Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
11
Pokaż ćwiczenia:
1
R1ckBdgXkdOQS11
Ćwiczenie 1
Wskaż w USA te stany, w których można odwiedzić miejscowości o nazwie „Pulaski”.
Mapa konturowa Stanów Zjednoczonych.
Źródło: Zntrip, Wikimedia Commons, domena publiczna.
Ćwiczenie 1
R1RguzTy8az59
(Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 2
Zapoznaj się z opisem zdjęć i wykonaj polecenie.
Zapoznaj się z opisem zdjęć i wykonaj polecenie.

Źródło A

RYGQXVmvOFZUf
Popiersie Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie.
Źródło: Adaś17, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Źródło B

R1KhZEhKZv2kD
Pomnik Kazimierza Pułaskiego w Providence, Rhode Island, USA. Treść tablicy pamiątkowej umieszczonej na cokole pomnika: Brygadier generał Kazimierz Pułaski, żołnierz wolności, bohater amerykańskiej rewolucji 1747–1779. Ten pomnik został wzniesiony przez Komitet Rhode Island ds. upamiętnienia dwustuletniej rocznicy urodzin brygadiera generała Kazimierza Pułaskiego, rewolucyjnego bohatera dwóch kontynentów. Wyróżnił się on w bitwach pod: Brandywine; Germantown; Valley Forge; Egg Harbor; Warren Tavern; Whitemarsh; Haddonfield; CharlestonSavannah. Brygadier generał. Ojciec amerykańskiej kawalerii, polski marszałek generalny. Przewodząc swojemu słynnemu „legionowi Pułaskiego”, w czasie szarży na linie brytyjskie w bitwie pod Savannah., w stanie Georgia, został śmiertelnie ranny w dniu 9 października 1779 i umarł dwa dni później w wieku 32 lat. Kazimierz Pułaski umarł, tak jak żył. Męczennik dla sprawy amerykańskiej wolności. I stał się symbolem nieustraszonej odwagi. I dobrym duchem wszystkich miłośników wolności.
Źródło: Kenneth C. Zirkel, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.
R1QD5YJEQoAqf
Dopasuj do ilustracji rodzaje informacji, które można znaleźć na danym pomniku. Kategorie odpowiedzi: Źródło A, Źródło B, Żadne ze źródeł. Możliwe odpowiedzi: 1. zasługi dla narodu polskiego, 2. daty urodzenia i śmierci, 3. okoliczności śmierci, 4. osoby odpowiedzialne za realizację projektu, 5. ideały wyznawane przez bohatera, 6. daty urodzenia i śmierci, 7. powód, dla którego wzniesiono pomnik, 8. zainteresowania, 9. imiona i nazwiska osób z rodziny, 10. zasługi dla narodu amerykańskiego, 11. miejsce urodzenia.
211
Ćwiczenie 3
Zapoznaj się z opisem zdjęć, a następnie wykonaj polecenia.
Zapoznaj się z opisem zdjęć, a następnie wykonaj polecenia.

Źródło A

RO8JuAZPk30JO
Pomnik Tadeusza Kościuszki w Waszyngtonie, 1910.
Źródło: AgnosticPreachersKid, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Źródło B

R1QAVap7zsg3J
Pomnik Tadeusza Kościuszki w Chicago, 1904.
Źródło: Diego Delso, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.

Źródło C

R1XpAFXVtYtU1
Pomnik Tadeusza Kościuszki w Krakowie, 1900.
Źródło: Poeticbent, Wikimedia Commons, domena publiczna.

Źródło D

RCgxkGkAMgcVm
Pomnik Tadeusza Kościuszki w Mereczowszczyźnie na Białorusi (w byłych dobrach Kościuszków), 2018.
Źródło: Woloh, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.
R7lwGg3IuySz0
Wypisz przymioty (pozytywne cechy) Tadeusza Kościuszki, które zostały wyeksponowane na powyższych pomnikach. (Uzupełnij) Wyszukaj w książkach lub internecie zdjęcia trzech, czterech innych pomników Tadeusza Kościuszki (w Polsce i za granicą). Na czym polegają podobieństwa w sposobie przedstawienia bohatera na tych pomnikach w zestawieniu z powyższymi? Co je różni? (Uzupełnij).
211
Ćwiczenie 4

Na podstawie niniejszego e‑materiału oraz e‑materiałów dotyczących konfederacji barskiej, wojny w obronie Konstytucji 3 maja i powstania kościuszkowskiego wykonaj polecenia.

Rf2MjDVbmvS2m
Wymień zasługi Tadeusza Kościuszki dla Polski (Uzupełnij) dla Stanów Zjednoczonych (Uzupełnij).
R15qWlJneJHrg
Wymień zasługi Kazimierza Pułaskiego dla Polski (Uzupełnij) dla Stanów Zjednoczonych (Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z fragmentami artykułu naukowego i wykonaj polecenie.

Jarosław Delida Kontakty Polaków z Indianami Stanów Zjednoczonych w okresie od amerykańskiej wojny o niepodległość do wojny secesyjnej

Biorąc udział w odwrocie kolonistów z fortu Ticonderoga, [Tadeusz Kościuszko] otrzymał zadanie dowodzenia ariergardą kolumny i opóźniania pościgu. W skład posuwającej się za uchodzącymi Amerykanami armii angielskiej wchodziła, licząca 400 wojowników, grupa irokeskich zwiadowców. Służący pod rozkazami Kościuszki żołnierze narażeni byli na ataki […]; pojawienie się 20 lub 30 tubylców w pobliżu ich obozu wzbudzało niebywały popłoch i panikę. […] Ostatnia bitwa przegranej przez Brytyjczyków kampanii odbyła się na wybranych przez Kościuszkę i Haya Wzgórzach Bemisa, usytuowanych 15 mil na południe od Saratogi. […] 13 września, z armii brytyjskiej zdezerterowało ostatnich pięćdziesięciu Indian, natomiast do walki po stronie Amerykanów przystąpiła grupa wojowników ze szczepu Oneida.

W 1797 roku, po przegranym powstaniu [kościuszkowskim] i oswobodzeniu z rosyjskiej niewoli, Tadeusz Kościuszko ponownie przybył do Ameryki. Wraz z Julianem Ursynem Niemcewiczem wynajął w Filadelfii niewielki dom, gdzie przyjmował wielu znamienitych gości. Jednym z nich był wódz Indian Miami – Mały Żółw.

delida Źródło: Jarosław Delida, Kontakty Polaków z Indianami Stanów Zjednoczonych w okresie od amerykańskiej wojny o niepodległość do wojny secesyjnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Acta Politica” nr 22 (2009), s. 80–82.

(ariergarda – oddział żołnierzy ubezpieczający od tyłu maszerującą kolumnę)

Jarosław Delida Kontakty Polaków z Indianami Stanów Zjednoczonych w okresie od amerykańskiej wojny o niepodległość do wojny secesyjnej

Niektóre z wykonanych przez [Kazimierza Pułaskiego] zadań wiązały się z działaniami przeciwko Indianom. Od końca marca do początku września 1778 roku Pułaski zajmował się w Baltimore formowaniem własnego oddziału. Około 20 sierpnia otrzymał rozkaz, w następstwie którego wysłał kompanię ułanów na czele z pułkownikiem Kowaczem do fortu Penn, położonego w pobliżu doliny Wyoming. Zadaniem kawalerzystów była ochrona mieszkańców tego regionu przed atakami Indian. 10 listopada 1778 roku, przebywając w Trenton, Pułaski otrzymał rozkaz udania się na czele dowodzonego oddziału nad rzekę Delaware, do położonej niedaleko granicy oddzielającej tereny Indian i białych osadników osady Minisink, w celu obrony mieszkającej tam ludności przed wrogo usposobionymi tubylcami. […] [Wiosną 1779 roku Pułaski] został skierowany do walk toczących się w okolicach CharlestonSavannah.

delida Źródło: Jarosław Delida, Kontakty Polaków z Indianami Stanów Zjednoczonych w okresie od amerykańskiej wojny o niepodległość do wojny secesyjnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Acta Politica” nr 22 (2009), s. 80–82.
RQgZSTLZ6za4z
Porównaj historie kontaktów Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego z Indianami. Jakie widzisz podobieństwo, a jaką różnicę? (Uzupełnij).
211
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się ze spisem treści książki Polacy w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Kościuszko, Pułaski i inni Longina Pastusiaka, a następnie wykonaj polecenia.

I. Polacy w Ameryce Północnej przed powstaniem Stanów Zjednoczonych ...7

II. Tadeusz Kościuszko, architekt zwycięskiej bitwy pod Saratogą ...29

III. Kazimierz Pułaski ojciec kawalerii amerykańskiej ...89

IV. Inni bohaterowie ...121

Spis ilustracji ...139

R1VpwzTDs7AkA
Oblicz, ile stron autor poświęcił każdemu zagadnieniu. Odpowiedzi wpisz obok odpowiednich numerów rozdziałów. Rozdział I: Tu uzupełnij Rozdział II: Tu uzupełnij Rozdział III: Tu uzupełnij Rozdział IV: Tu uzupełnij
R1KrMmc38LnnO
Wypisz możliwe przyczyny, dla których autor omówił szeroko udział Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, a „innych bohaterów” opisał na zaledwie kilkunastu stronach. (Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z poniższym tekstem źródłowym a następnie wykonaj polecenie.

Longin Pastusiak Polacy w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Kościuszko, Pułaski i inni

Ocenia się, że w wojnie o niepodległość wzięło udział ponad stu Polaków. […] Ustalenie dokładnej liczby polskich uczestników rewolucji amerykańskiej nie jest dziś możliwe. W owych latach nie prowadzono szczegółowych ksiąg ewidencyjnych. Ludzie przyjeżdżali, aby walczyć. Oddziały nie zajmowały się sprawozdawczością, nie notowano narodowości ani miejsca urodzenia oficerów czy żołnierzy. Te nieliczne dokumenty, które były w posiadaniu władz wojskowych, uległy zniszczeniu w wyniku pożaru w Departamencie Wojny w 1800 roku. Zachowała się więc tylko część i tak już niepełnych spisów z nazwiskami. Wyszukiwanie Polaków na tych ocalonych listach nie dałoby nam pełnego obrazu sytuacji. Po pierwsze, nazwiska Polaków bardzo często zniekształcano. Znane przecież nazwisko Kościuszki pojawia się w dokumentach amerykańskich w kilkunastu wariantach, na przykład jako Koscisko, Koshiosko, Koszuszko itp. Po drugie, bardzo wielu cudzoziemców, także i Polacy, przyjeżdżając do Ameryki, świadomie zmieniało nazwisko albo przybierało pseudonimy.

pastusiak Źródło: Longin Pastusiak, Polacy w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Kościuszko, Pułaski i inni, Warszawa 2005, s. 121–122.
R1UZgNSgYji6C
Sprawdź, które ze wskazanych przez Ciebie przyczyn pokrywają się z wyjaśnieniem autora. Wyjaśnij, dlaczego poświęcił on najmniej uwagi większości Polaków biorących udział w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. (Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z plakatami i odpowiedz na pytania.

RX6dDC3vMdAz0
Plakat „Kościuszko, Pulawski [sic] walczyli o wolność w Ameryce. Czy ty pomożesz Ameryce walczyć o wolność w Polsce?”, 1917. Projekt i druk sfinansowany przez administrację Stanów Zjednoczonych.
Źródło: dostępny w internecie: www.wdl.org, domena publiczna.
RlO1WFB8K8WkD
Plakat „Polacy! Kościuszko i Pułaski walczyli za wolność Polski i innych narodów! Idźmy w ich ślady! Hej na bój z wrogiem odwiecznym Polski i wolności!”, 1917. Projekt i druk sfinansowany przez administrację Stanów Zjednoczonych.
Źródło: dostępny w internecie: www.wdl.org, domena publiczna.
R1TIFd6WonbJa
Odpowiedz na pytania i wykonaj polecenie. Kim byli odbiorcy plakatów? (Uzupełnij) W związku z jakim wydarzeniem powstały plakaty? (Uzupełnij) W jakim celu zlecono ich projekt i druk? (Uzupełnij) Dlaczego twórcy plakatów wykorzystali wizerunki Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego? (Uzupełnij) Nazwij zabieg wykorzystany przez twórców plakatów. (Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 9
R19iFT6KjMHnc
W 2016 r. reżyser Alex Storożyński zakończył prace nad filmem Kościuszko: człowiek, który wyprzedził swoje czasy. Ustosunkuj się do tezy zawartej w tytule, odnosząc się do poglądów Tadeusza Kościuszki oraz ich przystawalności do norm panujących w czasach, w których żył. (Uzupełnij).