Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Pokaż ćwiczenia:
RvBHsEsHboNbV1
Ćwiczenie 1
Które stwierdzenie jest prawdziwe: Możliwe odpowiedzi: 1. Cząsteczka wody jest dipolem, co oznacza, że posiada ładunek dodatni., 2. Cząsteczka wody jest dipolem, co oznacza, że posiada ładunek ujemny., 3. Cząsteczka wody jest dipolem, co oznacza, że jako całość jest obojętna elektrycznie, ale ładunek jest przesunięty – z jednej strony cząsteczki jest niewielki ładunek dodatni, a z drugiej ujemny. (wiedza)
R11vJQKlLdYz01
Ćwiczenie 2
Uzupełnij zdanie: Asocjacja to łączenie się cząsteczek w grupy w wyniku oddziaływań (magnetycznych / elektrostatycznych / grawitacyjnych).
R1LISCPOPNY5L1
Ćwiczenie 3
Połącz kafelki: Cząsteczki pary wodnej Możliwe odpowiedzi: 1. tworzą kryształ o strukturze heksagonalnej., 2. mogą przemieszczać się względem siebie i tworzyć nietrwałe asocjaty., 3. poruszają się niezależnie od siebie. Cząsteczki wody w stanie ciekłym Możliwe odpowiedzi: 1. tworzą kryształ o strukturze heksagonalnej., 2. mogą przemieszczać się względem siebie i tworzyć nietrwałe asocjaty., 3. poruszają się niezależnie od siebie. Cząsteczki lodu Możliwe odpowiedzi: 1. tworzą kryształ o strukturze heksagonalnej., 2. mogą przemieszczać się względem siebie i tworzyć nietrwałe asocjaty., 3. poruszają się niezależnie od siebie.
RGoJCFmHsXfX22
Ćwiczenie 4
Które stwierdzenie jest prawdziwe: Możliwe odpowiedzi: 1. Cząsteczki substancji hydrofobowych odpychają cząsteczki wody i dlatego woda nie zwilża powierzchni substancji hydrofobowych., 2. Cząsteczki substancji hydrofobowych przyciągają cząsteczki wody, ale cząsteczki wody przyciągają się między sobą silniej i dlatego woda nie zwilża powierzchni substancji hydrofobowych.
2
Ćwiczenie 5
RMoaiectaEs3F
Poniższy rysunek przedstawia krople wody na dwóch różnych powierzchniach. Która z tych powierzchni jest hydrofilowa, a która hydrofobowa?
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.
RaorI8DEqYhdf
Ćwiczenie 5
Uzupełnij zdania: Kropla wody, która upadła na powierzchnię hydrofobową, rozlewa się, tworząc płaską warstwę / zachowuje kulisty kształt. Kropla wody, która upadła na powierzchnię hydrofilową, rozlewa się, tworząc płaską warstwę / zachowuje kulisty kształt.
21
Ćwiczenie 6

Gdy wycieramy kurze suchą ściereczką, kurz rozpyla się, podczas gdy do wilgotnej ściereczki drobinki kurzu się przyklejają. Jak to zjawisko wyjaśnić z punktu widzenia budowy cząsteczkowej? Wpisz swoją odpowiedź w okienku poniżej, a następnie porównaj ją z zamieszczoną odpowiedzią wzorcową.

uzupełnij treść
31
Ćwiczenie 7

Zosia narysowała palcem na szybie okiennej uśmiechniętą buzię. Gdy szyba zaparowała, czyli pokryła się drobnymi kropelkami skroplonej pary wodnej, jej rysunek stał się widoczny, ponieważ na śladzie palca szyba nie była zaparowana. Wyjaśnij tę obserwację z punktu widzenia mikroskopowych własności wody.

RMdLw4vKpHjFI
Źródło: dostępny w internecie: https://pixabay.com/pl/photos/u%c5%9bmiech-szcz%c4%99%c5%9bliwy-szyba-okno-para-4646492/ [dostęp 22.06.2022].
uzupełnij treść
31
Ćwiczenie 8

Oceń, z naukowego punktu widzenia, następującą reklamę:

Woda to życie! Ale czy wiesz, że woda ma pamięć i zdolność przekazywania informacji? Czy wiesz, że reaguje na otoczenie? Wewnętrzna struktura wody zmienia się nie tylko pod wpływem zanieczyszczeń, lecz także pod wpływem emocji, słów, dźwięków. Harmonia, nieskażona przyroda, pozytywne emocje, muzyka klasyczna sprawiają, że struktura wody jest regularna, uporządkowana i stabilna wewnętrznie. Pod mikroskopem elektronowym cząsteczka wody przypomina wówczas piękną, symetryczną gwiazdkę lodu.

uzupełnij treść