Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
11
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1

Przeanalizuj przedstawiony kod.

Linia 1. class Counter dwukropek. Linia 2. def podkreślnik podkreślnik init podkreślnik podkreślnik otwórz nawias okrągły self przecinek count zamknij nawias okrągły dwukropek. Linia 3. kratka miejsce na definicje pola instancji klasy. Linia 5. def t otwórz nawias okrągły self zamknij nawias okrągły dwukropek. Linia 6. print otwórz nawias okrągły f cudzysłów Wartość znak równości zamknij nawias ostrokątny otwórz nawias klamrowy self kropka cudzysłów tu wprowadź nazwę zdefiniowanego pola cudzysłów zamknij nawias klamrowy cudzysłów zamknij nawias okrągły. Linia 9. kratka wykonanie metody. Linia 10. c znak równości Counter otwórz nawias okrągły 5 zamknij nawias okrągły. Linia 11. c kropka t otwórz nawias okrągły zamknij nawias okrągły.
RHQQIOq1BUlks
Efektem działania tego kodu będzie: Możliwe odpowiedzi: 1. Informacja Wartość __count => 5 oraz błąd AttributeError: type object 'Counter' has no attribute '__count', 2. Informacja Wartość __count => 5 oraz 5, 3. Informacja Wartość __count => 5 oraz błąd AttributeError: 'Counter' object has no attribute '__count'
31
Ćwiczenie 2

Zdefiniuj dwie klasy: pierwszą o nazwie Punkt oraz dziedziczącą z niej klasę KolorowyPunkt.

Niech w klasie istnieje konstruktor przypisujący wartość do pól o nazwie x i y oraz metoda o nazwie wypisz_wspolrzedne(), wypisująca f‑string: "Położenie punktu to ({x}, {y})".

Niech w klasie KolorowyPunkt istnieje korzystający z konstruktora klasy Punkt (super), który dodatkowo ustawi wartość pola kolor. Jego zadaniem jest sprawdzenie, czy wartość jest typu string. W przeciwnym wypadku powinien przypisać domyślną wartość "czerwony" do pola kolor. Dla klasy zdefiniuj również metodę o nazwie wypisz_kolor(), wypisująca f‑string: "Kolor punktu to {kolor}".

Specyfikacja problemu:

Dane:

Pole instancji klasy A:

  • x – liczba całkowita

  • y – liczba całkowita

Pole instancji klasy B:

  • x – liczba całkowita

  • y – liczba całkowita

  • kolor – łańcuch znaków

Wynik:

Program, na standardowe wyjście, wypisuje wartości przez wywołanie metody wypisz_wspolrzedne() dla obiektu klasy Punkt i metod wypisz_wspolrzedne(), wypisz_kolor() dla obiektów klasy KolorowyPunkt.

Przetestuj program dla obiektu klasy Punkt z wartością pola x równą 2 i pola y równą 1, obiektu klasy KolorowyPunkt z wartością pól: x = 3, y = 7, kolor = -5 i obiektu klasy B z wartością pól: x = 8, y = -3, kolor = „niebieski”.

R144ahJmEe4AV
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.

Napisz program, wykorzystując dowolny edytor oraz przedstawiony kod.

Linia 1. kratka definicja klas dwukropek. Linia 2. class A dwukropek. Linia 3. pass. Linia 5. class B otwórz nawias okrągły A zamknij nawias okrągły dwukropek. Linia 6. pass. Linia 8. kratka inicjacja zmiennych. Linia 9. computer znak równości A otwórz nawias okrągły cudzysłów Sharp MZ minus 700 cudzysłów zamknij nawias okrągły. Linia 10. cpu podkreślnik one znak równości B otwórz nawias okrągły otwórz nawias okrągły cudzysłów CPU cudzysłów przecinek cudzysłów Core i5 cudzysłów zamknij nawias okrągły zamknij nawias okrągły. Linia 11. cpu podkreślnik two znak równości B otwórz nawias okrągły cudzysłów CPU 8051 cudzysłów zamknij nawias okrągły. Linia 13. print otwórz nawias okrągły computer kropka api podkreślnik 1 otwórz nawias okrągły zamknij nawias okrągły zamknij nawias okrągły. Linia 14. kratka Wartość znak równości Sharp MZ minus 700. Linia 15. print otwórz nawias okrągły cpu podkreślnik one kropka api podkreślnik 1 otwórz nawias okrągły zamknij nawias okrągły zamknij nawias okrągły. Linia 16. kratka Wartość znak równości otwórz nawias okrągły apostrof CPU apostrof przecinek apostrof Core i5 apostrof zamknij nawias okrągły. Linia 17. print otwórz nawias okrągły cpu podkreślnik one kropka api podkreślnik 2 otwórz nawias okrągły zamknij nawias okrągły zamknij nawias okrągły. Linia 18. kratka otwórz nawias klamrowy apostrof CPU apostrof dwukropek apostrof Core i5 apostrof zamknij nawias klamrowy. Linia 19. print otwórz nawias okrągły cpu podkreślnik two kropka api podkreślnik 1 otwórz nawias okrągły zamknij nawias okrągły zamknij nawias okrągły. Linia 20. kratka Wartość znak równości otwórz nawias okrągły apostrof System apostrof przecinek apostrof Linux apostrof zamknij nawias okrągły. Linia 21. print otwórz nawias okrągły cpu podkreślnik two kropka api podkreślnik 2 otwórz nawias okrągły zamknij nawias okrągły zamknij nawias okrągły. Linia 22. kratka otwórz nawias klamrowy apostrof System apostrof dwukropek apostrof Linux apostrof zamknij nawias klamrowy.
31
Ćwiczenie 3

Korzystając z przedstawionego kodu, utwórz klasę Policjant, która będzie dziedziczyć po klasie Pracownik. W klasie Policjant zadeklaruj konstruktor, który będzie przyjmował dwa parametry typu String: imie oraz nazwisko. Zadbaj, aby pole miejscePracy w klasie Policjant było ustawione na komisariat. Następnie, przez nadpisanie metody przedstawSię(), popraw błąd językowy tak, aby program wypisywał komunikat Nazywam się {imie} {nazwisko}. Pracuję na komisariacie. Nie modyfikuj istniejącej klasy Pracownik oraz funkcji głównej programu. Program przetestuj dla imienia Jan i nazwiska Kowalski.

Specyfikacja problemu:

Dane:

  • imie – imię; ciąg znaków

  • nazwisko – nazwisko; ciąg znaków

Wynik:

Program, na standardowe wyjście, wypisuje zadany komunikat.

R1E8455wxdkQx
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.