Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1EBOeoZUn8ml
Ćwiczenie 1
Rozwiązaniem równania cosx=-12 jest: Możliwe odpowiedzi: 1. 4π3, 2. 5π6, 3. -7π4, 4. -3π2
R8zEz5gNdifww
Ćwiczenie 2
Wskaż rozwiązania równania 2cosx-π3=3. Możliwe odpowiedzi: 1. π6, 2. 77π2, 3. -59π6, 4. -3π2, 5. 3π2, 6. -π3, 7. -189π3, 8. -1024π6
RsC5s1WuabDEm
Ćwiczenie 3
Dobierz w pary równanie i jego rozwiązanie. 2cosx=-3 Możliwe odpowiedzi: 1. -9π4, 2. 17π16, 3. 23π24, 4. 2π3 cos2x=12 Możliwe odpowiedzi: 1. -9π4, 2. 17π16, 3. 23π24, 4. 2π3 cos5x=1 Możliwe odpowiedzi: 1. -9π4, 2. 17π16, 3. 23π24, 4. 2π3 2cos4x=-3 Możliwe odpowiedzi: 1. -9π4, 2. 17π16, 3. 23π24, 4. 2π3
R1eJCFJiHLFTq
Ćwiczenie 4
Liczba x spełnia równanie 1. x=π4+2kπ lub x=-π4+2kπ, 2. x=π6+kπ lub x=-π6+kπ, 3. x=π4+kπ lub x=-π4+kπ, 4. 4cos2x-3=0, 5. x=π6+2kπ lub x=-π6+2kπ, 6. 4cos2x-1=0 wtedy i tylko wtedy, gdy 1. x=π4+2kπ lub x=-π4+2kπ, 2. x=π6+kπ lub x=-π6+kπ, 3. x=π4+kπ lub x=-π4+kπ, 4. 4cos2x-3=0, 5. x=π6+2kπ lub x=-π6+2kπ, 6. 4cos2x-1=0 gdzie k.
R1QCIyvtk4VrU
Ćwiczenie 5
Wskaż równanie, którego zbiorem rozwiązań są następujące liczby: x=π8+kπ2 lub x=π4+kπ , gdzie k. Możliwe odpowiedzi: 1. cosx=sin3x, 2. cos4x=sinx, 3. cos2x=cos3x, 4. cosx=cos3x
R4dtU5GiViA6n
Ćwiczenie 6
Każdemu poniższemu równaniu przyporządkowujemy liczbę, która jest największym rozwiązaniem ujemnym. Uporządkuj równania w kolejności od najmniejszej do największej przyporządkowanej liczby. Elementy do uszeregowania: 1. cosx=0,4, 2. cos5x=-32, 3. cos2x=-12, 4. cosx=0,9
R1LfmxQBS0AJb
Ćwiczenie 7
W zaznaczone pola wpisz odpowiednie liczby całkowite. Równanie cos(3x-5)=|2x+1|-4 ma przynajmniej jedno rozwiązanie wtedy i tylko wtedy, gdy należy do sumy przedziałów Tu uzupełnij, Tu uzupełnij Tu uzupełnij, Tu uzupełnij .
R1RhXh2R7mwEg
Ćwiczenie 8
Wpisz w pole sumę wszystkich rozwiązań równania cos(2πz)=-17 , które należą do przedziału (-100,100). Tu uzupełnij