Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
Rv0qUetyrECWG
Przyporządkuj nazwy modeli danych do odpowiednich opisów: model jednorodny Możliwe odpowiedzi: 1. , 2. indeksowanie rezultatów zapytania tylko numerycznie, 3. przetwarzanie wartości z użyciem słownych identyfikatorów, 4. wyjmowanie pól zarówno numeryczne, jak i słowne model hierarchiczny Możliwe odpowiedzi: 1. , 2. indeksowanie rezultatów zapytania tylko numerycznie, 3. przetwarzanie wartości z użyciem słownych identyfikatorów, 4. wyjmowanie pól zarówno numeryczne, jak i słowne model obiektowy Możliwe odpowiedzi: 1. , 2. indeksowanie rezultatów zapytania tylko numerycznie, 3. przetwarzanie wartości z użyciem słownych identyfikatorów, 4. wyjmowanie pól zarówno numeryczne, jak i słowne model relacyjny Możliwe odpowiedzi: 1. , 2. indeksowanie rezultatów zapytania tylko numerycznie, 3. przetwarzanie wartości z użyciem słownych identyfikatorów, 4. wyjmowanie pól zarówno numeryczne, jak i słowne
1
Ćwiczenie 2
R15LIJDNl9LQN
Kwerendy, czyli zapytania wysyłane do relacyjnej bazy danych, zapisywane są z użyciem języka: Możliwe odpowiedzi: 1. PHP, 2. SQL, 3. ObjectC, 4. CRUD
2
Ćwiczenie 3
R1dIZuFF3ZFMN
Wstaw do definicji odpowiednie, brakujące elementy: DBMS (ang. Database Management System) lub w wersji polskiej: SZBD (System Zarządzania Bazą Danych) to 1. integralności, 2. trwałość danych, 3. administracyjne, 4. nieuporządkowany, 5. użytkownikami, 6. oprogramowanie, 7. zapytań, które obsługuje wszelkie działania 1. integralności, 2. trwałość danych, 3. administracyjne, 4. nieuporządkowany, 5. użytkownikami, 6. oprogramowanie, 7. zapytań związane z bazami danych, w szczególności zapewniając realizację podstawowych funkcji:

1. Zarządzanie 1. integralności, 2. trwałość danych, 3. administracyjne, 4. nieuporządkowany, 5. użytkownikami, 6. oprogramowanie, 7. zapytań bazy danych oraz dostarczenie mechanizmów autoryzacji
2. Ochrona 1. integralności, 2. trwałość danych, 3. administracyjne, 4. nieuporządkowany, 5. użytkownikami, 6. oprogramowanie, 7. zapytań, czyli inaczej spójności zbioru danych
3. Możliwość wykonywania na zgromadzonych danych 1. integralności, 2. trwałość danych, 3. administracyjne, 4. nieuporządkowany, 5. użytkownikami, 6. oprogramowanie, 7. zapytań w języku SQL
4. Dbanie o bezpieczeństwo i 1. integralności, 2. trwałość danych, 3. administracyjne, 4. nieuporządkowany, 5. użytkownikami, 6. oprogramowanie, 7. zapytań - mechanizmy kopii zapasowej.
2
Ćwiczenie 4
Rw3SwvJB1gyJs
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
2
Ćwiczenie 5
R1UxlmVvoMFSs
Połącz w pary konteksty analizowania informacji z poprawnymi opisami: Kontekst syntaktyczny Możliwe odpowiedzi: 1. ilość informacji dostarczona w analizowanej porcji danych, 2. przydatność informacji - wpływ porcji danych na realizowany przez odbiorcę cel, 3. znaczenie informacji, czyli nowość, którą wnosi ona do świadomości odbiorcy Kontekst semantyczny Możliwe odpowiedzi: 1. ilość informacji dostarczona w analizowanej porcji danych, 2. przydatność informacji - wpływ porcji danych na realizowany przez odbiorcę cel, 3. znaczenie informacji, czyli nowość, którą wnosi ona do świadomości odbiorcy Kontekst pragmatyczny Możliwe odpowiedzi: 1. ilość informacji dostarczona w analizowanej porcji danych, 2. przydatność informacji - wpływ porcji danych na realizowany przez odbiorcę cel, 3. znaczenie informacji, czyli nowość, którą wnosi ona do świadomości odbiorcy
3
Ćwiczenie 6
R1bW1qkBD0btt
Struktura bazy danych, w której wszystkie informacje są przechowywane w jednej zbiorczej strukturze, zrealizowana jest zgodnie z modelem danych: Możliwe odpowiedzi: 1. hierarchicznym, 2. relacyjnym, 3. sieciowym, 4. jednorodnym
3
Ćwiczenie 7
RkS1T3esecUQr
Przypisz podane, wieloznaczne słowa występujące w nomenklaturze bazodanowej do wyrazów, którymi można je zastąpić (mają analogiczne znaczenie): tabela Możliwe odpowiedzi: 1. krotka, 2. relacja, 3. cecha, 4. encja, 5. kolumna, 6. obiekt, 7. klasa, 8. instancja, 9. wiersz, 10. właściwość rekord Możliwe odpowiedzi: 1. krotka, 2. relacja, 3. cecha, 4. encja, 5. kolumna, 6. obiekt, 7. klasa, 8. instancja, 9. wiersz, 10. właściwość atrybut Możliwe odpowiedzi: 1. krotka, 2. relacja, 3. cecha, 4. encja, 5. kolumna, 6. obiekt, 7. klasa, 8. instancja, 9. wiersz, 10. właściwość
3
Ćwiczenie 8
R1XeJTiGsgXlS
Uzupełnij odpowiednio treść opisującą relacyjny model danych: W najpopularniejszym obecnie, modelu relacyjnym, opracowanym przez Edgara Franka Codda, wykorzystano matematyczne pojęcie 1. relacji, 2. iloczynu kartezjańskiego, 3. tabela, 4. atrybutów, 5. rekordów występujące w teorii mnogości związane nierozerwalnie z pojęciem 1. relacji, 2. iloczynu kartezjańskiego, 3. tabela, 4. atrybutów, 5. rekordów.

Podstawową formą przechowywania danych jest 1. relacji, 2. iloczynu kartezjańskiego, 3. tabela, 4. atrybutów, 5. rekordów zbudowana z kolumn, które określamy mianem 1. relacji, 2. iloczynu kartezjańskiego, 3. tabela, 4. atrybutów, 5. rekordów , oraz z wierszy 1. relacji, 2. iloczynu kartezjańskiego, 3. tabela, 4. atrybutów, 5. rekordów, nazywanych przez E.F. Codda krotkami.