Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
Rb6y6QtsZjAod
Uzupełnij zdanie: Atrybut 1. archiwalny, 2. zapisywać, 3. systemowy, 4. odczytywać, 5. chroni go przed usunięciem, 6. nie pozwala przenosić pliku, 7. tylko do odczytu, 8. ukryty, 9. pozwala przenieść plik, 10. nie chroni go przed usunięciem (R) pozwala 1. archiwalny, 2. zapisywać, 3. systemowy, 4. odczytywać, 5. chroni go przed usunięciem, 6. nie pozwala przenosić pliku, 7. tylko do odczytu, 8. ukryty, 9. pozwala przenieść plik, 10. nie chroni go przed usunięciem dane z pliku, jednocześnie 1. archiwalny, 2. zapisywać, 3. systemowy, 4. odczytywać, 5. chroni go przed usunięciem, 6. nie pozwala przenosić pliku, 7. tylko do odczytu, 8. ukryty, 9. pozwala przenieść plik, 10. nie chroni go przed usunięciem w całości lub części, a także 1. archiwalny, 2. zapisywać, 3. systemowy, 4. odczytywać, 5. chroni go przed usunięciem, 6. nie pozwala przenosić pliku, 7. tylko do odczytu, 8. ukryty, 9. pozwala przenieść plik, 10. nie chroni go przed usunięciem w inne miejsce.
1
Ćwiczenie 2
RZE5dDjBx4JWx
Dokończ zdanie:
1
Ćwiczenie 3
RzgA98Ik02kJx
Operacją modyfikującą zawartość pliku nie jest: Możliwe odpowiedzi: 1. kopiowanie pliku, 2. przenoszenie pliku, 3. zamknięcie pliku, 4. zmiana nazwy pliku
2
Ćwiczenie 4
RYJDoO031TQK5
Połącz w pary nazwy systemów plików z ich cechą charakterystyczną NTFS Możliwe odpowiedzi: 1. stosowany w systemach Windows, nie obsługije plików większych niż 4 GB, 2. stosowany w systemach Windows, nie oferuje domyślnego szyfrowania, 3. stosowany w systemach opartych na jądrze Linux oferujących szyfrowanie danych FAT32 Możliwe odpowiedzi: 1. stosowany w systemach Windows, nie obsługije plików większych niż 4 GB, 2. stosowany w systemach Windows, nie oferuje domyślnego szyfrowania, 3. stosowany w systemach opartych na jądrze Linux oferujących szyfrowanie danych EXT4 Możliwe odpowiedzi: 1. stosowany w systemach Windows, nie obsługije plików większych niż 4 GB, 2. stosowany w systemach Windows, nie oferuje domyślnego szyfrowania, 3. stosowany w systemach opartych na jądrze Linux oferujących szyfrowanie danych
2
Ćwiczenie 5
RDLtUPP8RDleT
Stosowany w systemach Windows system plików oferujący obsługę dysków i partycji o wielkościach przekraczających 2TB. O jakim systemie plików mowa? Możliwe odpowiedzi: 1. NTFS, 2. FAT, 3. FAT32, 4. EXT4
3
Ćwiczenie 6
R1vGRJfzP3MZ0
Napisz polecenie konsoli Windows, które przekonwertuje system plików z FAT32 na NTFS dysku oznaczonego w systemie literą S. (Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 7
RXRdDsdVphxGX
Jaką literą alfabetu oznacza się atrybut pliku ukrytego? Możliwe odpowiedzi: 1. A, 2. R, 3. H, 4. S
3
Ćwiczenie 8
RvfZoJCyzEAu4
Rozstrzygnij, czy konwersja z jednego systemu na drugi zawsze wiąże się z utratą danych na nośniku. Swoją odpowiedź uzasadnij. (Uzupełnij).