Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
111
Ćwiczenie 1
Poniższa mapa przedstawia kraje europejskie w 1935 r. Zapoznaj się z jej opisem i wykonaj kolejne polecenia.
Poniższa mapa przedstawia kraje europejskie w 1935 r. Zapoznaj się z jej opisem i wykonaj kolejne polecenia.
RnTKp3pKYqP2d
Źródło: Contentplus.sp. z o.o. na podstawie eloblog.pl, licencja: CC BY-SA 3.0.
R7lQIXZcGs960
Wymień kraje zagrożone ekspansją III Rzeszy oraz te, które w kwietniu 1935 r. łączyły antyhitlerowskie sojusze. (Uzupełnij) Sformułuj wniosek dotyczący możliwości ekspansji Niemiec w Europie w kwietniu 1935 r. (Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 2

Dojście do władzy Hitlera oraz odbudowa Wehrmachtu postawiły mocarstwa zachodnie – Wielką Brytanię i Francję – w trudnej sytuacji. Przyjrzyj się możliwym rozwiązaniom. Wskaż po dwa argumenty przemawiające za każdym i przeciw każdemu z nich.

RWifybiXksisE
Wojna prewencyjna. Za (Uzupełnij). Przeciw (Uzupełnij). Za (Uzupełnij). Przeciw (Uzupełnij). Masowe zbrojenia. Za (Uzupełnij). Przeciw (Uzupełnij). Za (Uzupełnij). Przeciw (Uzupełnij). Oparcie się na Lidze Narodów. Za (Uzupełnij). Przeciw (Uzupełnij). Za (Uzupełnij). Przeciw (Uzupełnij). Ustępstwa względem Hitlera. Za (Uzupełnij). Przeciw (Uzupełnij). Za (Uzupełnij). Przeciw (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 3

Wyobraź sobie, że jesteś brytyjskim parlamentarzystą. Hitler właśnie przejął władzę w Niemczech oraz ogłosił odbudowę sił zbrojnych. Przekonaj Izbę Gmin do najlepszego – w twoim odczuciu – rozwiązania problemu wzrostu zagrożenia dla pokoju ze strony Niemiec. Pamiętaj, że wystąpienia brytyjskich parlamentarzystów bywają pełne pasji, ekspresji i zaangażowania!

R12yr4DJPaz6K
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 4

Wyobraź sobie, że jesteś doradcą ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w marcu 1936 r. Z niepokojem obserwujesz remilitaryzację Nadrenii przez Niemcy. Wskaż najkorzystniejszą możliwość rozwiązania problemu niemieckich zbrojeń z polskiego punktu widzenia. Spróbuj przekonać do swoich racji ministra. Skorzystaj z listy rozwiązań przedstawionej w ćwiczeniu 2.

RO8MMYnqX3t61
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 5

Wciel się w rolę zachodniego dziennikarza. Jest marzec 1936 r. Właśnie doszło do remilitaryzacji Nadrenii. Masz możliwość przeprowadzenia wywiadu z wysokim urzędnikiem III Rzeszy. Opracuj listę pięciu pytań dotyczących tego wydarzenia.

RuZ1Y6h46gRlY
Pytanie 1: (Uzupełnij) Pytanie 2: (Uzupełnij) Pytanie 3: (Uzupełnij) Pytanie 4: (Uzupełnij) Pytanie 5: (Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 6
Stwórz notatkę składającą się z sześciu zdań na temat polityki zagranicznej Niemiec w latach 1933–1936, użyj podanych niżej pojęć.
Stwórz notatkę składającą się z sześciu zdań na temat polityki zagranicznej Niemiec w latach 1933–1936, użyj podanych niżej pojęć.
R1dOFWGJRc7aT
Mapa myśli. Lista elementów:
 • Nazwa kategorii: Pojęcia do zastosowania{color=#000000}
  • Elementy należące do kategorii Pojęcia do zastosowania
  • Nazwa kategorii: remilitaryzacja{color=#8D6E63}
  • Nazwa kategorii: Wehrmacht{color=#795548}
  • Nazwa kategorii: Luftwaffe{color=#6D4C41}
  • Nazwa kategorii: Nadrenia{color=#5D4037}
  • Nazwa kategorii: Front Stresa{color=#A1887F}
  • Nazwa kategorii: układ morski{color=#BCAAA4}
  • Nazwa kategorii: układ w Locarno{color=#6F4242}
  • Nazwa kategorii: traktat wersalski{color=#97694F}
  • Koniec elementów należących do kategorii Pojęcia do zastosowania{color=#000000}
R13L6fpY7osvP
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Poniższa karykatura ukazała się w brytyjskiej prasie jako reakcja na remilitaryzację Nadrenii przez Niemcy. Gęś symbolizuje tutaj charakterystyczny niemiecki krok defiladowy Stechschritt, który wywodził się z XVIII‑wiecznej pruskiej musztry wojskowej. Wyjaśnij znaczenie pozostałych elementów symbolicznych.

RLzqIerA7boUr
Ilustracja interaktywna przedstawia maszerującą ulicą gęś. Gęś ma założony na głowę niemiecki hełm, w dziobie trzyma gałązkę oliwną. Na szyi gęsi wisi pas z nabojami. Gęś niesie ze sobą karabin, mapownik, trzy karabiny maszynowe, niewielki miecz. Jest przepasana wojskowym pasem. Ba brzuchu gęsi wymalowana jest swastyka. Na domach stojących przy ulicy wiszą liczne flagi ze swastyką. Opis: 1. Gałązka oliwna w dziobie gęsi, 2. Leżąca na ziemi kartka z napisem „Locarno” , 3. Swastyka namalowana na brzuchu gęsi. 4. Trzy karabiny maszynowe niesione przez gęś.
Napis na gałązce oliwnej w języku łacińskim: Pax Germanica (pokój germański).
Wiersz pod obrazkiem:
Gęsi krok
Gęsi, gęsi, gąsiorze,
dokąd wędrujesz?
Wędruję tylko przez Nadrenię,
Przepraszam, wybacz moją pomyłkę!
Źródło: dostępny w internecie: https://historybynicklin.com/the-reoccupation-of-the-rhineland-1936/., tylko do użytku edukacyjnego.
RWhOipL39Cy28
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Oceń politykę Wielkiej Brytanii i Francji wobec III Rzeszy. Sformułuj tezę, a następnie przytocz trzy argumenty.

RWHKLBA3eMtY1
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).