Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1TUzRdpSTP1Y1
Ćwiczenie 1
Uzupełnij luki w tekście podanymi wyrazami, przenosząc wybrane elementy we właściwe miejsca (nie musisz wykorzystać wszystkich wyrazów). Odmianami alotropowymi węgla są: 1. reaktywność, 2. rozpuszczalne, 3. kowalencyjne, 4. mechaniczne, 5. fullereny, 6. wysoka, 7. przewodnikiem, 8. nadprzewodzące, 9. palny, 10. niska, 11. przewodnik prądu, 12. elektryczne, 13. izolatorem, 14. nanorurki węglowe, 15. przezroczysty, 16. sp3, 17. grafit, 18. ogniotrwały, 19. sp, 20. nierozpuszczalne, 21. elektryczne, 22. sp2, 23. izomeru, 24. monomeru, 25. jonowe, 26. diament, 27. grafen, 28. półprzewodnikowe, 1. reaktywność, 2. rozpuszczalne, 3. kowalencyjne, 4. mechaniczne, 5. fullereny, 6. wysoka, 7. przewodnikiem, 8. nadprzewodzące, 9. palny, 10. niska, 11. przewodnik prądu, 12. elektryczne, 13. izolatorem, 14. nanorurki węglowe, 15. przezroczysty, 16. sp3, 17. grafit, 18. ogniotrwały, 19. sp, 20. nierozpuszczalne, 21. elektryczne, 22. sp2, 23. izomeru, 24. monomeru, 25. jonowe, 26. diament, 27. grafen, 28. półprzewodnikowe, 1. reaktywność, 2. rozpuszczalne, 3. kowalencyjne, 4. mechaniczne, 5. fullereny, 6. wysoka, 7. przewodnikiem, 8. nadprzewodzące, 9. palny, 10. niska, 11. przewodnik prądu, 12. elektryczne, 13. izolatorem, 14. nanorurki węglowe, 15. przezroczysty, 16. sp3, 17. grafit, 18. ogniotrwały, 19. sp, 20. nierozpuszczalne, 21. elektryczne, 22. sp2, 23. izomeru, 24. monomeru, 25. jonowe, 26. diament, 27. grafen, 28. półprzewodnikowe, 1. reaktywność, 2. rozpuszczalne, 3. kowalencyjne, 4. mechaniczne, 5. fullereny, 6. wysoka, 7. przewodnikiem, 8. nadprzewodzące, 9. palny, 10. niska, 11. przewodnik prądu, 12. elektryczne, 13. izolatorem, 14. nanorurki węglowe, 15. przezroczysty, 16. sp3, 17. grafit, 18. ogniotrwały, 19. sp, 20. nierozpuszczalne, 21. elektryczne, 22. sp2, 23. izomeru, 24. monomeru, 25. jonowe, 26. diament, 27. grafen, 28. półprzewodnikowe. Ich tworzenie jest możliwe dzięki występowaniu hybrydyzacji typu, 1. reaktywność, 2. rozpuszczalne, 3. kowalencyjne, 4. mechaniczne, 5. fullereny, 6. wysoka, 7. przewodnikiem, 8. nadprzewodzące, 9. palny, 10. niska, 11. przewodnik prądu, 12. elektryczne, 13. izolatorem, 14. nanorurki węglowe, 15. przezroczysty, 16. sp3, 17. grafit, 18. ogniotrwały, 19. sp, 20. nierozpuszczalne, 21. elektryczne, 22. sp2, 23. izomeru, 24. monomeru, 25. jonowe, 26. diament, 27. grafen, 28. półprzewodnikowe i 1. reaktywność, 2. rozpuszczalne, 3. kowalencyjne, 4. mechaniczne, 5. fullereny, 6. wysoka, 7. przewodnikiem, 8. nadprzewodzące, 9. palny, 10. niska, 11. przewodnik prądu, 12. elektryczne, 13. izolatorem, 14. nanorurki węglowe, 15. przezroczysty, 16. sp3, 17. grafit, 18. ogniotrwały, 19. sp, 20. nierozpuszczalne, 21. elektryczne, 22. sp2, 23. izomeru, 24. monomeru, 25. jonowe, 26. diament, 27. grafen, 28. półprzewodnikowe.

Diament jest najtwardszym materiałem w skali Mohsa ze względu na wiązania 1. reaktywność, 2. rozpuszczalne, 3. kowalencyjne, 4. mechaniczne, 5. fullereny, 6. wysoka, 7. przewodnikiem, 8. nadprzewodzące, 9. palny, 10. niska, 11. przewodnik prądu, 12. elektryczne, 13. izolatorem, 14. nanorurki węglowe, 15. przezroczysty, 16. sp3, 17. grafit, 18. ogniotrwały, 19. sp, 20. nierozpuszczalne, 21. elektryczne, 22. sp2, 23. izomeru, 24. monomeru, 25. jonowe, 26. diament, 27. grafen, 28. półprzewodnikowe występujące pomiędzy atomami węgla. Diament jest też 1. reaktywność, 2. rozpuszczalne, 3. kowalencyjne, 4. mechaniczne, 5. fullereny, 6. wysoka, 7. przewodnikiem, 8. nadprzewodzące, 9. palny, 10. niska, 11. przewodnik prądu, 12. elektryczne, 13. izolatorem, 14. nanorurki węglowe, 15. przezroczysty, 16. sp3, 17. grafit, 18. ogniotrwały, 19. sp, 20. nierozpuszczalne, 21. elektryczne, 22. sp2, 23. izomeru, 24. monomeru, 25. jonowe, 26. diament, 27. grafen, 28. półprzewodnikowe prądu i dobrym 1. reaktywność, 2. rozpuszczalne, 3. kowalencyjne, 4. mechaniczne, 5. fullereny, 6. wysoka, 7. przewodnikiem, 8. nadprzewodzące, 9. palny, 10. niska, 11. przewodnik prądu, 12. elektryczne, 13. izolatorem, 14. nanorurki węglowe, 15. przezroczysty, 16. sp3, 17. grafit, 18. ogniotrwały, 19. sp, 20. nierozpuszczalne, 21. elektryczne, 22. sp2, 23. izomeru, 24. monomeru, 25. jonowe, 26. diament, 27. grafen, 28. półprzewodnikowe ciepła. Grafit to forma alotropowa węgla mają wartość 0,5 w skali Mohsa, dlatego jest bardzo miękki. Charakteryzuje go 1. reaktywność, 2. rozpuszczalne, 3. kowalencyjne, 4. mechaniczne, 5. fullereny, 6. wysoka, 7. przewodnikiem, 8. nadprzewodzące, 9. palny, 10. niska, 11. przewodnik prądu, 12. elektryczne, 13. izolatorem, 14. nanorurki węglowe, 15. przezroczysty, 16. sp3, 17. grafit, 18. ogniotrwały, 19. sp, 20. nierozpuszczalne, 21. elektryczne, 22. sp2, 23. izomeru, 24. monomeru, 25. jonowe, 26. diament, 27. grafen, 28. półprzewodnikowe przewodność elektryczna i cieplna. Ponadto ma niską 1. reaktywność, 2. rozpuszczalne, 3. kowalencyjne, 4. mechaniczne, 5. fullereny, 6. wysoka, 7. przewodnikiem, 8. nadprzewodzące, 9. palny, 10. niska, 11. przewodnik prądu, 12. elektryczne, 13. izolatorem, 14. nanorurki węglowe, 15. przezroczysty, 16. sp3, 17. grafit, 18. ogniotrwały, 19. sp, 20. nierozpuszczalne, 21. elektryczne, 22. sp2, 23. izomeru, 24. monomeru, 25. jonowe, 26. diament, 27. grafen, 28. półprzewodnikowe i jest 1. reaktywność, 2. rozpuszczalne, 3. kowalencyjne, 4. mechaniczne, 5. fullereny, 6. wysoka, 7. przewodnikiem, 8. nadprzewodzące, 9. palny, 10. niska, 11. przewodnik prądu, 12. elektryczne, 13. izolatorem, 14. nanorurki węglowe, 15. przezroczysty, 16. sp3, 17. grafit, 18. ogniotrwały, 19. sp, 20. nierozpuszczalne, 21. elektryczne, 22. sp2, 23. izomeru, 24. monomeru, 25. jonowe, 26. diament, 27. grafen, 28. półprzewodnikowe. Fullereny mają metaliczny połysk i własności 1. reaktywność, 2. rozpuszczalne, 3. kowalencyjne, 4. mechaniczne, 5. fullereny, 6. wysoka, 7. przewodnikiem, 8. nadprzewodzące, 9. palny, 10. niska, 11. przewodnik prądu, 12. elektryczne, 13. izolatorem, 14. nanorurki węglowe, 15. przezroczysty, 16. sp3, 17. grafit, 18. ogniotrwały, 19. sp, 20. nierozpuszczalne, 21. elektryczne, 22. sp2, 23. izomeru, 24. monomeru, 25. jonowe, 26. diament, 27. grafen, 28. półprzewodnikowe i 1. reaktywność, 2. rozpuszczalne, 3. kowalencyjne, 4. mechaniczne, 5. fullereny, 6. wysoka, 7. przewodnikiem, 8. nadprzewodzące, 9. palny, 10. niska, 11. przewodnik prądu, 12. elektryczne, 13. izolatorem, 14. nanorurki węglowe, 15. przezroczysty, 16. sp3, 17. grafit, 18. ogniotrwały, 19. sp, 20. nierozpuszczalne, 21. elektryczne, 22. sp2, 23. izomeru, 24. monomeru, 25. jonowe, 26. diament, 27. grafen, 28. półprzewodnikowe. Są 1. reaktywność, 2. rozpuszczalne, 3. kowalencyjne, 4. mechaniczne, 5. fullereny, 6. wysoka, 7. przewodnikiem, 8. nadprzewodzące, 9. palny, 10. niska, 11. przewodnik prądu, 12. elektryczne, 13. izolatorem, 14. nanorurki węglowe, 15. przezroczysty, 16. sp3, 17. grafit, 18. ogniotrwały, 19. sp, 20. nierozpuszczalne, 21. elektryczne, 22. sp2, 23. izomeru, 24. monomeru, 25. jonowe, 26. diament, 27. grafen, 28. półprzewodnikowe w niepolanych rozpuszczalnikach organicznych i 1. reaktywność, 2. rozpuszczalne, 3. kowalencyjne, 4. mechaniczne, 5. fullereny, 6. wysoka, 7. przewodnikiem, 8. nadprzewodzące, 9. palny, 10. niska, 11. przewodnik prądu, 12. elektryczne, 13. izolatorem, 14. nanorurki węglowe, 15. przezroczysty, 16. sp3, 17. grafit, 18. ogniotrwały, 19. sp, 20. nierozpuszczalne, 21. elektryczne, 22. sp2, 23. izomeru, 24. monomeru, 25. jonowe, 26. diament, 27. grafen, 28. półprzewodnikowe w wodzie. Specyficznym przykładem 1. reaktywność, 2. rozpuszczalne, 3. kowalencyjne, 4. mechaniczne, 5. fullereny, 6. wysoka, 7. przewodnikiem, 8. nadprzewodzące, 9. palny, 10. niska, 11. przewodnik prądu, 12. elektryczne, 13. izolatorem, 14. nanorurki węglowe, 15. przezroczysty, 16. sp3, 17. grafit, 18. ogniotrwały, 19. sp, 20. nierozpuszczalne, 21. elektryczne, 22. sp2, 23. izomeru, 24. monomeru, 25. jonowe, 26. diament, 27. grafen, 28. półprzewodnikowe fullerenów są 1. reaktywność, 2. rozpuszczalne, 3. kowalencyjne, 4. mechaniczne, 5. fullereny, 6. wysoka, 7. przewodnikiem, 8. nadprzewodzące, 9. palny, 10. niska, 11. przewodnik prądu, 12. elektryczne, 13. izolatorem, 14. nanorurki węglowe, 15. przezroczysty, 16. sp3, 17. grafit, 18. ogniotrwały, 19. sp, 20. nierozpuszczalne, 21. elektryczne, 22. sp2, 23. izomeru, 24. monomeru, 25. jonowe, 26. diament, 27. grafen, 28. półprzewodnikowe. Charakteryzują je dobre właściwości 1. reaktywność, 2. rozpuszczalne, 3. kowalencyjne, 4. mechaniczne, 5. fullereny, 6. wysoka, 7. przewodnikiem, 8. nadprzewodzące, 9. palny, 10. niska, 11. przewodnik prądu, 12. elektryczne, 13. izolatorem, 14. nanorurki węglowe, 15. przezroczysty, 16. sp3, 17. grafit, 18. ogniotrwały, 19. sp, 20. nierozpuszczalne, 21. elektryczne, 22. sp2, 23. izomeru, 24. monomeru, 25. jonowe, 26. diament, 27. grafen, 28. półprzewodnikowe i 1. reaktywność, 2. rozpuszczalne, 3. kowalencyjne, 4. mechaniczne, 5. fullereny, 6. wysoka, 7. przewodnikiem, 8. nadprzewodzące, 9. palny, 10. niska, 11. przewodnik prądu, 12. elektryczne, 13. izolatorem, 14. nanorurki węglowe, 15. przezroczysty, 16. sp3, 17. grafit, 18. ogniotrwały, 19. sp, 20. nierozpuszczalne, 21. elektryczne, 22. sp2, 23. izomeru, 24. monomeru, 25. jonowe, 26. diament, 27. grafen, 28. półprzewodnikowe. Innym przykładem alotropu węgla jest grafen. To 1. reaktywność, 2. rozpuszczalne, 3. kowalencyjne, 4. mechaniczne, 5. fullereny, 6. wysoka, 7. przewodnikiem, 8. nadprzewodzące, 9. palny, 10. niska, 11. przewodnik prądu, 12. elektryczne, 13. izolatorem, 14. nanorurki węglowe, 15. przezroczysty, 16. sp3, 17. grafit, 18. ogniotrwały, 19. sp, 20. nierozpuszczalne, 21. elektryczne, 22. sp2, 23. izomeru, 24. monomeru, 25. jonowe, 26. diament, 27. grafen, 28. półprzewodnikowe materiał i doskonały 1. reaktywność, 2. rozpuszczalne, 3. kowalencyjne, 4. mechaniczne, 5. fullereny, 6. wysoka, 7. przewodnikiem, 8. nadprzewodzące, 9. palny, 10. niska, 11. przewodnik prądu, 12. elektryczne, 13. izolatorem, 14. nanorurki węglowe, 15. przezroczysty, 16. sp3, 17. grafit, 18. ogniotrwały, 19. sp, 20. nierozpuszczalne, 21. elektryczne, 22. sp2, 23. izomeru, 24. monomeru, 25. jonowe, 26. diament, 27. grafen, 28. półprzewodnikowe.
RJWThLPPadS9t1
Ćwiczenie 2
Wybierz odpowiedź, która zawiera wszystkie odmiany alotropowe węgla.

Odmianami alotropowymi węgla są: Możliwe odpowiedzi: 1. nanorurki węglowe, grafit, diament, grafen, 2. fullereny, nanorurki węglowe, grafen, diament, 3. diament, grafit, fullereny, grafen, 4. grafit, diament, nanorurki węglowe, fullereny, grafen
1
Ćwiczenie 3
R1LL45F88VIi7
Uzupełnij zdanie wybierając jedną z poniższych odpowiedzi.

... ma najniższą przewodność cieplną wśród odmian alotropowych węgla. Możliwe odpowiedzi: 1. Fullereny, 2. Grafen, 3. Grafit, 4. Diament
RP5F27MC7v9302
Ćwiczenie 4
Zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi. Dokończ zdanie.

Grafen ma ... Możliwe odpowiedzi: 1. wysoką przewodność elektryczną., 2. niską przewodność elektryczną., 3. niską przewodność cieplną., 4. wysoką przewodność cieplną.
R1cOAlxKPlo4R2
Ćwiczenie 5
Zaznacz poprawną odpowiedź.

Które odmiany alotropowe węgla nie przewodzą prądu elektrycznego? Możliwe odpowiedzi: 1. Grafen i grafit., 2. Diament i grafen., 3. Diament i fullereny., 4. Fullereny i grafit.
2
Ćwiczenie 6

Ilustracje przedstawiają uproszczone modele sieci krystalicznych diamentu, grafitu i grafenu.

Zapoznaj się z opisem ilustracji przedstawiającej uproszczone sieci krystaliczne diamentu, grafitu i grafenu.

RqBm2obB9Vp88
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R14U5k6ivebke
Łączenie par. Oceń prawdziwość zdań, zaznaczając prawdę lub fałsz. W celu rozwiązania tego zadania, skorzystaj również z innych źródeł informacji.. Atomy węgla w graficie, diamencie i grafenie mają taką samą hybrydyzację orbitali walencyjnych.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Grafen to pojedyncza warstwa grafitu. Atomy węgla w grafenie mają hybrydyzację sp2.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Diament jest najtwardszym materiałem w skali Mohsa, ze względu na wiązania jonowe i hybrydyzację sp2 atomów węgla.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Grafit, grafen i diament mają różne właściwości fizyczne, ale takie same właściwości chemiczne.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
21
Ćwiczenie 7

Oblicz, jaką objętość ma rysik węglowy o masie 11,3 g. Przyjmij, że gęstość grafitu wynosi 2,25 gcm3. Wynik podaj z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

RdwP6IoE378CN
(Uzupełnij).
RGrwBfv26NbTC
(Uzupełnij).
RDCgcL4l53DSu3
Ćwiczenie 8
Uzupełnij zdania, wpisując w luki właściwe wyrazy. Wartości liczbowe zapisz słownie. Grafen - odmiana alotropowa węgla. Każdy atom węgla jest związany tylko z Tu uzupełnij innymi atomami Tu uzupełnij, tworzącymi warstwy Tu uzupełnij pierścieni.
Właściwości grafitu: 1. Warstwy grafitu układają się równolegle i związane są przez słabe siły Tu uzupełnij. 2. Charakteryzuje się wysoką Tu uzupełnij dzięki zdelokalizowanym elektronom.
31
Ćwiczenie 9

Poniżej przedstawiono diagram fazowy węgla, który przedstawia zależność ciśnienia od temperatury, w których węgiel trwale występuje w różnych fazach.

Zapoznaj się z opisem diagramu fazowego węgla, który przedstawia zależność ciśnienia od temperatury, w których węgiel trwale występuje w różnych fazach.

R15g0JG96hy3k
Diagram fazowy węgla
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
  1. Dla jakiej wartości ciśnienia w temperaturze 2000 K węgiel trwale współistnieje w postaci grafitu i diamentu jednocześnie?

  2. Ustal, w jakich warunkach ciśnienia i temperatury węgiel współistnieje w trzech trwałych fazach, z których jedną z nich stanowi jego odmiana alotropowa o wysokiej przewodności cieplnej.

  3. Sprawdź na diagramie, w jakiej fazie występuje węgiel w warunkach normalnych. Jak wytłumaczysz fakt istnienia diamentów stosowanych m.in. w jubilerstwie do wyrobu biżuterii?

R1GMEm4f858k3
Rozwiązanie oraz odpowiedź zanotuj w zeszycie do lekcji chemii, zrób zdjęcie, a następnie umieść je w wyznaczonym polu. .
Rut7xOEWIoaNT
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 10

W oparciu o właściwości diamentu zaproponuj doświadczenie, w którym wykażesz czy masz do czynienia z cyrkonią czy diamentem?

R1AtO6QwChk26
Odpowiedź: (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida