Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1

W dowolnym środowisku wykonaj kod i porównaj wynik z wykresami. Następnie odpowiedz na pytanie.

Linia 1. X znak równości otwórz nawias kwadratowy x for x in range otwórz nawias okrągły minus 50 przecinek 50 zamknij nawias okrągły zamknij nawias kwadratowy. Linia 2. A znak równości otwórz nawias kwadratowy x asterysk x asterysk 1 kropka 14 for x in range otwórz nawias okrągły minus 50 przecinek 50 zamknij nawias okrągły zamknij nawias kwadratowy. Linia 3. B znak równości otwórz nawias kwadratowy i asterysk j for i przecinek j in enumerate otwórz nawias okrągły A zamknij nawias okrągły zamknij nawias kwadratowy. Linia 5. import matplotlib kropka pyplot as plt. Linia 6. plt kropka plot otwórz nawias okrągły X przecinek A zamknij nawias okrągły. Linia 7. plt kropka plot otwórz nawias okrągły X przecinek B zamknij nawias okrągły. Linia 8. plt kropka grid otwórz nawias okrągły True zamknij nawias okrągły. Linia 9. plt kropka show otwórz nawias okrągły zamknij nawias okrągły.

Wykres 1:

Rca1heEpGslxW

Wykres 2:

R1Au1K7BnypVF

Wykres 3:

R19BkVP574oMX
RNSm4snrnSpPb
Prawidłowy wykres to: Możliwe odpowiedzi: 1. Wykres 2, 2. Wykres 1, 3. Wykres 3, 4. Brak wykresu - ten kod wygeneruje błąd: TypeError: 'int' object is not iterable
11
Ćwiczenie 2

Napisz funkcję, która zwróci wartość logiczną: True, gdy z odcinków o danych długościach można utworzyć trójkąt, w przeciwnym wypadku – zwróci wartość False. Funkcja powinna przyjmować jako parametry długości boków trójkąta oznaczone jako a, b, c. Przetestuj działanie funkcji dla dwóch zestawów danych.

Linia 1. a znak równości 9. Linia 2. b znak równości 12. Linia 3. c znak równości 10.
Linia 1. a znak równości 11. Linia 2. b znak równości 1. Linia 3. c znak równości 3.

Specyfikacja problemu:

Dane:

  • a, b, c – liczby rzeczywiste dodatnie

Wynik:

Program wyświetla wartość True, jeśli z danego zestawu odcinków można utworzyć trójkąt oraz wartość False w przeciwnym wypadku.

RleVulWe871PL
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.

Napisz funkcję, który zwróci wartość logiczną – czy z danych trzech wartości rzeczywistych można utworzyć trójkąt.

Linia 1. def czy podkreślnik mozna podkreślnik zbudowac podkreślnik trojkat otwórz nawias okrągły a przecinek b przecinek c zamknij nawias okrągły dwukropek. Linia 2. kratka Tu uzupełnij kod. Linia 3. pass.
31
Ćwiczenie 3

Program realizuje stabilny algorytm rozwiązywania równania kwadratowego. Zmodyfikuj go tak, by został rozważony przypadek, gdy a = 0, czyli równanie jest liniowe. Wynik wypisz zgodnie ze specyfikacją.

Najważniejsze wiadomości na temat równania liniowego znajdziesz w e‑materiale Równanie linioweDc0pWsKrXRównanie liniowe.

Przetestuj jego działanie dla wartości:

Linia 1. a znak równości 0. Linia 2. b znak równości 2. Linia 3. c znak równości minus 5.

Specyfikacja problemu:

Dane:

  • a, b, c – współczynniki równania kwadratowego; zmienne typu float

Wynik:

Program, na wyjściu standardowym, wypisze rozwiązanie równania.

Jeśli równanie jest liniowe, program wypisze jego wynik wraz z odpowiednim komunikatem: Ponieważ a = 0, nie jest to równanie kwadratowe tylko liniowe; rozwiązanie równania liniowego = [wyliczone rozwiązanie] albo Ponieważ a = 0, nie jest to równanie kwadratowe tylko liniowe; równanie nie ma rozwiązań albo Ponieważ a = 0, nie jest to równanie kwadratowe tylko liniowe; równanie ma nieskończenie wiele rozwiązań.

Przykładowe wyjście:

Linia 1. Ponieważ a znak równości 0 przecinek nie jest to równanie kwadratowe tylko liniowe średnik rozwiązanie równania liniowego znak równości 2 kropka 5.
ROkM4tvYKwyDT
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.