Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1

Zapoznaj się z fragmentem opracowania historycznego i wykonaj polecenia.

Wielka historia Polski. Od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej

Radio moskiewskie podało informację o utworzeniu […] Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. […] Rozgłośnia moskiewska nadała także test manifestu do narodu polskiego, w którym PKWN przedstawiał siebie jako „legalną tymczasową władzę” wykonawczą […].

c Źródło: [w:] Andrzej Leon Sowa, Wielka historia Polski. Od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej, t. 10, s. 10.
R4ELaoYWUkxRH
Wskaż właściwe dokończenie zdania.
Przywołany w tekście Komitet został powołany w… Możliwe odpowiedzi: 1. Chełmie., 2. Lublinie., 3. Moskwie., 4. Warszawie.
1
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z materiałem źródłowym i wykonaj polecenia.

R127cKReQP9Le
Źródło: Piotr VaGla Waglowski, wikimedia.org, domena publiczna.
RHINfwMjQOf71
Wskaż właściwe dokończenie zdania.
Urząd przywołany w źródle został powołany w celu… Możliwe odpowiedzi: 1. stosowania wobec Polaków represji., 2. zapewnienia Polakom bezpieczeństwa w okresie powojennego chaosu., 3. niesienia pomocy Polakom powracającym po zakończeniu II wojny światowej do kraju., 4. dbania o majątki Polaków po zakończeniu działań wojennych przed ich rozkradaniem.
11
Ćwiczenie 3

Zapoznaj się z materiałem źródłowym i wykonaj polecenia.

RHcs0Dls7Ao2t
Plakat z epoki.
Źródło: dostępny w internecie: www.radioretro.pl/propaganda, tylko do użytku edukacyjnego.
RKl3VsmNYMZLZ
Rozstrzygnij, czy plakat nawiązuje do działań prowadzonych przez rząd polski na wychodźstwie, czy do działań prowadzonych przez komunistów. Uzasadnij odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. do działań prowadzonych przez rząd RP na uchodźstwie, 2. do działań prowadzonych przez komunistów
R1alCSsTrKTp2
Uzasadnienie (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 4

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Re78OPmI9Rt77
Przesiedlenia ludności związane ze zmianą powojennych granic ułatwiało komunistom umacnianie swojej władzy. Możliwe odpowiedzi: P, F. Komuniści w umacnianiu władzy w powojennej Polsce wykorzystywali entuzjazm towarzyszący odbudowie kraju. Możliwe odpowiedzi: P, F. Komunistom w umocnieniu władzy pomogli powracający do kraju kombatanci Polskich Sił Zbrojnych. Możliwe odpowiedzi: P, F.
21
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z danymi podanymi w tabeli i wykonaj polecenia.

Osoba

Wyrok

Dalsze losy

gen. Leopold Okulicki

10 lat

zmarł w więzieniu na Butyrkach w Moskwie 24 grudnia 1946 r.; najprawdopodobniej zamordowany

Jan Stanisław Jankowski

8 lat

zmarł w więzieniu we Włodzimierzu 13 marca 1953 r., na 2 tygodnie przed końcem wyroku; najprawdopodobniej zamordowany

Adam Bień

5 lat

zwolniony z moskiewskiego więzienia w sierpniu 1949 r. dzięki staraniom żony Zofii; zmarł 4 marca 1998 r., po prawie trzytygodniowej chorobie w Klinice Rządowej w Warszawie

Stanisław Jasiukowicz

5 lat

zmarł w więzieniu na Butyrkach w 1946 r.

Kazimierz Pużak

1,5 roku

zwolniony 1 listopada 1945 r., powrócił do Polski, nie zgodził się na emigrację; ponownie aresztowany przez UB w 1947 r., skazany na 10 lat więzienia; zmarł 30 kwietnia 1950 r. w więzieniu w Rawiczu

Kazimierz Bagiński

1 rok

1 listopada 1945 r. zwolniony i zmuszony do emigracji do USA

Aleksander Zwierzyński

8 miesięcy

1 listopada 1945 r. zwolniony

kpt. Eugeniusz Czarnowski

6 miesięcy

zwolniony we wrześniu 1945 r.

Józef Chaciński

4 miesiące

zwolniony w sierpniu 1945 r.

Stanisław Mierzwa

4 miesiące

zwolniony w sierpniu 1945 r.; ponownie aresztowany w Polsce i wtrącony na 7 lat do więzienia za działalność w PSL.

Zbigniew Stypułkowski

4 miesiące

zwolniony w sierpniu 1945 r., w listopadzie 1945 r. emigrował do Wielkiej Brytanii

Franciszek Urbański

4 miesiące

Stanisław Michałowski

uniewinniony

Kazimierz Kobylański

uniewinniony

Józef Stemler

uniewinniony

RGjuJmIH1IhuM
Uzupełnij lukę w zdaniu. Wyroki podane w źródle zapadły w procesie zwanym Tu uzupełnij.
21
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z materiałem źródłowym i wykonaj polecenie.

R9YngOjaTEiRx
Broszura propagandowa.
Źródło: FoKa/Agencja FORUM, tylko do użytku edukacyjnego.
RSZFfW0mHyqKd
Wyjaśnij, dlaczego w przypadku wydarzenia, do którego nawiązuje źródło, podaje się w historii wyniki szacunkowe i wyniki oficjalne. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenia.

Przemówienie Stanisława Mikołajczyka

Nie wiem, czy rząd zdaje sobie sprawę z niektórych ran szczególnie bolesnych i wniosków płynących z wyborów, niezależnie od samego przebiegu wyborów i samego faktu, że jedni głosowali, a drudzy obliczali głosy.

c1 Źródło: Przemówienie Stanisława Mikołajczyka, [w:] Wiek XX w źródłach, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1998, s. 382.
RTOCxoIJAU2BP
Podaj wydarzenie, do którego nawiązuje Stanisław Mikołajczyk w swoim przemówieniu, oraz datę roczną tego wydarzenia. Stanisław Mikołajczyk nawiązuje do Tu uzupełnij, które odbyły się w Tu uzupełnij roku.
31
Ćwiczenie 8

Co najbardziej twoim zdaniem pomogło komunistom przejąć władzę w Polsce? Wymień przynajmniej dwie przyczyny i uzasadnij swój wybór.

R1SD81vB4dm6m
(Uzupełnij).