Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RzO2WGdJx5Ccz
Ćwiczenie 1
Rozwiązaniem równania sinx=12 Możliwe odpowiedzi: 1. 12, 2. 7π6, 3. -5π6, 4. -7π6
Ćwiczenie 2
ep2019.contentplus.io:ROn7Syl84KDxf
sinx=12 Możliwe odpowiedzi: 1. x=-3π8, 2. x=-7π6, 3. x=5π3, 4. x=-4π9 sinx=-32 Możliwe odpowiedzi: 1. x=-3π8, 2. x=-7π6, 3. x=5π3, 4. x=-4π9 sin2x=-22 Możliwe odpowiedzi: 1. x=-3π8, 2. x=-7π6, 3. x=5π3, 4. x=-4π9 sin23x=34 Możliwe odpowiedzi: 1. x=-3π8, 2. x=-7π6, 3. x=5π3, 4. x=-4π9
Ćwiczenie 3
ep2019.contentplus.io:R1BDSN4qvsRx8
Wskaż rozwiązania równania 2+2sinx=0 w przedziale (-3π,4π). Możliwe odpowiedzi: 1. x=-π4, 2. x=-9π4, 3. x=14π8, 4. x=10π8, 5. , 6. , 7. , 8.
RAzskOIbTOxvZ
Ćwiczenie 4
Wskaż wszystkie rozwiązania podanego równania. a) Liczba x spełnia równanie trygonometryczne 2sinx-1=0 wtedy i tylko wtedy, gdy x=-7π6+2kπ | x=7π6+2kπ lub x=-13π6+2kπ | x=13π6+2kπ dla k.
b) Liczba x spełnia równanie trygonometryczne 2sin2x+3=0 wtedy i tylko wtedy, gdy x=-π6+kπ | x=π6+kπ lub x=-7π3+kπ | x=7π3+kπ dla k.
Ćwiczenie 5
ep2019.contentplus.io:R1av43fCcVzfA
Wskaż równanie, którego zbiorem rozwiązań są następujące liczby: x=2kπ lub x=π5+2kπ5, gdzie k. Możliwe odpowiedzi: 1. sin2x=sin3x, 2. sinx=sin2x, 3. sinx=sin3x, 4. sin5x=sinx
Ćwiczenie 6
ep2019.contentplus.io:R1Ww0hnkGy9Yu
Każdemu poniższemu równaniu przyporządkowujemy liczbę, która jest najmniejszym rozwiązaniem dodatnim. Uporządkuj równania w kolejności od największej do najmniejszej przyporządkowanej liczby. Elementy do uszeregowania:
Ćwiczenie 7
ep2019.contentplus.io:Rc82Ua6TaPX3e
Równanie sin(3x-5)=a2-3a+1 ma przynajmniej jedno rozwiązanie wtedy i tylko wtedy, gdy a należy do sumy przedziałów <Tu uzupełnij, Tu uzupełnij> < Tu uzupełnij, Tu uzupełnij>.
Ćwiczenie 8
ep2019.contentplus.io:R1CqbD6Q6AqbH
Wpisz w pole sumę wszystkich rozwiązań równania 2sin2πy=-2, które należą do przedziału (0,20): Tu uzupełnij