Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
RM6OhjtUuWqNV
Dla ciągu: "5, 31, 245, 33356, 355557, 23456", korzystając z algorytmu kompresji omówionego wcześniej, moglibyśmy uzyskać: Możliwe odpowiedzi: 1. 5, 31, 245, (3)356, 3(55)7, 23456, 2. 5, 31, 245, (33)56, 3(55)(55)7, 23456
1
Ćwiczenie 2
R1Eb6hJTQcvd8
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
2
Ćwiczenie 3
RiiuziDQKKAlk
Czy zastosowana przez nas metoda kompresji może spowodować zwiększenie ilości użytych znaków zamiast zmniejszenia liczby użytych znaków? Możliwe odpowiedzi: 1. Nie, ponieważ kompresja zawsze powoduje zmniejszenie kompresowanej wartości., 2. Tak, ponieważ w skrajnym przypadku ilość znaków może zwiększyć się nawet trzykrotnie.
2
Ćwiczenie 4
RhL6OMgiRT72l
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
2
Ćwiczenie 5
Rk6qQcFSewXnn
Dla ciągu cyfr: 00011123456666 Możliwe odpowiedzi: 1. Liczba użytych znaków po kompresji zwiększy się., 2. Liczba użytych znaków po kompresji zwiększy się.
3
Ćwiczenie 6
RHanNXYjljjFP
Możliwe odpowiedzi: 1. Dla 2 i więcej powtórzeń, 2. Dla 3 i więcej powtórzeń, 3. Dla 4 i więcej powtórzeń, 4. Dla 5 i więcej powtórzeń
3
Ćwiczenie 7
R1SjEWqMQqzRo
Uzupełnij tekst
3
Ćwiczenie 8
R1GtLtJ7heLn8
Czy dla liczby "99999" kompresja spowoduje zmniejszenie się jej rozmiaru? Możliwe odpowiedzi: 1. Nie, 2. Tak