Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
RKM3VE4G7RW1O
Co to jest SMB? Możliwe odpowiedzi: 1. protokół sieciowy umożlwiający udostępnianie plików w lokalnych sieciach komputerowych, 2. system plików, 3. rodzaj zabezpieczeń dostępu, 4. nazwa usługi systemowej umożliwiającej nadawanie uprawnień w systemie Windows
1
Ćwiczenie 2
RdI0uGTp8R2cA
Uzupełnij zdanie: Uprawnienia 1. innych użytkowników systemu, 2. ACL, 3. efektywne, 4. kumulowane, 5. domyślne, 6. grupy do której należy, 7. sumą, 8. iloczynem, 9. SMB, 10. NTFS są 1. innych użytkowników systemu, 2. ACL, 3. efektywne, 4. kumulowane, 5. domyślne, 6. grupy do której należy, 7. sumą, 8. iloczynem, 9. SMB, 10. NTFS co oznacza, że jeśli użytkownik x1 należy do grupy gx1 to jego uprawnienia 1. innych użytkowników systemu, 2. ACL, 3. efektywne, 4. kumulowane, 5. domyślne, 6. grupy do której należy, 7. sumą, 8. iloczynem, 9. SMB, 10. NTFS są 1. innych użytkowników systemu, 2. ACL, 3. efektywne, 4. kumulowane, 5. domyślne, 6. grupy do której należy, 7. sumą, 8. iloczynem, 9. SMB, 10. NTFS uprawnień jego oraz 1. innych użytkowników systemu, 2. ACL, 3. efektywne, 4. kumulowane, 5. domyślne, 6. grupy do której należy, 7. sumą, 8. iloczynem, 9. SMB, 10. NTFS.
1
Ćwiczenie 3
RGyJb3GJXYmaV
Uprawnienie Modyfikacja nie pozwala na: Możliwe odpowiedzi: 1. zapis do pliku, 2. odczyt z pliku, 3. usuwanie pliku, 4. przejęcie na własność pliku, 5. utworzenie pliku
2
Ćwiczenie 4
R1Ov4eMxNm1eI
Połącz w pary podstawowe uprawnienia NTFS oraz ich opisy: Zapis Możliwe odpowiedzi: 1. pozawala na tworzenie plików i folderów, zapis danych do plików oraz ich modyfikacje, 2. pozwala odczytywać dane oraz atrybuty z plików, 3. pozwala wyświetlać zawartość oraz uprawnienia w odniesieniu do folderu, 4. pozwala wykonywać wszystkie możliwe operacje poza usuwaniem plików i podkatalogów, bez możliwości zmiany ich uprawnień oraz przejmowania na własność., 5. pozwala wyświetlać zawartość folderu, odczytywać dane z pliku, oraz uruchamiać programy zapisane w folderze, 6. pozwala na wykonywanie wszystkich operacji na folderze i pliku Odczyt Możliwe odpowiedzi: 1. pozawala na tworzenie plików i folderów, zapis danych do plików oraz ich modyfikacje, 2. pozwala odczytywać dane oraz atrybuty z plików, 3. pozwala wyświetlać zawartość oraz uprawnienia w odniesieniu do folderu, 4. pozwala wykonywać wszystkie możliwe operacje poza usuwaniem plików i podkatalogów, bez możliwości zmiany ich uprawnień oraz przejmowania na własność., 5. pozwala wyświetlać zawartość folderu, odczytywać dane z pliku, oraz uruchamiać programy zapisane w folderze, 6. pozwala na wykonywanie wszystkich operacji na folderze i pliku Odczyt i wykonanie Możliwe odpowiedzi: 1. pozawala na tworzenie plików i folderów, zapis danych do plików oraz ich modyfikacje, 2. pozwala odczytywać dane oraz atrybuty z plików, 3. pozwala wyświetlać zawartość oraz uprawnienia w odniesieniu do folderu, 4. pozwala wykonywać wszystkie możliwe operacje poza usuwaniem plików i podkatalogów, bez możliwości zmiany ich uprawnień oraz przejmowania na własność., 5. pozwala wyświetlać zawartość folderu, odczytywać dane z pliku, oraz uruchamiać programy zapisane w folderze, 6. pozwala na wykonywanie wszystkich operacji na folderze i pliku Wyświetlenie zawartości folderu Możliwe odpowiedzi: 1. pozawala na tworzenie plików i folderów, zapis danych do plików oraz ich modyfikacje, 2. pozwala odczytywać dane oraz atrybuty z plików, 3. pozwala wyświetlać zawartość oraz uprawnienia w odniesieniu do folderu, 4. pozwala wykonywać wszystkie możliwe operacje poza usuwaniem plików i podkatalogów, bez możliwości zmiany ich uprawnień oraz przejmowania na własność., 5. pozwala wyświetlać zawartość folderu, odczytywać dane z pliku, oraz uruchamiać programy zapisane w folderze, 6. pozwala na wykonywanie wszystkich operacji na folderze i pliku Modyfikacja Możliwe odpowiedzi: 1. pozawala na tworzenie plików i folderów, zapis danych do plików oraz ich modyfikacje, 2. pozwala odczytywać dane oraz atrybuty z plików, 3. pozwala wyświetlać zawartość oraz uprawnienia w odniesieniu do folderu, 4. pozwala wykonywać wszystkie możliwe operacje poza usuwaniem plików i podkatalogów, bez możliwości zmiany ich uprawnień oraz przejmowania na własność., 5. pozwala wyświetlać zawartość folderu, odczytywać dane z pliku, oraz uruchamiać programy zapisane w folderze, 6. pozwala na wykonywanie wszystkich operacji na folderze i pliku Pełna kontrola Możliwe odpowiedzi: 1. pozawala na tworzenie plików i folderów, zapis danych do plików oraz ich modyfikacje, 2. pozwala odczytywać dane oraz atrybuty z plików, 3. pozwala wyświetlać zawartość oraz uprawnienia w odniesieniu do folderu, 4. pozwala wykonywać wszystkie możliwe operacje poza usuwaniem plików i podkatalogów, bez możliwości zmiany ich uprawnień oraz przejmowania na własność., 5. pozwala wyświetlać zawartość folderu, odczytywać dane z pliku, oraz uruchamiać programy zapisane w folderze, 6. pozwala na wykonywanie wszystkich operacji na folderze i pliku
2
Ćwiczenie 5
RbtxLpVMwvycy
Jakie atrybuty pliku uznaje się z rozszerzone? Możliwe odpowiedzi: 1. plik archiwalny, 2. plik skompresowany, 3. plik zaszyfrowany, 4. plik ukryty, 5. plik systemowy
2
Ćwiczenie 6
RBWzCpp229FBX
Uzupełnij zdanie. 1. dokumentu, 2. możliwości, 3. komputera, 4. status, 5. uprawnienia, 6. Właściciel, 7. folderu, 8. Użytkownik, 9. Moderator pliku lub 1. dokumentu, 2. możliwości, 3. komputera, 4. status, 5. uprawnienia, 6. Właściciel, 7. folderu, 8. Użytkownik, 9. Moderator (użytkownik, który go utworzył) może zawsze zmienić jego 1. dokumentu, 2. możliwości, 3. komputera, 4. status, 5. uprawnienia, 6. Właściciel, 7. folderu, 8. Użytkownik, 9. Moderator, niezależnie od tego, jakie uprawnienia nadał dla katalogu lub pliku administrator systemu.
3
Ćwiczenie 7
Ruuv65DeyiusD
Który zdanie dotyczące uprawnień NTFS jest nieprawdziwe: Możliwe odpowiedzi: 1. uprawnienia NTFS można przypisywać zarówno do plików jak i katalogów, 2. odmowa uprawnienia nie ma większego priorytetu niż zezwolenie, 3. uprawnienia modyfikacja nie pozwala na usuwanie plików, 4. właścicielem pliku jest użytkownik, który go utworzył
3
Ćwiczenie 8
RrYY6IwQUz2zp
Możliwych do ustawienia uprawnień na poziomie sieciowym jest mniej niż w przypadku uprawnień NTFS, a dokładnie? Możliwe odpowiedzi: 1. 3, 2. 4, 3. 5, 4. 1