Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Pokaż ćwiczenia:
R1GIHDzo6hKPv1
Ćwiczenie 1
Czy z faktu, że na poruszający się ładunek nie działa żadna siła, możemy wnioskować, że nie znajduje się on w polu magnetycznym? Możliwe odpowiedzi: 1. nie, 2. tak
Rot9mCa5wvR7Y1
Ćwiczenie 2
Wstaw odpowiedź w okienko. Odp.: Jednostką indukcji magnetycznej jest Tu uzupełnij.
1
Ćwiczenie 3
R16KfxDelrwmA
Wstaw w okienko poprawne wyrażenie z podanych poniżej. Odp.:
Wymiarem tesli w jednostkach podstawowych SI jest 1. kgsA2, 2. kgs2A, 3. ms2A, 4. kgsA
2
Ćwiczenie 4
Rls2ejUaklMZn
Rys. a, b
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.
RDl4aFuFjkISI
Wybierz odpowiednie uzupełnienie zdania. Odp.: Rysunki a i b przedstawiają wektor prędkości naładowanej cząstki i maksymalnej siły magnetycznej. W przypadku a/ cząstką jest elektron; wektor indukcji B jest skierowany od rysunku / w głąb rysunku. W przypadku b/ cząstką jest proton; wektor indukcji B jest skierowany na rysunku w górę / w dół.
2
Ćwiczenie 5
Rcte6FZSZDjgp
Elektron porusza się z prędkością 106 m/s po okręgu o promieniu 1 cm. Oblicz wartość indukcji magnetycznej B pola, w którym znajduje się ten elektron. Masa elektronu wynosi 9,11 · 10-31 kg. Odpowiedź podaj z dokładnością do setnej części militesli. Odp.: B = Tu uzupełnij mT
31
Ćwiczenie 6

Na elektron poruszający się z prędkością 10Indeks górny 5 m/s działa siła magnetyczna równa 4 fN (femtoniutony) będąca połową wartości magnetycznej siły maksymalnej.

Ry5bakqBUp6pT
a/ Oblicz wartość indukcji magnetycznej B pola, w którym znajduje się ten elektron. Masa elektronu wynosi 9,11 · 10-31 kg. Odpowiedź podaj z dokładnością do dziesiątej części tesli. Odp.: a/ B = Tu uzupełnij T.

b) Narysuj na kartce wektor indukcji B, jeśli wektory vFmag tworzą układ jak na rysunku. Porównaj Twój rysunek do rysunku w odpowiedzi.

R1T3KeqrVe5si
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.
uzupełnij treść
31
Ćwiczenie 7

Na dodatnio naładowaną cząstkę poruszającą się z prędkością v w jednorodnym polu magnetycznym działa siła magnetyczna w kierunku pokazanym na rysunku i niekoniecznie ma wartość maksymalną. W jaki sposób skierowany jest wektor indukcji magnetycznej B?

R9yZmZJcXTul8
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.

Uwaga: Istnieje wiele możliwości. Spróbuj je naszkicować na kartce, a następnie opisać matematycznie.

uzupełnij treść
31
Ćwiczenie 8

Gdy proton poruszał się w polu magnetycznym z prędkością , to działała na niego siła magnetyczna o wartości zwrócona, jak na rysunku.

RZwJLxqUlAVNy
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.

Na proton poruszający się w kierunku prostopadłym do poprzedniego z prędkością , ale o tej samej wartości prędkości, co poprzednio, v1=v2=v= 10Indeks górny 6 m/s w tym samym polu magnetycznym, działa siła magnetyczna o wartości F2=3F1 i przeciwnie skierowana do siły .

Dorysuj na kartce przykładowy wektor indukcji B oraz wektor prędkości.

Opisz przykładowy wektor indukcji wielkie B oraz wektor prędkości małe v z indeksem dolnym dwa.

uzupełnij treść
3
Ćwiczenie 9
R6P6tu8IuvuTI
b/ Oblicz wartość indukcji magnetycznej B. Podaj ją z dokładnością do setnych części tesli. Odp.: b/ B = Tu uzupełnij T.