Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RLmc7Dd18PZfa1
Ćwiczenie 1
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: Mateusz Opasiński, Wikipedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
RmkFTT5ZOwiTc
Ćwiczenie 1
Możliwe odpowiedzi: 1. Michalina Wisłocka., 2. Alicja Dorabialska., 3. Ruth Benedict., 4. Matilda Gage.
ROWHzsUcXsmdu1
Ćwiczenie 2
Dopasuj definicję do odpowiedniego pojęcia. różnorodność biologiczna Możliwe odpowiedzi: 1. jest wytwarzany przez gruczoł śródmiąższowy jąder (komórki Leydiga); wykazuje działanie androgenne i anaboliczne (np. przyspiesza syntezę białek), 2. steroidowe hormony płciowe żeńskie, wytwarzane przez jajniki, a także w niewielkich ilościach przez jądra i korę nadnerczy; są do nich zaliczane: estradiol, estriol, estron. Są rozpowszechnione zarówno w świecie zwierzęcym, jak i roślinnym; związki tego typu znaleziono również w węglu kamiennym, borowinach,czy ropie naftowej, 3. naturalna potrzeba zaspokojenia potrzeb seksualnych, wynikająca z uwarunkowań hormonalnych oraz poziomu neuroprzekaźników; indywidualny czynnik każdego człowieka, 4. zróżnicowanie żywej przyrody na wszystkich poziomach jej organizacji (materiału genetycznego, populacji i gatunków, oraz ekosystemów)., 5. hormon zbudowany z 9 reszt aminokwasowych; uczestniczy w laktacji, pobudzając do skurczu mięśnie gładkie przewodów gruczołów mlecznych; w dawkach farmakologicznych wywołuje skurcze mięśni gładkich macicy, uczestnicząc w akcji porodowej (ten wpływ jest wykorzystywany w położnictwie); razem z adiuretyną (wazopresyną) uczestniczy w utrzymaniu homeostazy gospodarki wodnej popęd seksualny Możliwe odpowiedzi: 1. jest wytwarzany przez gruczoł śródmiąższowy jąder (komórki Leydiga); wykazuje działanie androgenne i anaboliczne (np. przyspiesza syntezę białek), 2. steroidowe hormony płciowe żeńskie, wytwarzane przez jajniki, a także w niewielkich ilościach przez jądra i korę nadnerczy; są do nich zaliczane: estradiol, estriol, estron. Są rozpowszechnione zarówno w świecie zwierzęcym, jak i roślinnym; związki tego typu znaleziono również w węglu kamiennym, borowinach,czy ropie naftowej, 3. naturalna potrzeba zaspokojenia potrzeb seksualnych, wynikająca z uwarunkowań hormonalnych oraz poziomu neuroprzekaźników; indywidualny czynnik każdego człowieka, 4. zróżnicowanie żywej przyrody na wszystkich poziomach jej organizacji (materiału genetycznego, populacji i gatunków, oraz ekosystemów)., 5. hormon zbudowany z 9 reszt aminokwasowych; uczestniczy w laktacji, pobudzając do skurczu mięśnie gładkie przewodów gruczołów mlecznych; w dawkach farmakologicznych wywołuje skurcze mięśni gładkich macicy, uczestnicząc w akcji porodowej (ten wpływ jest wykorzystywany w położnictwie); razem z adiuretyną (wazopresyną) uczestniczy w utrzymaniu homeostazy gospodarki wodnej oksytocyna Możliwe odpowiedzi: 1. jest wytwarzany przez gruczoł śródmiąższowy jąder (komórki Leydiga); wykazuje działanie androgenne i anaboliczne (np. przyspiesza syntezę białek), 2. steroidowe hormony płciowe żeńskie, wytwarzane przez jajniki, a także w niewielkich ilościach przez jądra i korę nadnerczy; są do nich zaliczane: estradiol, estriol, estron. Są rozpowszechnione zarówno w świecie zwierzęcym, jak i roślinnym; związki tego typu znaleziono również w węglu kamiennym, borowinach,czy ropie naftowej, 3. naturalna potrzeba zaspokojenia potrzeb seksualnych, wynikająca z uwarunkowań hormonalnych oraz poziomu neuroprzekaźników; indywidualny czynnik każdego człowieka, 4. zróżnicowanie żywej przyrody na wszystkich poziomach jej organizacji (materiału genetycznego, populacji i gatunków, oraz ekosystemów)., 5. hormon zbudowany z 9 reszt aminokwasowych; uczestniczy w laktacji, pobudzając do skurczu mięśnie gładkie przewodów gruczołów mlecznych; w dawkach farmakologicznych wywołuje skurcze mięśni gładkich macicy, uczestnicząc w akcji porodowej (ten wpływ jest wykorzystywany w położnictwie); razem z adiuretyną (wazopresyną) uczestniczy w utrzymaniu homeostazy gospodarki wodnej testosteron Możliwe odpowiedzi: 1. jest wytwarzany przez gruczoł śródmiąższowy jąder (komórki Leydiga); wykazuje działanie androgenne i anaboliczne (np. przyspiesza syntezę białek), 2. steroidowe hormony płciowe żeńskie, wytwarzane przez jajniki, a także w niewielkich ilościach przez jądra i korę nadnerczy; są do nich zaliczane: estradiol, estriol, estron. Są rozpowszechnione zarówno w świecie zwierzęcym, jak i roślinnym; związki tego typu znaleziono również w węglu kamiennym, borowinach,czy ropie naftowej, 3. naturalna potrzeba zaspokojenia potrzeb seksualnych, wynikająca z uwarunkowań hormonalnych oraz poziomu neuroprzekaźników; indywidualny czynnik każdego człowieka, 4. zróżnicowanie żywej przyrody na wszystkich poziomach jej organizacji (materiału genetycznego, populacji i gatunków, oraz ekosystemów)., 5. hormon zbudowany z 9 reszt aminokwasowych; uczestniczy w laktacji, pobudzając do skurczu mięśnie gładkie przewodów gruczołów mlecznych; w dawkach farmakologicznych wywołuje skurcze mięśni gładkich macicy, uczestnicząc w akcji porodowej (ten wpływ jest wykorzystywany w położnictwie); razem z adiuretyną (wazopresyną) uczestniczy w utrzymaniu homeostazy gospodarki wodnej estrogeny Możliwe odpowiedzi: 1. jest wytwarzany przez gruczoł śródmiąższowy jąder (komórki Leydiga); wykazuje działanie androgenne i anaboliczne (np. przyspiesza syntezę białek), 2. steroidowe hormony płciowe żeńskie, wytwarzane przez jajniki, a także w niewielkich ilościach przez jądra i korę nadnerczy; są do nich zaliczane: estradiol, estriol, estron. Są rozpowszechnione zarówno w świecie zwierzęcym, jak i roślinnym; związki tego typu znaleziono również w węglu kamiennym, borowinach,czy ropie naftowej, 3. naturalna potrzeba zaspokojenia potrzeb seksualnych, wynikająca z uwarunkowań hormonalnych oraz poziomu neuroprzekaźników; indywidualny czynnik każdego człowieka, 4. zróżnicowanie żywej przyrody na wszystkich poziomach jej organizacji (materiału genetycznego, populacji i gatunków, oraz ekosystemów)., 5. hormon zbudowany z 9 reszt aminokwasowych; uczestniczy w laktacji, pobudzając do skurczu mięśnie gładkie przewodów gruczołów mlecznych; w dawkach farmakologicznych wywołuje skurcze mięśni gładkich macicy, uczestnicząc w akcji porodowej (ten wpływ jest wykorzystywany w położnictwie); razem z adiuretyną (wazopresyną) uczestniczy w utrzymaniu homeostazy gospodarki wodnej
R1C4dQB5yhgrt1
Ćwiczenie 3
Uzupełnij zdania tak, aby były spójne i logiczne. MIŁOŚĆ
Uczucie miłości związane jest z produkcją przez 1. miłości, 2. połogu, 3. estrogenu, 4. korę nadnerczy, 5. kobiety, 6. testosteronu, 7. podwzgórze, 8. zaufania, 9. seksualny oksytocyny (tzw. hormonu 1. miłości, 2. połogu, 3. estrogenu, 4. korę nadnerczy, 5. kobiety, 6. testosteronu, 7. podwzgórze, 8. zaufania, 9. seksualny). Pojawia się ona w znacznej ilości w organizmie 1. miłości, 2. połogu, 3. estrogenu, 4. korę nadnerczy, 5. kobiety, 6. testosteronu, 7. podwzgórze, 8. zaufania, 9. seksualny w czasie porodu i 1. miłości, 2. połogu, 3. estrogenu, 4. korę nadnerczy, 5. kobiety, 6. testosteronu, 7. podwzgórze, 8. zaufania, 9. seksualny, lecz na podstawie niektórych badań stwierdzono, że aktywuje uczucie 1. miłości, 2. połogu, 3. estrogenu, 4. korę nadnerczy, 5. kobiety, 6. testosteronu, 7. podwzgórze, 8. zaufania, 9. seksualny i pragnienia bliskości.
LIBIDO
Pociąg 1. miłości, 2. połogu, 3. estrogenu, 4. korę nadnerczy, 5. kobiety, 6. testosteronu, 7. podwzgórze, 8. zaufania, 9. seksualny stanowi obok uczuć odrębny nurt biologicznego pożądania, wiążący się z poziomem hormonów wydzielanych przez 1. miłości, 2. połogu, 3. estrogenu, 4. korę nadnerczy, 5. kobiety, 6. testosteronu, 7. podwzgórze, 8. zaufania, 9. seksualny oraz hormonów płciowych mężczyzny (1. miłości, 2. połogu, 3. estrogenu, 4. korę nadnerczy, 5. kobiety, 6. testosteronu, 7. podwzgórze, 8. zaufania, 9. seksualny) i kobiety (1. miłości, 2. połogu, 3. estrogenu, 4. korę nadnerczy, 5. kobiety, 6. testosteronu, 7. podwzgórze, 8. zaufania, 9. seksualny).
R1ci2HdRGDJuY2
Ćwiczenie 4
Uporządkuj chronologicznie wydarzenia rozwoju napięcia seksualnego w ciągu życia człowieka. Elementy do uszeregowania: 1. U mężczyzn stopniowo spada napięcie seksualne, podczas gdy u kobiet osiąga maksymalny poziom. Towarzyszy mu dojrzałość uczuciowa, partnerstwo oraz odpowiedzialność za wzajemny los oraz potomstwo, 2. ciągle wysoki poziom napięcia seksualnego u kobiet, koliduje z znacząco spadającym napięciem u mężczyzn. Jest to podłoże wielu konfliktów i przyczyna rozpadania się małżeństw, 3. W tym okresie dziewczęta pozostają na stosunkowo niskim poziomie napięcia seksualnego.Nie są gotowe do inicjacji seksualnej, wrażliwość receptorów seksualnych pozostaje niewielka. Często dziewczęta poszukują tu partnera, z którym będą dzielić wspólne zainteresowania, spędzać czas, a jednocześnie będzie on obiektem ich fascynacji, 4. U młodych mężczyzn w pełni rozwiniętemu popędowi seksualnemu towarzyszy stopniowy rozwój uczuciowości. U młodych kobiet w tym okresie strefa uczuciowa jest już bardzo rozwinięta i pojawia się marzenie o posiadaniu własnej rodziny., 5. Ostatecznie popęd seksualny kobiet i mężczyzn znacząco spada, a potencjalne konflikty powstające na jego podłożu zaczynają wygasać., 6. U chłopców następuje gwałtowny wzrost napięcia seksualnego i utrzymuje się wysoki przez kolejnych kilka lat, podczas gdy u dziewcząt wzrasta on nieznacznie
R9iGVPnIKl2mn2
Ćwiczenie 5
Łączenie par. Określ, które stwierdzenia na temat witaminy M są prawdziwe, a które fałszywe.. Miłość matki uważana jest za tzw. witaminę M.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Niemowlę nie jest w stanie odczuwać stanów emocjonalnych matki.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Prof. Władysław Szenajch uważa, że witamina M wpływa na prawidłowy rozwój w pierwszych latach życia dziecka.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz

Wykres do  ćwiczeń 6‑8:

Na poniższym wykresie przedstawiono kolejne fazy i okresy rozwoju napięcia seksualnego u mężczyzn i kobiet.

RghTle2ZUjeB2
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 6
R1JBCmN6AuCry2
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R1B7nBWRyfPa6
I faza konfliktowa Możliwe odpowiedzi: 1. Pomiędzy 45 i 60 rokiem życia, 2. Pomiędzy 12 i 24 rokiem życia, 3. Pomiędzy 25 i 45 rokiem życia Okres harmonii Możliwe odpowiedzi: 1. Pomiędzy 45 i 60 rokiem życia, 2. Pomiędzy 12 i 24 rokiem życia, 3. Pomiędzy 25 i 45 rokiem życia II faza konfliktowa Możliwe odpowiedzi: 1. Pomiędzy 45 i 60 rokiem życia, 2. Pomiędzy 12 i 24 rokiem życia, 3. Pomiędzy 25 i 45 rokiem życia
31
Ćwiczenie 7
RZCCjk3RXO4bl
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8
R1Xjs5VlgXarW
Na podstawie wykresu z ćwiczenia 6, wskaż z czego wynika konflikt w II fazie konfliktowej. (Uzupełnij).