Pokaż ćwiczenia:
REMYEZ4Vn4J3d1
Ćwiczenie 1
Wybierz właściwe uzupełnienie w zdaniu powyżej. Dany jest zamknięty, nieruchomy obwód z prądem, który został umieszczony w silnym, stałym polu magnetycznym. W tym obwodzie prąd indukcyjny nie popłynie / popłynie.
1
Ćwiczenie 2
RX2kN8yU6XCYx
Źródło: Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.
R15XTFpfgu05u
zadanie interaktywne
2
Ćwiczenie 3
R1X9WGfFE9trU
Oceń poprawność stwierdzenia: „Prąd indukcyjny popłynie w obwodzie, który porusza się w polu magnetycznym tak, że przewodnik go tworzący przecina linie pola”. Odp.: Stwierdzenie jest / nie jest poprawne.
2
Ćwiczenie 4
RsNux54XpTIZp
Źródło: Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.
RcaBOHFeSE1Kc
Obwód kołowy wstawiony jest w dwa obszary pola magnetycznego jednorodnego – lewy i prawy. Wartości indukcji pól są te same (BP=BL) Zaznacz odpowiednio P lub F (prawda fałsz).

Prąd indukcyjny popłynie, gdy będziemy… Przesuwać obwód w prawą stronę P / F
Przesuwać obwód w lewą stronę P / F
Przesuwać obwód w górę P / F
Przesuwać obwód w dół P / F
Obracać obwód wokół osi przechodzącej przez granicę obszarów pól P / F
Obracać obwód wokół osi prostopadłej do granicy obszarów pól P / F1
Ćwiczenie 5
RaED8Dx4WJr8r
Źródło: Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.
R4yhehqXcqdg2
Kwadratowa ramka porusza się jednostajnie w kierunku obszaru jednorodnego pola magnetycznego. Uzupełnij poniższe zdania. Podczas przekraczania pionowej linii granicznej pola w ramce 1. płynie, 2. nie będzie płynął, 3. nie płynie, 4. będzie płynął prąd.

Gdy ramka będzie się już poruszała w całości „zanurzona” w polu magnetycznym, w ramce 1. płynie, 2. nie będzie płynął, 3. nie płynie, 4. będzie płynął prąd.
1
Ćwiczenie 6
ReGzW78KIwPa5
Źródło: Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.
R1Tl5Jljoscdr
Dany jest wykonany z drutu kwadrat ABCD, który został umieszczony w jednorodnym polu magnetycznym o liniach prostopadłych do rysunku i zwróconych do nas (Rys. 1.). Jeśli będziemy zbliżali do siebie punkty A i C kwadratu, a punktom D i B pozwolimy się oddalać, to kwadrat będzie przekształcany w romb (Rys. 2.)
Wybierz dobre uzupełnienie zdania. Podczas „zgniatania” kwadratu w obwodzie będzie / nie będzie płynął prąd.
1
Ćwiczenie 7
R1E2wiYgSA18p
Źródło: Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.
R1blq0qW2AhyO
Prąd indukcyjny w obwodzie pokazanym na rysunku popłynie wtedy, gdy będziemy zmieniać:
- wartość indukcji magnetycznej B lub
- pole powierzchni rozpiętej na obwodzie (przez zmianę kształtu obwodu) lub
- kąt nachylenia powierzchni obwodu do linii pola magnetycznego.
Wpisz w okienko odpowiednie uzupełnienie zdania. W każdym z tych przypadków zmienia się Tu uzupełnij przenikających przez powierzchnię rozpiętą na obwodzie.
1
Ćwiczenie 8
R3pOmIKuaU5M1
Źródło: Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.
Rt9lC1KJ4bnGM
Rysunek przedstawia przewodnik prostoliniowy, w którym płynie prąd oraz przewodnik kołowy, w którym chcemy wzbudzić prąd indukcyjny. Zaznacz te działania, które spowodują wzbudzenie prądu: Możliwe odpowiedzi: 1. przesuwanie obwodu równolegle do przewodnika z prądem, 2. wyłączenie prądu w przewodniku prostoliniowym, 3. odsuwanie przewodnika kołowego od prostoliniowego, 4. obracanie przewodnika kołowego wokół osi przechodzącej przez środek okręgu i prostopadłej do płaszczyzny rysunku, 5. obracanie przewodnika kołowego wokół osi pokazanej na rysunku