Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1

Ułóż w kolejności chronologicznej, rozpoczynając od góry od najwcześniejszego, wydarzenia związane z kryzysem i upadkiem republiki rzymskiej.

RjGo8xm4gk66d
Elementy do uszeregowania: 1. Zawiązanie I triumwiratu, 2. Objęcie samodzielnych rządów przez Oktawiana, 3. Zabójstwo Juliusza Cezara, 4. Wybuch powstania Spartakusa, 5. Bitwa pod Farsalos
1
Ćwiczenie 2

Odpowiednio dopasuj uczestników  triumwiratu oraz uczestników triumwiratu z zestawu postaci podanego poniżej.

RXblxD0wjHnFL
I triumwirat Możliwe odpowiedzi: 1. Marek Antoniusz, 2. Gnejusz Pompejusz, 3. Marek Lepidus, 4. Cezar Oktawian, 5. Marek Licyniusz Krassus, 6. Gajusz Juliusz Cezar II triumwirat Możliwe odpowiedzi: 1. Marek Antoniusz, 2. Gnejusz Pompejusz, 3. Marek Lepidus, 4. Cezar Oktawian, 5. Marek Licyniusz Krassus, 6. Gajusz Juliusz Cezar
21
Ćwiczenie 3

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

RcRSglpqngqJZ
Na czele wojsk rzymskich, które stłumiły powstanie Spartakusa, stał Marek Licyniusz Krassus. Możliwe odpowiedzi: P, F. W bitwie pod Filippi wojska Oktawiana i Marka Antoniusza pokonały wojska przeciwników republiki. Możliwe odpowiedzi: P, F. Głównym przeciwnikiem Juliusza Cezara w walce o władzę w Rzymie był Marek Lepidus. Możliwe odpowiedzi: P, F. W czasie swoich rządów Juliusz Cezar przeprowadził reformę kalendarza rzymskiego. Możliwe odpowiedzi: P, F
1
Ćwiczenie 4

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

RkFrPXLTLUWzy
Komedią republiki nazywamy okres w dziejach Rzymu, kiedy władzę sprawował ... Możliwe odpowiedzi: 1. Tarkwiniusz Pyszny, 2. Juliusz Cezar, 3. Oktawian August, 4. Dioklecjan
21
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z treścią tekstu źródłowego i wykonaj polecenia poniżej.

Dotarł do rzeki dzielącej Gallię Przedalpejską od właściwej Italii. Rzeka ta nazywa się Rubikon. […] Dużo też rozmawiał potem z przyjaciółmi, którzy się tam zjawili, […] i uświadamiał sobie, jak wiele nieszczęścia może przynieść ludzkości jego przekroczenie tej rzeki i jak go za to osądzi potomność. Ale ostatecznie zdobył się na odwagę, strząsnął z siebie te myśli i rzucił się w objęcia przyszłości, wypowiadając owe znane słowa: Alea iacta est – „Kości zostały rzucone”.

cPlutarch z Cheronei, Żywoty sławnych mężów, Wrocław 1955, s. 713-714.
RJVcSASLNudTK
1. Rozpoznaj wodza rzymskiego, którego dotyczą informacje w tekście. (Uzupełnij).
Rl1QUT5wHjPCj
2. Wyjaśnij, dlaczego przekroczenie rzeki, o której mowa w tekście, może przynieść wiele nieszczęść. (Uzupełnij).
Rrh6z13JWquKr
3. Wyjaśnij, jakie jest współczesne znaczenie określenia przekroczyć Rubikon. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z mapą i odpowiedz na pytania poniżej.

Plan bitwy

R1V3cLSHElG1S
Źródło: Contentplus.sp. z o.o. na podstawie Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
RPz4N5Se6ZPBt
Na podstawie zdobytych w lekcji informacji omów : Jak przebiegała bitwa pod Zamą?
RrWRoFqdtRjUw
Twoje uzasadnienie (Uzupełnij).
R2HMVO43jGskC
(Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z obrazem i odpowiedz na pytanie poniżej.

RrqMRBRik08bB
Źródło: Vincenzo Camuccini, 1804/1805.
R1R0b4WQTGTYL
Wyjaśnij znaczenie cytatu "Kości zostały rzucone" w kontekście upadku republiki. (Uzupełnij).
RuoZFCLBP2TUp
(Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z treścią tekstu źródłowego i wykonaj polecenie poniżej.

5. Do chwili kiedy wykaz ten spisywałem, byłem trzynaście razy konsulem, a było to w trzydziestym siódmym roku sprawowania przez mnie władzy trybuńskiej.

W czasie konsulatu Marka Marcellusa i Lucjusza Arruncjusza odmówiłem przyjęcia władzy dyktatorskiej, chociaż chciał mi ją powierzyć zaocznie [...]

6. ...senat i lud rzymski jednomyślnie uznał, że sam jeden powinienem otrzymać najwyższą władzę w urzędzie stróża praw i obyczajów, odrzuciłem wszelkie godności sprzeczne z obyczajem przodków. Zadania nałożone mi potem przez senat wykonałem jako trybun ludowy; a piastując ten urząd, sam pięciokrotnie zażądałem od senatu kolegi i otrzymałem go.

7. Przez czterdzieści lat, aż do dnia kiedy to piszę, byłem pierwszy na liście senatorów. Byłem najwyższym kapłanem […].

8. Podczas mego piątego konsulatu na rozkaz ludu i senatu powiększyłem liczbę patrycjuszy. Trzykrotnie ustaliłem skład senatu. Kiedy piastowałem szósty konsulat, mając za kolegę Marka Agryppę, przeprowadziłem spis ludności [...].

9. Senat uchwalił, aby konsulowie i kapłani co cztery lata składali śluby w intencji mego zdrowia. Wszyscy zaś obywatele, prywatnie i w imieniu swych municypiów, jednym głosem we wszystkich przybytkach bez przerwy błagali o me zdrowie.

10. Uchwałą senatu imię moje włączone zostało do hymnu kapłanów Marsa. Prawnie przyznano mi na zawsze nietykalność oraz dożywotnio urząd trybuna ludowego. Odmówiłem godności najwyższego kapłana, aby nie zostać nim w miejsce mego żyjącego kolegi, chociaż lud dawał mi ten piastowany niegdyś przez mego ojca urząd kapłański. Przyjąłem go w kilka lat później. [...] Aby mnie wybrać najwyższym kapłanem, z całej Italii napłynęła na komicja tak wielka liczba ludzi, jakiej Rzym dotychczas jeszcze nie pamiętał.

R1DQEOcx4cyiu
Rozstrzygnij, czy opisany system władzy dotyczy okresu republiki rzymskiej. Odpowiedź uzasadnij. (Uzupełnij).