Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
RDnkUtY7UtvhN
Zaznacz prawidłową definicję sztucznej inteligencji. Możliwe odpowiedzi: 1. Dział informatyki zajmujący się tworzeniem modeli zachowań inteligentnych oraz programów i systemów symulujących te zachowania., 2. Dział informatyki zajmujący się tworzeniem modeli algorytmiczych oraz programów i systemów symulujących rozwiązania heurystyczne., 3. Dział informatyki zajmujący się tworzeniem programów i systemów imitujących inteligencję przeciętnego człowieka., 4. Dział informatyki zajmujący się testowaniem poprawności programów symulujących inteligencję przeciętnego człowieka.
1
Ćwiczenie 2
RM0NToXMdaZit
Zaznacz poprawną nazwę okresu rozczarowań i sceptycyzmu do sztucznej inteligencji. Możliwe odpowiedzi: 1. Zima sztucznej inteligencji, 2. Wiosna sztucznej inteligencji, 3. Lato sztucznej inteligencji, 4. Jesień sztucznej inteligencji
2
Ćwiczenie 3
R1Nr2oNOkQRCw
Zaznacz poprawne dokończenie zdania „Symboliczna sztuczna inteligencja polegała na...” Możliwe odpowiedzi: 1. zdefiniowaniu odpowiednio dużej liczby reguł przetwarzania informacji w programie, 2. utworzeniu przez komputer własnego zestawu reguł wykorzystując przykładowe dane wejściowe oraz odpowiedzi, 3. imitowaniu inteligencji przeciętnego człowieka
2
Ćwiczenie 4
RYaYaqypeCtf7
Ile dotychczas było zim sztucznej inteligencji? Możliwe odpowiedzi: 1. Jedna, 2. Dwie, 3. Trzy, 4. Cztery
2
Ćwiczenie 5
RopDTxbhgG6AI
Oceń prawdziwość stwierdzenia „Systemy eksperckie zostały wyparte przez uczenie maszynowe”. Możliwe odpowiedzi: 1. Prawda, 2. Fałsz
3
Ćwiczenie 6
R16fOrTuftBQz
Zaznacz wszystkie osiągnięcia sztucznej inteligencji. Możliwe odpowiedzi: 1. Klasyfikacja obrazu zbliżona do poziomu człowieka, 2. Pojazdy jeżdżące autonomicznie, 3. Transkrypcja pisma ręcznego, 4. Wyparcie asystentów domowych
3
Ćwiczenie 7
R15PerVMcbEhF
Połącz w pary fazy optymizmu z głównymi czynnikami, które za nie odpowiadały. pierwsza faza optymizmu Możliwe odpowiedzi: 1. uczenie maszynowe, 2. symboliczna sztuczna inteligencja, 3. systemy eksperckie druga faza optymizmu Możliwe odpowiedzi: 1. uczenie maszynowe, 2. symboliczna sztuczna inteligencja, 3. systemy eksperckie trzecia faza optymizmu Możliwe odpowiedzi: 1. uczenie maszynowe, 2. symboliczna sztuczna inteligencja, 3. systemy eksperckie
3
Ćwiczenie 8
RA2QCmzAdDcKy
Wstaw brakujące wyrażenia tak, aby treść poniższego tekstu była prawdziwa. Alan 1. symboliczną, 2. dobrze, 3. rozwojową, 4. XX, 5. słabo, 6. XIX, 7. systemy cybernetyczne, 8. Turing, 9. systemy eksperckie jest uważany za ojca sztucznej inteligencji. To on w latach 50. 1. symboliczną, 2. dobrze, 3. rozwojową, 4. XX, 5. słabo, 6. XIX, 7. systemy cybernetyczne, 8. Turing, 9. systemy eksperckie wieku zaczął się zastanawiać, czy komputery mogą się uczyć i tworzyć. Na samym początku powstawały systemy wykorzystujące tzw. 1. symboliczną, 2. dobrze, 3. rozwojową, 4. XX, 5. słabo, 6. XIX, 7. systemy cybernetyczne, 8. Turing, 9. systemy eksperckie sztuczną inteligencję. Ich następcami stały się 1. symboliczną, 2. dobrze, 3. rozwojową, 4. XX, 5. słabo, 6. XIX, 7. systemy cybernetyczne, 8. Turing, 9. systemy eksperckie, które specjalizowały się w rozwiązywaniu 1. symboliczną, 2. dobrze, 3. rozwojową, 4. XX, 5. słabo, 6. XIX, 7. systemy cybernetyczne, 8. Turing, 9. systemy eksperckie zdefiniowanych problemów.