Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RBg8taiv5qSmo1
Ćwiczenie 1
Zaznacz błędne dokończenie zdania: Możliwe odpowiedzi: 1. dziedziczą się niezależnie od siebie., 2. leżą na tym samym chromosomie., 3. dziedziczą się niezgodnie z drugim prawem Mendla.
RpQWjE3rBXtcN1
Ćwiczenie 2
W wyniku krzyżówki testowej podwójnej heterozygoty z podwójną homozygotą recesywną powstaną: Możliwe odpowiedzi: 1. 4 klasy osobników potomnych w stosunku 1:1:1:1 jeśli analizowane geny nie są sprzężone lub 4 klasy, z czego dwie dużo bardziej liczne, jeśli geny są sprzężone, 2. 4 klasy osobników potomnych w stosunku 1:1:1:1 jeśli analizowane geny są sprzężone lub 4 klasy, z czego dwie dużo bardziej liczne, jeśli geny nie są sprzężone, 3. 2 klasy osobników potomnych w stosunku 1:1 jeśli analizowane geny nie są sprzężone lub 4 klasy, z czego dwie dużo bardziej liczne, jeśli geny są sprzężone, 4. 4 klasy osobników potomnych w stosunku 1:1:1:1 jeśli analizowane geny nie są sprzężone lub 2 klasy, jeśli geny są sprzężone
1
Ćwiczenie 3
RwboDKMBSFvR6
Para chromosomów homologicznych z zaznaczonymi niektórymi genami.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RVSKcGzQlyE6I
Uzupełnij puste pola cyframi arabskimi (0,1,2,3,4,5,6,7,8 lub 9). Podaj liczbę powstałych rodzajów gamet gdy nie doszło do rekombinacji genetycznej: Tu uzupełnij Podaj liczbę powstałych rodzajów gamet gdy geny doszło do rekombinacji genetycznej: Tu uzupełnij
R9MEbAMUk3Hqd
Podaj liczbę powstałych rodzajów gamet gdy geny doszło do rekombinacji genetycznej: Tu uzupełnij
R1lAhxGp3MT6z1
Ćwiczenie 4
Uzupełnij poniższy tekst odpowiednimi słowami, wybierając je spośród podanych sformułowań. Aby potwierdzić, że analizowane cechy są sprzężone należy wykonać krzyżówkę testową/rekombinację osobników będących podwójnymi heterozygotami z podwójną homozygotą recesywną/dominującą. Jeżeli w jej wyniku otrzymamy znacznie większą/mniejszą liczbę osobników o fenotypach rodzicielskich niż mieszańcowych, to analizowane geny są ze sobą sprzężone i dziedziczą się zależnie od siebie. Wynika to z faktu, że heterozygota wytworzy 2/4 typy gamet z różnym prawdopodobieństwem, ponieważ analizowane geny leżą na tych samych/różnych chromosomach
21
Ćwiczenie 5
RaosG8vsnKPPZ
Uproszczona mapa genetyczna dwóch chromosomów muszki owocowej (Drosophila melanogaster).
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R77JaGeLR3sF3
Na podstawie schematu pokazującego ułożenie genów muszki owocowej na chromosomach określ czy geny warunkujące długość odnóży oraz długość skrzydeł są ze sobą sprzężone. Odpowiedź uzasadnij. (Uzupełnij).
RzPGLTWPRw1mi2
Ćwiczenie 6
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
21
Ćwiczenie 7
R1ZbnPyboFPAp
Wyjaśnij dlaczego dlaczego w przypadku sprzężenia cech po skrzyżowaniu dwóch heterozygot pochodzących z pokolenia F1 w pokoleniu potomnym obserwowana jest niewielka liczba osobników o cechach zrekombinowanych. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8
R140lIe7Oq1Gp
Wykonaj krzyżówkę testową potrójnej heterozygoty AaBbCc zakładając, że cechy są ze sobą sprzężone i zaszło crossing-over. Podaj stosunek genotypowy powstałych klas osobników potomnych. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida