Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1hpOtEIMo3vY1
Ćwiczenie 1
Pierwszym filozofem, który rozważał zagadnienie ustroju idealnego był... a) Platon Ateńczyk. b) Georg Hegel. c) Arystoteles ze Stagiry.
Źródło: dostępny w internecie: Wikimedia Commons, Pxfuel, domena publiczna.
1
Ćwiczenie 1
RjgJHiFJCJyyu
(Uzupełnij).
RLkxeXKGj4jqK1
Ćwiczenie 2
Świadomość, w myśl której szczęścia nie należy poszukiwać w świecie zewnętrznym, lecz w sobie, nazywa Hegel... Możliwe odpowiedzi: 1. świadomością nikczemną., 2. świadomością nieszczęśliwą., 3. świadomością stoicką., 4. świadomością pobożną.
Rz4suUI10SJRC1
Ćwiczenie 3
Przyporządkuj poszczególnym rodzajom świadomości adekwatne do nich przykłady. Świadomość nikczemna Możliwe odpowiedzi: 1. Wiem, że nigdy nie osiągnę trwałego szczęścia, a me wysiłki obrócą się w niwecz., 2. W wyniku niemożliwości osiągnięcia szczęścia zrezygnujmy z dążenia do niego., 3. A co ja będę z tego miał?, 4. Szczęścia należy szukać w „życiu po życiu”. Świadomość nieszczęśliwa Możliwe odpowiedzi: 1. Wiem, że nigdy nie osiągnę trwałego szczęścia, a me wysiłki obrócą się w niwecz., 2. W wyniku niemożliwości osiągnięcia szczęścia zrezygnujmy z dążenia do niego., 3. A co ja będę z tego miał?, 4. Szczęścia należy szukać w „życiu po życiu”. Świadomość pobożna Możliwe odpowiedzi: 1. Wiem, że nigdy nie osiągnę trwałego szczęścia, a me wysiłki obrócą się w niwecz., 2. W wyniku niemożliwości osiągnięcia szczęścia zrezygnujmy z dążenia do niego., 3. A co ja będę z tego miał?, 4. Szczęścia należy szukać w „życiu po życiu”. Świadomość sceptycka Możliwe odpowiedzi: 1. Wiem, że nigdy nie osiągnę trwałego szczęścia, a me wysiłki obrócą się w niwecz., 2. W wyniku niemożliwości osiągnięcia szczęścia zrezygnujmy z dążenia do niego., 3. A co ja będę z tego miał?, 4. Szczęścia należy szukać w „życiu po życiu”.
R1F6a37YBMxe61
Ćwiczenie 4
Wskaż zdania, które poprawnie odnoszą się do filozofii polityki. Możliwe odpowiedzi: 1. Bywa zamiennie nazywana filozofią państwa., 2. Rozważa kwestię moralnego postępowania jednostki., 3. Rozważa legalność, pochodzenie, sprawowanie, zastosowanie i przejmowanie władzy., 4. Często łączy się z filozofią prawa., 5. Określa główne procesy dziejowe, szuka mechanizmu dziejów, wskazuje podmiot dziejów.
R1NEIcU50gAvj2
Ćwiczenie 5
Poniższa tabela zawiera twierdzenia, które odnoszą się do zagadnienia postawy pana i postawy niewolnika. Oceń ich prawdziwość. Postawa niewolnika wychodzi z założenia: Śmierć jest dla mnie nieistotna. Co mnie obchodzi jakiś staruszek, noszący moje imię i nazwisko, który umrze za kilka dekad?. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Postawa niewolnika i postawa pana to dwie postawy każdego ducha subiektywnego. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Postawa niewolnika wyraża się świadomością nieszczęśliwą. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Postawa pana i postawa niewolnika wynikają ze świadomości stoickiej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
2
Ćwiczenie 6

Poniżej znajduje się wypowiedź badacza myśli Heglowskiej. Zapoznaj się z jej treścią, a następnie wskaż zdania, które poprawnie ją oddają.

1
T. Kroński Hegel i jego filozofia dziejów

Hegel był także, i to niemal od zarania swej aktywności, apologetą silnego państwa, w którym widział realizację prawdziwej wolności. […] Hegel, skrajny racjonalista, wierzył, iż jego nowa ojczyzna będzie teraz siedzibą rozumu. […] Hegel, broniąc świętej dla siebie sprawy rozumu przeciw irracjonalizmowi nacjonalistycznych romantyków, połączył tę obronę z hiperlojalnością wobec monarchii pruskiej i ten fakt wzmocnił argumentację jego przeciwników. […] Rząd pruski starał się stworzyć mu najlepsze warunki pracy – berlińskie lata, tzn. lata pracy na Uniwersytecie Berlińskim, były na pewno najszczęśliwszym okresem jego życia. Okoliczności te zdawały się stanowczo przemawiać za słusznością tezy, wedle której Hegel był zaprzysięgłym rządowi berlińskiemu konformistą. […] Należałoby tu raczej mówić o przypadkowej zbieżności interesów rządu pruskiego z ogólnofilozoficznym stanowiskiem Hegla.

6 Źródło: T. Kroński, Hegel i jego filozofia dziejów, [w:] G. W. F. Hegel, Wykłady z filozofii dziejów, t. 1, tłum. A. Landman, Warszawa 1958.
R1WVzOpKNHIBo
Możliwe odpowiedzi: 1. Hegel od zawsze był zwolennikiem silnego, racjonalnego państwa., 2. Powyższy tekst obala mit „Hegla-Prusaka”., 3. Hegel okazał się konformistą uległym wobec polityki pruskiego rządu., 4. Na potrzeby pracy w Berlinie Hegel zmienił swoje poglądy.
3
Ćwiczenie 7
Zapoznaj się z wypowiedzię Hegla, a następnie wskaż zdanie, które poprawnie oddaje jej treść. 
Zapoznaj się z wypowiedzię Hegla, a następnie wskaż zdanie, które poprawnie oddaje jej treść. 
1
Wykłady z filozofii dziejów

Dopiero u Greków pojawia się świadomość wolności i dlatego byli oni wolni. Ale oni, podobnie jak Rzymianie, wiedzieli tylko, że niektórzy ludzie są wolni, a nie człowiek jako taki. O tym, że człowiek jest wolny jako taki, nie wiedział nawet Platon i Arystoteles. Dlatego Grecy nie tylko mieli niewolników, z czym związane było ich życie, istnienie pięknej wolności, ale nawet sama ich wolność była po części tylko przypadkowym, przemijającym i ograniczonym kwiatem, po części zaś twardym ujarzmianiem pierwiastka ludzkiego, humanistycznego.

7 Źródło: [w:] W. F. Hegel, Wykłady z filozofii dziejów, t. 1, tłum. A. Landman, Warszawa 1958, s. 28.
RZMCWuT8ISeqI
Możliwe odpowiedzi: 1. Grecy nie byliby w stanie dojść do współczesnego Heglowi sposobu rozumienia wolności, gdyż mieli w sobie za dużo pierwiastka humanistycznego., 2. Wolność rozumiana w taki sposób, w jaki pojmowali ją Grecy i Rzymianie, musiała przeminąć, gdyż nie była wolnością zupełną., 3. Grecy w ogóle nie rozumieli pojęcia wolności, gdyż istniało u nich niewolnictwo., 4. Platon i Arystoteles przysłużyli się krzewieniu idei wolności bardziej niż jacykolwiek inni Grecy i Rzymianie.
31
Ćwiczenie 8

Własnymi słowami opisz, na czym polega heroizm pochlebstwa.

RnP2fTc3HjDGq
(Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida