Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R15N0oSRbIF0w1
Ćwiczenie 1
Fibrynogen Możliwe odpowiedzi: 1. enzym odpowiedzialny za przekształcenie fibrynogenu w fibrynę, 2. proste, nierozpuszczalne w wodzie białko, wytrącające się z osocza krwi podczas procesu jej krzepnięcia; tworzy rusztowanie skrzepu, 3. białko osocza krwi wytwarzane w wątrobie, biorące udział w końcowej fazie procesu krzepnięcia; ulega przekształceniu w fibrynę, 4. enzym katalizujący rozkład fibryny Fibryna Możliwe odpowiedzi: 1. enzym odpowiedzialny za przekształcenie fibrynogenu w fibrynę, 2. proste, nierozpuszczalne w wodzie białko, wytrącające się z osocza krwi podczas procesu jej krzepnięcia; tworzy rusztowanie skrzepu, 3. białko osocza krwi wytwarzane w wątrobie, biorące udział w końcowej fazie procesu krzepnięcia; ulega przekształceniu w fibrynę, 4. enzym katalizujący rozkład fibryny Trombina Możliwe odpowiedzi: 1. enzym odpowiedzialny za przekształcenie fibrynogenu w fibrynę, 2. proste, nierozpuszczalne w wodzie białko, wytrącające się z osocza krwi podczas procesu jej krzepnięcia; tworzy rusztowanie skrzepu, 3. białko osocza krwi wytwarzane w wątrobie, biorące udział w końcowej fazie procesu krzepnięcia; ulega przekształceniu w fibrynę, 4. enzym katalizujący rozkład fibryny Plazmina Możliwe odpowiedzi: 1. enzym odpowiedzialny za przekształcenie fibrynogenu w fibrynę, 2. proste, nierozpuszczalne w wodzie białko, wytrącające się z osocza krwi podczas procesu jej krzepnięcia; tworzy rusztowanie skrzepu, 3. białko osocza krwi wytwarzane w wątrobie, biorące udział w końcowej fazie procesu krzepnięcia; ulega przekształceniu w fibrynę, 4. enzym katalizujący rozkład fibryny
RqTY1tRt93cfk1
Ćwiczenie 2
Ułóż w prawidłowej kolejności etapy procesu krzepnięcia drogi wewnątrzpochodnej. Elementy do uszeregowania: 1. Aktywacja kolejnych osoczowych czynników krzepnięcia krwi, 2. Wytworzenie skrzepu, 3. Przemiana protrombiny w trombinę, 4. Uwalnianie czynników płytkowych z uszkodzonych płytek krwi, 5. Fibrynoliza, 6. Tworzenie czopu płytkowego z nagromadzonych płytek krwi, 7. Odruchowe zwężenie uszkodzonego naczynia,
RklfZMnRPyJKF1
Ćwiczenie 3
Uzupełnij poniżej podany tekst prawidłowymi słowami, wybierając je spośród podanych sformułowań. HemostazaHomeostaza to wszystkie mechanizmy organizmu żywego, które zapobiegają wypływowi krwi z naczyń krwionośnych, zarówno kiedy są one nieuszkodzone, jak i po urazie. Proces ten musi być dobrze zrównoważony, żeby z drugiej strony utrzymać prawidłowy przepływ krwi w układzie krwionośnym. Pojęcie to obejmuje zmianę średnicy naczyńnie obejmuje zmian naczyniowych, jak obkurczenie żył. Zalicza się też do niej krzepnięcie krwi i fibrynolizętrombinolizę. Oba procesy zachodzą jednocześnie, również w momencie tworzenia skrzepuzatoru. W tej sytuacji współdziałają dwa mechanizmy: pierwszy, tkankowykrwiopochodny, działający szybko i zapoczątkowujący tworzenie skrzepu po kilkunastu sekundach od urazu oraz drugi, tkankowykrwiopochodny, działający wolniej i związany z obecnością we krwi odpowiednich białek.
R1IaTg6OpqMLY2
Ćwiczenie 4
Wybierz wszystkie stwierdzenia prawidłowo charakteryzujące zewnątrzpochodny szlak krzepnięcia krwi. Możliwe odpowiedzi: 1. Szlak rozpoczyna się od aktywacji tromboplastyny z uszkodzonej tkanki., 2. Szlak rozpoczyna się od aktywacji trombiny z uszkodzonej tkanki., 3. Jony Ca2+ są niezbędne do aktywacji czynnika X przez aktywny czynnik VIII, 4. Jony Ca2+ są niezbędne do aktywacji czynnika X przez aktywną trombinę., 5. Protrombina aktywuje przemianę fibrynogenu w fibrynę., 6. Trombina aktywuje przemianę fibrynogenu w fibrynę.
2
Ćwiczenie 5
RID0nXsDvtd9B
Źródło: EnglishSquare.pl Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Rd6VGG4kdpbx0
Szlak zewnątrzpochodny Możliwe odpowiedzi: 1. Czynnik I, 2. Czynnik VII, 3. Czynnik X, 4. Czynnik II, 5. Czynnik XII, 6. Czynniki XI, 7. Czynnik IX Szlak wewnątrzpochodny Możliwe odpowiedzi: 1. Czynnik I, 2. Czynnik VII, 3. Czynnik X, 4. Czynnik II, 5. Czynnik XII, 6. Czynniki XI, 7. Czynnik IX Szlak wspólny drogi wewnątrz- i zewnątrz- pochodnej Możliwe odpowiedzi: 1. Czynnik I, 2. Czynnik VII, 3. Czynnik X, 4. Czynnik II, 5. Czynnik XII, 6. Czynniki XI, 7. Czynnik IX
Rte5wtEPg7ZD42
Ćwiczenie 6
Łączenie par. Oceń, czy podane stwierdzenia są prawdziwe czy fałszywe.. Do prawidłowego przebiegu procesów krzepnięcia niezbędna jest wchłaniana z pożywienia witamina C, ponieważ warunkuje ona powstawanie czynników krzepnięcia w wątrobie.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Czynnik tkankowy (tromboplastyna) to białko znajdujące się w błonach komórek okołonaczyniowych, odpowiedzialne za pobudzenie wewnątrzpochodnego szlaku krzepnięcia.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Proces krzepnięcia rozpoczyna się od nagromadzenia płytek krwi, erytrocytów i leukocytów, które formują pierwotny skrzep krwi w miejscu uszkodzenia naczynia.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
31
Ćwiczenie 7

Tekst do ćwiczeń nr 7 i 8

Do prawidłowego krzepnięcia krwi niezbędne jest współdziałanie aktywowanych płytek krwi oraz zespołu białek tzw. czynników krzepnięcia, zaangażowanych w kaskadzie krzepnięcia. (...) Są to głównie białka, znajdujące się w osoczu krwi oraz białko zawarte w błonach komórek – czynnik tkankowy. Większość czynników krzepnięcia oznacza się umownie liczbami rzymskimi. Niektóre z nich, tzw. czynniki zespołu protrombiny wytwarzane są w wątrobie, a do ich powstawania niezbędna jest witamina K. Brak witaminy K powoduje, że czynniki wytwarzane w wątrobie nie zostają uaktywnione. W konsekwencji reakcja krzepnięcia nie może przebiegać prawidłowo, co prowadzi do zwiększonej skłonności do krwawień (głównie z nosa, dziąseł, przewodu pokarmowego i układu moczowego). Do niedoboru witaminy K w warunkach prawidłowych dochodzi rzadko, gdyż jest ona produkowana w wystarczających dla ustroju ilościach przez mikroorganizmy, znajdujące się w jelitach.

Indeks górny Źródło: dr med. Marzena Frołow, W jaki sposób krzepnie krew?, https://www.mp.pl. Indeks górny koniec

R1Twr70BaR9Wp
Na podstawie powyższego tekstu i wiedzy własnej wyjaśnij, dlaczego pacjent po długiej kuracji antybiotykowej może cierpieć na zaburzenia krzepnięcia. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8
RXUD7Ul462bWd
Wyjaśnij, dlaczego u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami pracy wątroby obserwuje się częstsze siniaczenie i wydłużenie czasu krzepnięcia krwi oznaczanego jako parametr INR. (Uzupełnij).