Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
RftSL6dnumCyA
W którym roku Norbert Wiener wydał swoją książkę pt.: „Cybernetyka, czyli sterowanie i komunikowanie w zwierzęciu i maszynie” ? Możliwe odpowiedzi: 1. W 1948 roku., 2. W 1848 roku., 3. W 1994 roku., 4. W 1968 roku.
1
Ćwiczenie 2
RpuV5K2Miiatx
Czy cybernetyka znajduje wiele praktycznych zastosowań? Możliwe odpowiedzi: 1. Tak, ponieważ zajmuje się odkrywaniem ogólnych praw, które są wspólne dla różnych dziedzin., 2. Nie, ponieważ nie zajmuje się uniwersalnymi koncepcjami., 3. Nie, ponieważ ogranicza się jedynie do dziedziny lingwistyki.
2
Ćwiczenie 3
Rda8w4IhPXiJR
Na czym oparta jest koncepcja algorytmów genetycznych? Możliwe odpowiedzi: 1. Na ewolucji organizmów żywych., 2. Na tym, w jaki sposób mózg człowieka przetwarza informacje., 3. Na wyszukiwaniu podobieństw i zasad wspólnych dla języków., 4. Na odpowiednim sterowaniu określonymi zjawiskami i procesami.
2
Ćwiczenie 4
R3ZOa6dOSxCyC
Oceń prawdziwość stwierdzenia „Lingwistyka ma mało wspólnego z cybernetyką”. Możliwe odpowiedzi: 1. Fałsz, 2. Prawda
2
Ćwiczenie 5
R1LFYwHUPqXDl
Na czym opiera się koncept sieci neuronowych? Możliwe odpowiedzi: 1. Na tym, jak nasz mózg przetwarza informacje., 2. Na analogii do trenowania zwierząt., 3. Na algorytmach rekurencyjnych., 4. Na algorytmach genetycznych.
3
Ćwiczenie 6
R1413nu2mrges
Zdecyduj, czy dane stwierdzenia są prawdziwe, czy fałszywe.. Pomysły na rozwiązania wykorzystywane do projektowania maszyn inteligentnych często są czerpane z otaczającej nas natury.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Za twórcę cybernetyki uznaje się Norberta Wienera.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Analogii do uczenia maszyn nie możemy szukać w sposobie tresowania zwierząt.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Pierwsze maszyny automatycznie tłumaczące tekst były wykorzystywane dla potrzeb sektora prywatnego.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Pierwsze próby automatycznego tłumaczenia tekstów podejmowano w latach 30. XX wieku.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
3
Ćwiczenie 7
R1UPRfg5S8Fao
Uzupełnij tekst brakującymi elementami, korzystając z zaproponowanych niżej fragmentów. Teoria sterowania jest jednym z najważniejszych komponentów 1. cybernetyki, 2. osiągnąć pożądany rezultat, 3. nauczenia maszyny, 4. lingwistyki, 5. sterowania wejściem, 6. rozłożyć je na czynniki pierwsze. Zajmuje się ona badaniem wywierania wpływu na określone zjawiska i procesy, tak aby 1. cybernetyki, 2. osiągnąć pożądany rezultat, 3. nauczenia maszyny, 4. lingwistyki, 5. sterowania wejściem, 6. rozłożyć je na czynniki pierwsze. Rozpatrywane układy mogą być mniej lub bardziej skomplikowane, a więc analiza wewnętrznej struktury jest konieczna do odpowiedniego 1. cybernetyki, 2. osiągnąć pożądany rezultat, 3. nauczenia maszyny, 4. lingwistyki, 5. sterowania wejściem, 6. rozłożyć je na czynniki pierwsze.
3
Ćwiczenie 8
RCTq4dBOfjOkc
Połącz każdą metodę automatycznego tłumaczenia z właściwym opisem. tłumaczenie bezpośrednie Możliwe odpowiedzi: 1. Wykorzystuje duże zbiory tekstów przetłumaczonych przez człowieka. Oblicza prawdopodobieństwo poprawnego tłumaczenia, bazując na współwystępowaniu wyrazów w zbiorach., 2. Do tłumaczenia tekstu wykorzystuje analizę składniową, dzięki czemu mniej więcej zostają zachowane relacje pomiędzy poszczególnymi wyrazami w zdaniu., 3. Metoda ta wykorzystuje analizę składniową tekstu i dodatkowo bierze pod uwagę atrybuty znaczeniowe wyrazów., 4. Polega na bezpośrednim przetłumaczeniu każdego wyrazu. Jakość takiego tłumaczenia jest dosyć słaba., 5. Wykorzystuje duże zbiory tekstów przetłumaczonych przez człowieka. Wyszukuje w nich najbardziej podobne zdania i na ich podstawie wnioskuje, jak powinno wyglądać tłumaczenie. tłumaczenie składniowe Możliwe odpowiedzi: 1. Wykorzystuje duże zbiory tekstów przetłumaczonych przez człowieka. Oblicza prawdopodobieństwo poprawnego tłumaczenia, bazując na współwystępowaniu wyrazów w zbiorach., 2. Do tłumaczenia tekstu wykorzystuje analizę składniową, dzięki czemu mniej więcej zostają zachowane relacje pomiędzy poszczególnymi wyrazami w zdaniu., 3. Metoda ta wykorzystuje analizę składniową tekstu i dodatkowo bierze pod uwagę atrybuty znaczeniowe wyrazów., 4. Polega na bezpośrednim przetłumaczeniu każdego wyrazu. Jakość takiego tłumaczenia jest dosyć słaba., 5. Wykorzystuje duże zbiory tekstów przetłumaczonych przez człowieka. Wyszukuje w nich najbardziej podobne zdania i na ich podstawie wnioskuje, jak powinno wyglądać tłumaczenie. tłumaczenie semantyczne Możliwe odpowiedzi: 1. Wykorzystuje duże zbiory tekstów przetłumaczonych przez człowieka. Oblicza prawdopodobieństwo poprawnego tłumaczenia, bazując na współwystępowaniu wyrazów w zbiorach., 2. Do tłumaczenia tekstu wykorzystuje analizę składniową, dzięki czemu mniej więcej zostają zachowane relacje pomiędzy poszczególnymi wyrazami w zdaniu., 3. Metoda ta wykorzystuje analizę składniową tekstu i dodatkowo bierze pod uwagę atrybuty znaczeniowe wyrazów., 4. Polega na bezpośrednim przetłumaczeniu każdego wyrazu. Jakość takiego tłumaczenia jest dosyć słaba., 5. Wykorzystuje duże zbiory tekstów przetłumaczonych przez człowieka. Wyszukuje w nich najbardziej podobne zdania i na ich podstawie wnioskuje, jak powinno wyglądać tłumaczenie. tłumaczenie statystyczne Możliwe odpowiedzi: 1. Wykorzystuje duże zbiory tekstów przetłumaczonych przez człowieka. Oblicza prawdopodobieństwo poprawnego tłumaczenia, bazując na współwystępowaniu wyrazów w zbiorach., 2. Do tłumaczenia tekstu wykorzystuje analizę składniową, dzięki czemu mniej więcej zostają zachowane relacje pomiędzy poszczególnymi wyrazami w zdaniu., 3. Metoda ta wykorzystuje analizę składniową tekstu i dodatkowo bierze pod uwagę atrybuty znaczeniowe wyrazów., 4. Polega na bezpośrednim przetłumaczeniu każdego wyrazu. Jakość takiego tłumaczenia jest dosyć słaba., 5. Wykorzystuje duże zbiory tekstów przetłumaczonych przez człowieka. Wyszukuje w nich najbardziej podobne zdania i na ich podstawie wnioskuje, jak powinno wyglądać tłumaczenie. tłumaczenie oparte na przykładach Możliwe odpowiedzi: 1. Wykorzystuje duże zbiory tekstów przetłumaczonych przez człowieka. Oblicza prawdopodobieństwo poprawnego tłumaczenia, bazując na współwystępowaniu wyrazów w zbiorach., 2. Do tłumaczenia tekstu wykorzystuje analizę składniową, dzięki czemu mniej więcej zostają zachowane relacje pomiędzy poszczególnymi wyrazami w zdaniu., 3. Metoda ta wykorzystuje analizę składniową tekstu i dodatkowo bierze pod uwagę atrybuty znaczeniowe wyrazów., 4. Polega na bezpośrednim przetłumaczeniu każdego wyrazu. Jakość takiego tłumaczenia jest dosyć słaba., 5. Wykorzystuje duże zbiory tekstów przetłumaczonych przez człowieka. Wyszukuje w nich najbardziej podobne zdania i na ich podstawie wnioskuje, jak powinno wyglądać tłumaczenie.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida