Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
11
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1

Napisz program, który wypisze n razy napis ITERACJA (każdy w nowej linii). W tym celu użyj pętli for lub pętli while. Przetestuj działanie swojego programu dla n równego 10.

Specyfikacja problemu:

Dane:

  • n – liczba naturalna określająca, ile razy napis ITERACJA ma zostać wypisany

Wynik:

Program wypisuje n razy napis ITERACJA, za każdym razem w nowej linii.

R1A7ENP7vVTrT
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.

Wykorzystaj podany kod:

Linia 1. public class Iteracje otwórz nawias klamrowy. Linia 2. public static void main otwórz nawias okrągły String otwórz nawias kwadratowy zamknij nawias kwadratowy args zamknij nawias okrągły otwórz nawias klamrowy. Linia 3. int n znak równości 10 średnik. Linia 4. prawy ukośnik prawy ukośnik umieść poniższą linię w bloku pętli for lub while. Linia 5. System kropka out kropka println otwórz nawias okrągły cudzysłów ITERACJA cudzysłów zamknij nawias okrągły średnik. Linia 6. zamknij nawias klamrowy. Linia 7. zamknij nawias klamrowy.
2
Ćwiczenie 2

Napisz program, który iteracyjnie obliczy n-ty wyraz ciągu aIndeks dolny n określonego następującym wzorem:

an=1                 dla n=03an-1+3   dla n>0

Przetestuj działanie swojego programu dla n równego 7.

Specyfikacja problemu:

Dane:

  • n – numer wyrazu ciągu; liczba naturalna

Wynik:

Program wypisuje wartość n-tego wyrazu ciągu.

RvaeGIEyyGZsp
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.

Wykorzystaj podany kod:

Linia 1. public class Ciag otwórz nawias klamrowy. Linia 2. public static void main otwórz nawias okrągły String otwórz nawias kwadratowy zamknij nawias kwadratowy args zamknij nawias okrągły otwórz nawias klamrowy. Linia 3. int n znak równości 7 średnik. Linia 4. zamknij nawias klamrowy. Linia 5. zamknij nawias klamrowy.
3
Ćwiczenie 3

Napisz program, który obliczy wartość potęgi xIndeks górny y, gdzie x jest sumą liczb podzielnych przez 5, a a, b. Jeżeli potęga jest symbolem nieoznaczonym 0Indeks górny 0, program powininen wypisać komunikat symbol nieoznaczony. Przetestuj działanie swojego programu dla przedziału 2, 8.

Specyfikacja problemu:

Dane:

  • a, b – krańce przedziału; liczby naturalne dodatnie

Wynik:

Program wypisuje wartość potęgi xIndeks górny y, gdzie x jest sumą liczb podzielnych przez 5, a y największą liczbą podzielną przez 3 z zadanego przedziału a, b lub komunikat symbol nieoznaczony, gdy potęga jest symbolem nieoznaczonym 0Indeks górny 0.

R1P09NOvrDP3B
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.

Wykorzystaj podany kod:

Linia 1. public class Iteracje otwórz nawias klamrowy. Linia 2. public static void main otwórz nawias okrągły String otwórz nawias kwadratowy zamknij nawias kwadratowy args zamknij nawias okrągły otwórz nawias klamrowy. Linia 3. int a znak równości 2 przecinek b znak równości 8 średnik. Linia 4. zamknij nawias klamrowy. Linia 5. zamknij nawias klamrowy.