Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Rn0AlgOhVOhZJ
Ćwiczenie 1
Wskaż przyporządkowanie, które nie jest funkcją. Możliwe odpowiedzi: 1. Każdej liczbie ze zbioru {1;4;9;25} przyporządkowano jej wielokrotności mniejsze od 100, 2. Każdej liczbie rzeczywistej przyporządkowano jej sześcian pomniejszony o 1., 3. Każdemu kwadratowi przyporządkowano jego pole., 4. Każdej liczbie rzeczywistej różnej od zera przyporządkowano jej odwrotność.
Rziccw62StiPF
Ćwiczenie 2
Wskaż przyporządkowanie, które jest funkcją. Możliwe odpowiedzi: 1. Uczniowi danej szkoły przyporządkowujemy klasę, do której uczęszcza., 2. Każdemu mieszkańcowi Polski przyporządkowujemy jego numer telefonu., 3. Danemu produktowi spożywczemu przypisujemy jego wartość kaloryczną., 4. Danemu człowiekowi przypisujemy liczbę liter w jego imieniu.
R1Uy9tgIMO70E
Ćwiczenie 3
Wskaż zdanie poprawne. Możliwe odpowiedzi: 1. Przyporządkowanie, które każdemu człowiekowi przyporządkowuje datę jego urodzenia, jest funkcją., 2. Przyporządkowanie, które każdej książce w bibliotece przyporządkowuje jej numer inwentarzowy w katalogu, jest funkcją., 3. Przyporządkowanie, które każdej osobie w Polsce przyporządkowuje jej rodzeństwo, jest funkcją.
RBjySssQq6ita
Ćwiczenie 4
Uzupełnij zdania tak, aby były opisem funkcji. Każdemu 1. sześcianowi, 2. objętość, 3. obwód, 4. prostokątowi, 5. resztę z dzielenia, 6. liczbie naturalnej dodatniej przyporządkowujemy jego 1. sześcianowi, 2. objętość, 3. obwód, 4. prostokątowi, 5. resztę z dzielenia, 6. liczbie naturalnej dodatniej.
Każdemu 1. sześcianowi, 2. objętość, 3. obwód, 4. prostokątowi, 5. resztę z dzielenia, 6. liczbie naturalnej dodatniej przyporządkowujemy jego 1. sześcianowi, 2. objętość, 3. obwód, 4. prostokątowi, 5. resztę z dzielenia, 6. liczbie naturalnej dodatniej.
Każdej 1. sześcianowi, 2. objętość, 3. obwód, 4. prostokątowi, 5. resztę z dzielenia, 6. liczbie naturalnej dodatniej przyporządkowujemy 1. sześcianowi, 2. objętość, 3. obwód, 4. prostokątowi, 5. resztę z dzielenia, 6. liczbie naturalnej dodatniej tej liczby przez 7.
RJWmcLxdV4NRS
Ćwiczenie 5
Uzupełnij zdanie tak, aby było opisem funkcji. Każdemu graniastosłupowi przyporządkowujemy 1. kolory, które najlepiej lubi, 2. jego cenę, 3. miesiąc urodzenia, 4. masę, 5. numer jego podwozia, 6. jego ściany boczne, 7. liczbę jego wierzchołków, 8. prędkość, z jaką się może poruszać.
Każdemu samochodowi przyporządkowujemy 1. kolory, które najlepiej lubi, 2. jego cenę, 3. miesiąc urodzenia, 4. masę, 5. numer jego podwozia, 6. jego ściany boczne, 7. liczbę jego wierzchołków, 8. prędkość, z jaką się może poruszać .
Każdemu artykułowi spożywczemu przyporządkowujemy 1. kolory, które najlepiej lubi, 2. jego cenę, 3. miesiąc urodzenia, 4. masę, 5. numer jego podwozia, 6. jego ściany boczne, 7. liczbę jego wierzchołków, 8. prędkość, z jaką się może poruszać.
Każdemu uczniowi danej klasy przyporządkowujemy 1. kolory, które najlepiej lubi, 2. jego cenę, 3. miesiąc urodzenia, 4. masę, 5. numer jego podwozia, 6. jego ściany boczne, 7. liczbę jego wierzchołków, 8. prędkość, z jaką się może poruszać.
RdH216dNjvhaN
Ćwiczenie 6
Odpowiedz na pytania lub uzupełnij tekst. 1. Matematyk z Pizy., 2. Podał pierwszą formalną definicję funkcji., 3. Ułożył tablice logarytmów naturalnych., 4. Imię uczonego z Oresme., 5. Podał ogólną definicję funkcji., 6. Stworzył prostokątny układ współrzędnych., 7. Podzielił funkcje na algebraiczne i przestępne.
RLIkjZdXrdkta
Ćwiczenie 7
Określ dziedzinę funkcji. Każdej posesji w danym mieście jest przyporządkowany pocztowy numer kodowy. Dziedziną jest 1. zbiór państw świata,, 2. zbiór ulic., 3. zbiór posesji, 4. zbiór numerów kodowych., 5. zbiór liczb naturalnych dodatnich,, 6. zbiór wszystkich mieszkańców świata, 7. zbiór uczniów danej klasy, 8. zbiór liczb rzeczywistych., 9. zbiór wszystkich wysp..
Każdemu uczniowi danej klasy jest przyporządkowany numer w dzienniku. Dziedziną jest 1. zbiór państw świata,, 2. zbiór ulic., 3. zbiór posesji, 4. zbiór numerów kodowych., 5. zbiór liczb naturalnych dodatnich,, 6. zbiór wszystkich mieszkańców świata, 7. zbiór uczniów danej klasy, 8. zbiór liczb rzeczywistych., 9. zbiór wszystkich wysp..
Każdemu człowiekowi przypisany jest kraj jego zamieszkania. Dziedziną jest 1. zbiór państw świata,, 2. zbiór ulic., 3. zbiór posesji, 4. zbiór numerów kodowych., 5. zbiór liczb naturalnych dodatnich,, 6. zbiór wszystkich mieszkańców świata, 7. zbiór uczniów danej klasy, 8. zbiór liczb rzeczywistych., 9. zbiór wszystkich wysp..
R1PQPMNzpqAJV
Ćwiczenie 8
Funkcja k każdemu elementowi ze zbioru B przyporządkowuje dokładnie jeden element ze zbioru A. Możliwe odpowiedzi: 1. Dziedziną funkcji k jest zbiór A., 2. Dziedziną funkcji jest zbiór liczb rzeczywistych., 3. Zbiorem wartości funkcji jest zbiór A.