Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Pokaż ćwiczenia:
R1OGwNZLWoE9W1
Ćwiczenie 1
Linie pola magnetycznego wokół magnesu sztabkowego mają kształt podobny do linii: Możliwe odpowiedzi: 1. ziemskiego pola grawitacyjnego, 2. pola dipola elektrycznego, 3. pola magnesu podkowiastego, 4. pola wytworzonego przez dwa jednakowe ładunki elektryczne
RvDOhvYrAS02K1
Ćwiczenie 2
Wybierz poprawna wersję uzupełnienia zdania. Linie pola wewnątrz magnesu skierowane są od S do N / od N do S, a na zewnątrz magnesu linie pola skierowane są od od S do N / od N do S.
RJRVAdQ4NLeYA1
Ćwiczenie 3
Rysunki przedstawiają linie pola magnetycznego w przestrzeni między biegunami magnesów. Uzupełnij nazwy biegunów magnesu wpisując odpowiednio S lub N.
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.
R15w8e6VycaaM
Ćwiczenie 3
Rysunek składa się z dwóch części. Na obu częściach znajdują się dwa magnesy sztabkowe ułożone wzdłuż jednej linii poziomej. Wokół magnesów narysowano linie pola magnetycznego ze strzałkami wskazującymi zwrot linii. Na lewej części rysunku linie pola wychodzą w prawo z prawego bieguna lewego magnesu i dalej wyginają się. Linie w dolnej części wyginają się w dół, w górnej części w górę. Linie wychodzące z lewego bieguna prawego magnesu skierowane są w lewo i dalej wyginają się, w dolnej części w dół, w górnej części w górę. Na prawej części rysunku linie pola wychodzą w prawo z prawego bieguna lewego magnesu i dochodzą do lewego bieguna prawego magnesu. Linia pola leżąca wzdłuż osi symetrii jest linią prostą. Linie leżące niżej są wygięte łukowato w dół, a linie leżące wyżej są wygięte łukowato w górę. Uzupełnij zdania: Na lewym rysunku sąsiednie bieguny magnesów są biegunami wielkie S / wielkie N. Na prawym rysunku z lewej strony jest biegun wielkie S / wielkie N, a z prawej strony biegun wielkie S / wielkie N.
1
Ćwiczenie 4
R2B7KyWIQQX1G
Czy można wyodrębnić z magnesu pojedynczy biegun? Odpowiedz: tak lub nie. Tak \ Nie
R1NOVB4tTCALG1
Ćwiczenie 5
Które z opiłków, rozsypane na kartce papieru, po środku której leży magnes, ułożą się wzdłuż linii pola magnetycznego magnesu? Możliwe odpowiedzi: 1. żelazne, 2. srebrne, 3. aluminiowe, 4. miedziane, 5. złote
RIhTfEocRvwvy1
Ćwiczenie 6
Wybierz właściwe uzupełnienie zdania. Zwrot linii pola magnetycznego jest pokazywany przez biegun N / S igły magnetycznej.
21
Ćwiczenie 7

Na kartce papieru leżącej na magnesie rozsypano równomiernie żelazne opiłki. Często w pobliżu biegunów powstają na kartce „białe plamy” (nie ma opiłków) i nie można odczytać przebiegu linii pola (Rys. poniżej). Wyjaśnij to zjawisko. Jak można by temu zjawisku zapobiec?

R53Tuj6F65xu7
Rys. 5. Wzór utworzony przez opiłki żelaza umieszczone w polu magnetycznym.
Źródło: Maciej J. Mrowinski, dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Horseshoe_magnet_metal_shavings_(side).jpg [dostęp 13.12.2022], licencja: CC BY-SA 4.0.
uzupełnij treść
21
Ćwiczenie 8

a) Jaki pojedynczy magnes może wytwarzać w pewnym obszarze jednorodne pole magnetyczne?
b) W jaki sposób wytworzyć jednorodne pole magnetyczne używając dwóch magnesów sztabkowych?

uzupełnij treść