Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
Pokaż ćwiczenia:
R1EbMAKyKLceS1
Ćwiczenie 1
Uzupełnij zdanie. Dzięki spektrometrowi masowemu fizycy potwierdzili istnienie 1. energię wiązania, 2. izotopów, 3. atomów, 4. jądra atomowego, 5. energię kinetyczną, 6. średnicę, 7. elektronów oraz zmierzyli masę 1. energię wiązania, 2. izotopów, 3. atomów, 4. jądra atomowego, 5. energię kinetyczną, 6. średnicę, 7. elektronów, co pozwoliło wyznaczyć 1. energię wiązania, 2. izotopów, 3. atomów, 4. jądra atomowego, 5. energię kinetyczną, 6. średnicę, 7. elektronów jądra atomowego.
1
Ćwiczenie 2
RNiUCKkAwbWon
Masa jednokrotnie zjonizowanego atomu żelaza 2656Fe wynosi 55,9344u. Oblicz masę jądra tego izotopu żelaza. Przyjmij masę elektronu równą 0,000549u. Możliwe odpowiedzi: 1. mj = 55,92 u, 2. mj = 55,01 u, 3. mj = 54,92 u, 4. mj = 54,66 u
1
Ćwiczenie 3
RJ4K7YxsKqT0v
Masa jądra atomu żelaza 2656Fe wynosi 55,9207u. Oblicz deficyt masy Δ m dla tego jądra. Przyjmij masę protonu mp = 1,0072765u i masę neutronu mn = 1,0086649u. Wynik podaj z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Odpowedź: Δ m = Tu uzupełniju.
1
Ćwiczenie 4

Deficyt masy Δ m jądra żelaza 2656Fe wynosi 0,5284u. Oblicz energię wiązania Ew tego jądra atomowego w megaelektronowoltach (MeV). Przyjmij w rachunkach, że jednostka masy atomowej pomnożona przez kwadrat prędkości światła wynosi 931,5 MeV.

1uc2=931,5MeV
RmyfSr3yCQvLy
Odpowiedź podaj z dokładnością do dziesiątych MeV. Odpowiedź: Ew = Tu uzupełnij MeV.
1
Ćwiczenie 5
RLuLgA5hs1yvU
Energia wiązania jądra żelaza 2656Fe wynosi 492,2 MeV. Oblicz energię wiązania tego jądra przypadającą na jeden nukleon. (Jest to miara związania nukleonów w jądrze; decyduje o trwałości jądra.) Odpowiedź podaj z dokładnością do setnych MeV. Odpowiedź: Ew/A = Tu uzupełnij MeV
2
Ćwiczenie 6

Oblicz odległość między skrajnymi śladami izotopów żelaza w spektrometrze, w którym zastosowano w komorze pole magnetyczne o wartości indukcji B0 równej 1 T. W selektorze prędkości natężenie pola elektrycznego E = 10Indeks górny 5 V/m, a wartość indukcji magnetycznej B = 0,1 T. Masy jonów poszczególnych izotopów żelaza podane są w tabelce:

Fe‑54

53,9391u

Fe‑56

55,9344u

Fe‑57

56,9349u

Fe‑58

57,9328u

RZXuOBXDaZteH
Odpowiedź podaj z dokładnością do jednej dziesiątej cm. Odpowiedź: Δ d = Tu uzupełnij cm
2
Ćwiczenie 7

W jakiej odległości d2 od otworu wejściowego komory spektrometru pozostawi swój ślad podwójnie zjonizowany jon izotopu żelaza Fe‑56, jeśli pojedynczo zjonizowany izotop Fe‑56 zostawia ślad w odległości d1. Nie uwzględniaj masy elektronu.

uzupełnij treść
3
Ćwiczenie 8

Powiedzmy, że do komory spektroskopu wpadają jony jednego izotopu jakiegoś pierwiastka. Załóżmy także, że nie działa selektor prędkości – ze źródła jonów trafiają do spektroskopu jony o różnych prędkościach. Jony pochodzą z termicznego źródła, w którym materia jest w stanie gazowym. Jaki obraz śladu jonów otrzymalibyśmy na płycie fotograficznej? Spróbuj naszkicować spektrogram – wykres przedstawiający natężenie śladu od odległości d od wlotu do komory spektrometru.

uzupełnij treść
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida