Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RZWNM2hGl4GEP1
Ćwiczenie 1
Ułóż w kolejności chronologicznej władców Cesarstwa Rzymskiego. Elementy do uszeregowania: 1. Dioklecjan, 2. Karakalla, 3. Neron, 4. Klaudiusz, 5. Oktawian August
Rt0lzMq4cUtKX1
Ćwiczenie 2
Do podanych dynastii panujących w Rzymie przyporządkuj wymienionych niżej władców. Uporządkuj ich chronologicznie. 1. Dynastia julijsko-klaudyjska: Teodozjusz Wielki, Klaudiusz, Trajan, Wespazjan, Konstantyn Wielki, Kaligula, Kommodus, Tyberiusz, Domicjan, Tytus, Hadrian. 2. Dynastia Flawiuszów: Teodozjusz Wielki, Klaudiusz, Trajan, Wespazjan, Konstantyn Wielki, Kaligula, Kommodus, Tyberiusz, Domicjan, Tytus, Hadrian. 3. Dynastia Antoninów: Teodozjusz Wielki, Klaudiusz, Trajan, Wespazjan, Konstantyn Wielki, Kaligula, Kommodus, Tyberiusz, Domicjan, Tytus, Hadrian.
R1V4ut2YYfnMK1
Ćwiczenie 3
Wskaż właściwe dokończenie zdania. Władcą, który nadał obywatelstwo rzymskie prawie całej wolnej ludności imperium, był… Możliwe odpowiedzi: 1. Neron., 2. Wespazjan., 3. Trajan., 4. Karakalla.
RTj5MDUZXwhMR2
Ćwiczenie 4
Wskaż poprawne dokończenia zdania. W czasie swojego panowania Oktawian otrzymał tytuł… Możliwe odpowiedzi: 1. dyktatora., 2. augusta., 3. króla., 4. imperatora., 5. cezara.
21
Ćwiczenie 5
Zapoznaj się z fragmentem tekstu źródłowego, a następnie rozpoznaj władcę, o którym mowa, oraz podaj stosowaną w historiografii nazwę systemu rządów, które zapoczątkował.
Zapoznaj się z fragmentem tekstu źródłowego, a następnie rozpoznaj władcę, o którym mowa, oraz podaj stosowaną w historiografii nazwę systemu rządów, które zapoczątkował.
Kasjusz Dion Historia rzymska

Oddał senatowi prowincje słabsze, uspokojone i niewojownicze, natomiast w swój zarząd objął prowincje silniejsze, niepewne i niebezpieczne […], by pod tym pozorem tamci byli bezbronni i bezsilni, a on tylko mógł broń posiadać i utrzymywać żołnierzy. Cała władza ludu i senatu przeszła na [niego] i od niego zaczyna się pełne jedynowładztwo. […] urzędy, z wyjątkiem cenzury, obsadzane są według dawnego prawa.Przeczytaj fragment tekstu źródłowego, a następnie rozpoznaj władcę, o którym mowa, oraz podaj stosowaną w historiografii nazwę systemu rządów, które zapoczątkował.

1 Źródło: Kasjusz Dion, Historia rzymska, [w:] G. Chomicki, S. Sprawski, Starożytność. Teksty źródłowe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 1999, s. 264–265.
RBW4VB5Cq18hK
Władca: Tu uzupełnij System rządów: Tu uzupełnij
21
Ćwiczenie 6
Zapoznaj się z fragmentem tekstu źródłowego, a następnie wyjaśnij, dlaczego okres w dziejach Rzymu, o którym mowa, historiografia nazwała „komedią republiki”.
Zapoznaj się z fragmentem tekstu źródłowego, a następnie wyjaśnij, dlaczego okres w dziejach Rzymu, o którym mowa, historiografia nazwała „komedią republiki”.
Oktawian August Autobiografia

Kiedy, za powszechną zgodą obywateli osiągnąłem pełnię władzy i ugasiłem pożar wojen domowych, w czasie mego szóstego (28 r. p.n.e.) i siódmego konsulatu (27 r. p.n.e.) zrzekłem się moich legalnych uprawnień i przekazałem rzeczpospolitą wolnej decyzji senatu i ludu rzymskiego. Za tę zasługę senat dał mi przydomek Augusta. […] Od tego czasu przewyższałem wszystkich autorytetem, nie mając więcej władzy niż inni, którzy w urzędzie byli równymi mi kolegami.

Gdy byłem konsulem po raz trzynasty [2 r. p.n.e.], senat, ekwici i cały naród rzymski nazwali mnie ojcem ojczyzny [pater patriae] i uchwalili, aby zapisać to w przedsionku mego domu, w Kurii Julijskiej i na Forum Augusta pod kwadrygami, które decyzją senatu wzniesiono na moją cześć. Pisałem to w siedemdziesiątym szóstym roku życia [13/14 r. n.e.].

2 Źródło: Oktawian August, Autobiografia, [w:] G. Chomicki, S. Sprawski, Starożytność. Teksty źródłowe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 1999, s. 263–264.
R10spFQi4XOw7
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Wyjaśnij, na czym polegała zmiana w położeniu prawnym mieszkańców prowincji rzymskich.

1
Wielka historia świata, t. 3. Świat okresu cywilizacji klasycznych

W 212 roku Karakalla wydał Constitutio Antoniniana […]. Różnice między Italią i prowincjami, między zdobywcami i narodami podbitymi zostały zatarte, a cesarstwo rzymskie stało się wspólnotą […].

3Wielka historia świata, t. 3. Świat okresu cywilizcji klasycznych, pod red. A. Krawczuka, Kraków 2005, s. 403.
Rb6ImZrqmmStT
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8
Zapoznaj się z opisem ilustracji, a następnie wykonaj polecenie
Zapoznaj się z opisem ilustracji, a następnie wykonaj polecenie
R2aU3mYGGtUYc
Źródło: Lure, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
R14sIiNpn1NgG
Który z władców wprowadził równoczesne panowanie czterech podmiotów władzy i jak się nazywał ten system rządów?