Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Ćwiczenie 1
R5NepAx81DfKI
Uzupełnij zdanie: Wyznaczenia w sposób graficzny, siły wypadkowej dla sił działających w dowolnym kierunku, wymaga graficznego dodania / odjęcia, wektorów sił składowych.
R1aS7SZk67n8g
Ćwiczenie 2
zadanie interaktywne
RnkfuVB8FGOW2
Ćwiczenie 3
zadanie interaktywne
R4uqhUPagOflq
Ćwiczenie 4
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 5

Odczytaj z poniższego rysunku wartość siły powstałej w wyniku graficznego dodania sił F1 oraz F2. Wynik podaj z dokładnością do dwóch cyfr znaczących.

R1ZRXpY0dzCtv
RraxlT978NjFN
Wartość siły wynosi Tu uzupełnij N
RfwvOOj1IwiAU
Ćwiczenie 6
Zaznacz poprawne odpowiedzi.

Kierunek siły wypadkowej, powstałej w wyniku graficznego dodania wektorów składowych ma kierunek: Możliwe odpowiedzi: 1. Zgodny z kierunkiem wektora siły o większej wartości, jeżeli kierunki sił składowych nie są jednakowe., 2. Różny od kierunków sił składowych, jeżeli kierunki sił składowych nie są jednakowe., 3. Zgodny z kierunkiem wektora siły składowej o większej wartości, jeżeli kierunki sił składowych są jednakowe. Zwrot wektora siły wypadkowej, również jest zgodny ze z wektorem siły o większej wartości., 4. Zgodny z kierunkiem wektora siły składowej o mniejszej wartości, jeżeli kierunki sił składowych są jednakowe. Natomiast zwrot siły wypadkowej jest przeciwny względem siły o mniejszej wartości.
RXhaogwmpKprB
Ćwiczenie 7
zadanie interaktywne
RKBSMP07k1PnO
Ćwiczenie 8
Punktem przyłożenia wektora siły wypadkowej w zapisie graficznym jest: Możliwe odpowiedzi: 1. koniec wektora mniejszej siły składowej., 2. Koniec wektora większej siły składowej., 3. Środek masy ciała, który stanowi również punkt przyłożenia sił składowych., 4. Punkt przecięcia hipotetycznych linii, powstałych w wyniku zastosowania metody równoległoboku.