Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1ekPBbKTetYM1
Ćwiczenie 1
Współczynnik kierunkowy stycznej do wykresu funkcji określonej wzorem f(x)=3x3-2 w punkcie x0=-1 wynosi: Możliwe odpowiedzi: 1. 9, 2. 3, 3. -3
ROogj7kDukiV21
Ćwiczenie 2
Zaznacz zdania, które są prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Współczynnik kierunkowy stycznej do wykresu funkcji określonej wzorem w punk, 2. Nieprawidłowa odpowiedź B, 3. Nieprawidłowa odpowiedź C, 4. Prawidłowa odpowiedź D
R1LCwSd5hF6R42
Ćwiczenie 3
Wstaw w tekst odpowiednie liczby.
RV5NH6AhlLvS12
Ćwiczenie 4
Dana jest funkcja f określona wzorem fx=-2x3+x. Jeżeli x0=-1, to wartość współczynnika kierunkowego stycznej do wykresu funkcji w tym punkcie wynosi Tu uzupełnij. Jeżeli x0=33, to wartość współczynnika kierunkowego stycznej do wykresu funkcji w tym punkcie wynosi Tu uzupełnij. Jeżeli x0=-2, to wartość współczynnika kierunkowego stycznej do wykresu funkcji w tym punkcie wynosi Tu uzupełnij.
RbOMCaE9hm4EI2
Ćwiczenie 5
Połącz w pary wzór funkcji f z wartością współczynnika kierunkowego a stycznej do wykresu funkcji w punkcie x0=2: fx=-x+4 Możliwe odpowiedzi: 1. -1, 2. 22, 3. -2, 4. 6 fx=-12x2+4 Możliwe odpowiedzi: 1. -1, 2. 22, 3. -2, 4. 6 fx=2x Możliwe odpowiedzi: 1. -1, 2. 22, 3. -2, 4. 6 fx=13x3+12x2 Możliwe odpowiedzi: 1. -1, 2. 22, 3. -2, 4. 6
3
Ćwiczenie 6

Wyznacz współrzędne punktu x0,fx0, w którym styczna do wykresu funkcji f określonej wzorem fx=-3x2+1 jest prostopadła do prostej określonej równaniem y=2x-2.

3
Ćwiczenie 7

Sprawdź, czy istnieje styczna do wykresu funkcji określonej wzorem fx=1x+1 mająca współczynnik kierunkowy równy a=-4.

3
Ćwiczenie 8

Oblicz wartość współczynnika kierunkowego stycznej do wykresu funkcji f określonej wzorem fx=ex-1 w punkcie x0=-2.