Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
1
Pokaż ćwiczenia:
R1QS7JdkMug1Q1
Ćwiczenie 1
Teorię duszy nieśmiertelnej i reinkarnacji zapożyczył Platon od: Możliwe odpowiedzi: 1. Sokratesa, 2. Arystotelesa, 3. Pitagorejczyków, 4. Diogenesa
RJ4HEcJGsrfYk1
Ćwiczenie 2
Trzema fundamentami platońskiej metafizyki są: Wizja państwa idealnego. #Teoria Zasad. #Teoria Idei. #Koncepcja Demiurga. Równouprawnienie płci. Możliwe odpowiedzi: 1. Wizja państwa idealnego., 2. Teoria Zasad., 3. Teoria Idei., 4. Koncepcja Demiurga., 5. Równouprawnienie płci.
RE8WlXLf3N4Dw1
Ćwiczenie 3
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Źródło: domena publiczna.
RStf5omWbRHnm1
Ćwiczenie 4
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Proroctwo Europy.
Źródło: William Blake, domena publiczna.
21
Ćwiczenie 5

Własnymi słowami opisz, czym są inteligibilia.

R1LA4TF8h8NYC
(Uzupełnij).
R1WHIAts5yrNi2
Ćwiczenie 6
Poniższy tekst opisuje kluczowe zagadnienia platońskiej teorii idei i teorii zasad. Uzupełnij go o poprawne możliwości. System Platona nazywamy 1. matematyczne, 2. Idealizmem, 3. inteligibiliami, 4. dualizmem, 5. Piękna, 6. dusza, 7. moralne, 8. wcielenia, 9. nawyki, 10. naturalizmem, 11. Sprawiedliwości, 12. zbawieniem, 13. uczynki, 14. anamnezą, 15. wiedza, 16. materia, 17. Dobra, 18. fizyczne, 19. idea z tego względu, że dzieli świat na sferę idealną i materialną. Oznacza to, że 1. matematyczne, 2. Idealizmem, 3. inteligibiliami, 4. dualizmem, 5. Piękna, 6. dusza, 7. moralne, 8. wcielenia, 9. nawyki, 10. naturalizmem, 11. Sprawiedliwości, 12. zbawieniem, 13. uczynki, 14. anamnezą, 15. wiedza, 16. materia, 17. Dobra, 18. fizyczne, 19. idea jest wieczna, niezmienna i zmysłowo niedoświadczalna, zaś 1. matematyczne, 2. Idealizmem, 3. inteligibiliami, 4. dualizmem, 5. Piękna, 6. dusza, 7. moralne, 8. wcielenia, 9. nawyki, 10. naturalizmem, 11. Sprawiedliwości, 12. zbawieniem, 13. uczynki, 14. anamnezą, 15. wiedza, 16. materia, 17. Dobra, 18. fizyczne, 19. idea jest zmysłowa, zmienna i ze swej natury pozbawiona kształtu. Najwyższą ideą jest w jego hierarchii idea 1. matematyczne, 2. Idealizmem, 3. inteligibiliami, 4. dualizmem, 5. Piękna, 6. dusza, 7. moralne, 8. wcielenia, 9. nawyki, 10. naturalizmem, 11. Sprawiedliwości, 12. zbawieniem, 13. uczynki, 14. anamnezą, 15. wiedza, 16. materia, 17. Dobra, 18. fizyczne, 19. idea. Są jej podporządkowane idee 1. matematyczne, 2. Idealizmem, 3. inteligibiliami, 4. dualizmem, 5. Piękna, 6. dusza, 7. moralne, 8. wcielenia, 9. nawyki, 10. naturalizmem, 11. Sprawiedliwości, 12. zbawieniem, 13. uczynki, 14. anamnezą, 15. wiedza, 16. materia, 17. Dobra, 18. fizyczne, 19. idea, które powinny przenikać postępowanie człowieka. Jeśli tak jest, to ludzka dusza doskonali się przez kolejne 1. matematyczne, 2. Idealizmem, 3. inteligibiliami, 4. dualizmem, 5. Piękna, 6. dusza, 7. moralne, 8. wcielenia, 9. nawyki, 10. naturalizmem, 11. Sprawiedliwości, 12. zbawieniem, 13. uczynki, 14. anamnezą, 15. wiedza, 16. materia, 17. Dobra, 18. fizyczne, 19. idea, dzięki czemu może się kiedyś wyzwolić z cielesności. Podczas życia dusza niczego nie uczy się na nowo, lecz jedynie odkrywa w sobie wiedzę, która jest w niej zawarta. Fachowo nazywamy to 1. matematyczne, 2. Idealizmem, 3. inteligibiliami, 4. dualizmem, 5. Piękna, 6. dusza, 7. moralne, 8. wcielenia, 9. nawyki, 10. naturalizmem, 11. Sprawiedliwości, 12. zbawieniem, 13. uczynki, 14. anamnezą, 15. wiedza, 16. materia, 17. Dobra, 18. fizyczne, 19. idea.
31
Ćwiczenie 7

Własnymi słowami opisz argument na rzecz nieśmiertelności duszy, który przyrównuje ją do dźwięku.

RT8kkLa95p6Xp
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Własnymi słowami zrekonstruuj argument o nieśmiertelności duszy, który powołuje się na zasadę przeciwieństw idei.

R1BqhXKu8AnKa
(Uzupełnij).