Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
RIHYp3XCFgcbX
Wskaż opis, który najlepiej określa epokę działalności naukowej Galileusza: Możliwe odpowiedzi: 1. antyk, w okresie świetności cesarstwa rzymskiego, 2. średniowiecze, pół wieku później niż podróże Marco Polo, 3. okres tzw. wielkich odkryć geograficznych, 4. czasy po Reformacji, w przededniu wybuchu wojny trzydziestoletniej w Europie;, 5. okres oświecenia
1
Ćwiczenie 2
RRXUQKGCehZ9w
Gdy Galileusz za pomocą lunety odkrywał księżyce Jowisza, to w Polsce panował przedstawiciel dynastii: Możliwe odpowiedzi: 1. Piastów, 2. Przemyślidów, 3. Andegawenów, 4. Jagiellonów, 5. Wazów
1
Ćwiczenie 3
RmYYZbaTpqr8j
Galileusz korespondował przez wiele lat z pewnym sławnym astronomem. Wymieniali się oni regularnie informacjami o swych pomysłach i odkryciach, w tym o budowie i możliwych zastosowaniach lunet. Tym astronomem był: Możliwe odpowiedzi: 1. Al Battani, 2. Tycho Brahe, 3. Edmond Halley, 4. Edwin Hubble, 5. Johannes Kepler, 6. Mikołaj Kopernik, 7. Urbain Le Verrier
2
Ćwiczenie 4
R1Y18rUPZfnZd
Galileusz sformułował tzw. zasadę względności (zwaną dziś także zasadą równoważności układów inercjalnych). Głosi ona, że prawa mechaniki (dziś: wszystkie prawa fizyki) w różnych inercjalnych układach odniesienia są takie same. W związku z tą zasadą rozważ następującą sytuację. Po spokojnym morzu, równolegle do brzegu, płynie okręt, na którym stoi wycelowana idealnie pionowo w górę armata. Po wystrzale kula wzniesie się nad okręt i wpadnie z powrotem w lufę armaty. Taki ruch kuli obserwator na okręcie nazwie rzutem pionowym; pomija się w nim opór powietrza. Obserwujący ten wystrzał z brzegu powinien stwierdzić, że: Możliwe odpowiedzi: 1. kula wpadła w lufę, wykonawszy wprawdzie ruch zwany rzutem ukośnym, ale jest to zgodne z zasadą względności, 2. kula wpadła w lufę, wykonawszy również rzut pionowy, w pełnej zgodzie z zasadą względności, 3. kula wpadła wprawdzie w lufę, ale wykonała ruch zwany rzutem ukośnym, więc jest to przykład wyjątku od zasady względności, 4. kula upadła na pokład okrętu bliżej jego rufy (albo wpadła do morza za okrętem), wykonawszy rzut pionowy, w zgodzie z zasadą względności, 5. kula upadła na pokład okrętu bliżej jego rufy (albo wpadła do morza za okrętem) więc jest to przykład wyjątku od zasady względności, choć kula wykonała rzut pionowy
2
Ćwiczenie 5
RVhCO6dYFrgb1
Galileusz odkrył, że Wenus jest widoczna na niebie w fazach (kolejno: nów, „pierwsza” kwadra, pełnia, „trzecia” kwadra, nów, itd.), na podobieństwo Księżyca. Późniejsze obserwacje dokonane przez innych astronomów potwierdziły, że podobny cykl faz przechodzi: Możliwe odpowiedzi: 1. Prawidłowa odpowiedź A, 2. Nieprawidłowa odpowiedź B, 3. Nieprawidłowa odpowiedź C, 4. Prawidłowa odpowiedź D
2
Ćwiczenie 6
RJvVuSl0pLOeK
2
Ćwiczenie 7
ReoMv9GYIka55
Zapoznaj się z treścią ćwicz. 6. Wartość przyspieszenia staczającej się kulki wynosi 1,6 ł/u2. Przyjmij, że łokieć asystenta miał długość 0,32 m, zaś serce Galileusza biło w tempie 80 uderzeń na minutę. Wyraź przyspieszenie, z jakim staczała się kulka, w jednostkach SI. Wykonaj i zapisz odpowiednie obliczenia; następnie porównaj je z przedstawionymi w rozwiązaniu.
uzupełnij treść
3
Ćwiczenie 8
R6nMR6tK9cmRl
W celu dokonania pomiaru prędkości światła Galileusz zatrudnił dwóch asystentów. Wraz z jednym wspiął się na wzgórze za miastem. Drugi z nich wspiął się na inne wzgórze, odpowiednio oddalone, ale usytuowane w zasięgu wzroku z pierwszego wzgórza. Każdy z asystentów miał latarnię oraz zasłonę, za pomocą której mógł przesłaniać i odsłaniać swą latarnię. Gdy zapadła ciemność, na umówiony znak obaj asystenci zasłonili swe latarnie, a Galileusz przygotował …
uzupełnij treść
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida