćwiczeniowy do projektowania przez dobieranie - Projektowanie programu spędzania wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznymDxBDcrEwTProgram ćwiczeniowy do projektowania przez dobieranie - Projektowanie programu spędzania wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznym

Źródło: Strona internetowa Główny Inspektorat Weterynarii, Zwierzęta gospodarskie, https://www.wetgiw.gov.pl [dostęp 31.01.2023 r.].

żniwa
żniwa

Koszenie i zbieranie dojrzałego zboża.

Plansza interaktywna - Spędzanie wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznymD1bn8DOLrPlansza interaktywna - Spędzanie wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznym

Źródło: Kanał internetowy Youtube, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Żniwa w skansenie 2016, https://www.youtube.com/watch?v=TuHNLv_OOh4 [dostęp 31.01.2023 r.].

żywność ekologiczna
żywność ekologiczna

Żywność wysokiej jakości, którą uzyskuje się z produktów roślinnych lub zwierzęcych. Wytwarza się je w gospodarstwie ekologicznym, czyli takim, w którym nie stosuje się chemicznych środków ochrony roślin, sztucznych nawozów, dodatków do pasz czy regulatorów wzrostu.

Program ćwiczeniowy do projektowania przez dobieranie - Projektowanie programu spędzania wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznymDxBDcrEwTProgram ćwiczeniowy do projektowania przez dobieranie - Projektowanie programu spędzania wolnego czasu w gospodarstwie agroturystycznym

Źródło: Strona internetowa Ekologia.pl, https://www.ekologia.pl/styl-zycia/podroze/ekoturystyka-rodzacy-sie-trend-ktory-zyskuje-na-popularnosci,22889.html [dostęp 31.01.2023 r.].