Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R4FhsPXEZota21
Ćwiczenie 1
Wybierz wszystkie stwierdzenia, które poprawnie charakteryzują badanie morfologii krwi. Możliwe odpowiedzi: 1. Jest ilościową metodą oceny składników morfotycznych krwi., 2. Jest jakościową metodą oceny składników morfotycznych krwi., 3. Norma hemoglobiny w badaniu jest różna w zależności od płci i wieku pacjenta., 4. Lekarz, oprócz analizy morfologii, musi także zebrać wywiad- panuje zasada: “nie leczy się wyników badań, tylko pacjenta”.
R1EshZE32ztmr1
Ćwiczenie 2
Ułóż nazwy elementów morfotycznych krwi wraz ze wzrostem ich liczebności we krwi człowieka, zgodnie z przyjętymi normami w badaniu morfologicznym krwi. Elementy do uszeregowania: 1. Eozynofile, 2. Erytrocyty, 3. Limfocyty, 4. Płytki krwi, 5. Neutrofile, 6. Bazofile
R15ObqEYlCz3E2
Ćwiczenie 3
Uzupełnij tekst odpowiednimi sformułowaniami. Płytki krwi, czyli trombocytytrombofile biorą udział w rozrzedzaniukrzepnięciu krwi. Za normę, czyli wystarczającą liczbę tych elementów morfotycznych pozwalającą na sprawne krzepnięcie krwi w razie zranienia jest 50 tys./µl 50 mln./µl. Zmniejszona liczba płytek jest zjawiskiem, które często wiąże się ze zbyt długim czasem od pobrania krwi do jej analizy, co jest określane jako błąd przedlaboratoryjny. Może jednak być ona związana z niedoboremnadmiarem witaminy B12 i kwasu foliowego u pacjenta. Jako przyczynę w dalszej kolejności należy także rozważyć uszkodzenie miejsca ich produkcji czyli szpiku kostnegośledziony. Czasem wynika to jednak z występowania rzadkich zespołów chorobowych, skutkujących ich nadmierną produkcjąnadmiernym niszczeniem.
R17hGToT1NdIp2
Ćwiczenie 4
Przyporządkuj podanym nieprawidłowościom ich obraz w badaniu morfologicznym krwi. Niedobór żelaza Możliwe odpowiedzi: 1. Wzrost poziomu hematokrytu, 2. Spadek liczby limfocytów, 3. Spadek liczby erytrocytów, 4. Wzrost liczby eozynofili Odwodnienie Możliwe odpowiedzi: 1. Wzrost poziomu hematokrytu, 2. Spadek liczby limfocytów, 3. Spadek liczby erytrocytów, 4. Wzrost liczby eozynofili Zakażenie pasożytnicze Możliwe odpowiedzi: 1. Wzrost poziomu hematokrytu, 2. Spadek liczby limfocytów, 3. Spadek liczby erytrocytów, 4. Wzrost liczby eozynofili Stosowanie kortykosterydów Możliwe odpowiedzi: 1. Wzrost poziomu hematokrytu, 2. Spadek liczby limfocytów, 3. Spadek liczby erytrocytów, 4. Wzrost liczby eozynofili
R1EeN2ltfQSkz2
Ćwiczenie 5
Przyporządkuj poniższe zaburzenia odpowiednim obrazom morfologii krwi. Wzrost liczby granulocytów kwasochłonnych Możliwe odpowiedzi: 1. krztusiec, 2. glistnica, 3. katar sienny, 4. odra, 5. astma oskrzelowa, 6. zarażenie tasiemcem nieuzbrojonym, 7. przewlekła białaczka limfatyczna, 8. świnka, 9. chłoniaki, 10. różyczka, 11. owsica Wzrost liczby limfocytów Możliwe odpowiedzi: 1. krztusiec, 2. glistnica, 3. katar sienny, 4. odra, 5. astma oskrzelowa, 6. zarażenie tasiemcem nieuzbrojonym, 7. przewlekła białaczka limfatyczna, 8. świnka, 9. chłoniaki, 10. różyczka, 11. owsica
RwJxzJ5p9WCA22
Ćwiczenie 6
Łączenie par. Oceń i zaznacz, czy podane stwierdzenia są prawdziwe, czy fałszywe.. Zwiększenie całkowitej liczby leukocytów spowodowane jest najczęściej zakażeniem organizmu, w wyniku którego uwalniane są młode formy leukocytów ze szpiku kostnego do krwi.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Spadek poziomu hematokrytu może być spowodowany zarówno nadkrwistością, jak i odwodnieniem.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Wzrost liczby krwinek białych to leukopenia, która może być spowodowana nadmiernym wysiłkiem fizycznym.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
31
Ćwiczenie 7

Do lekarza rodzinnego zgłosiła się 18‑letnia pacjentka. Od ok. miesiąca czuła się osłabiona i cierpiała na silne bóle głowy. Zapytana o samopoczucie podczas uczenia się, wskazała spadek koncentracji w ostatnich dwóch tygodniach. W badaniu przedmiotowym lekarz stwierdził znaczną bladość skóry oraz błon śluzowych jamy ustnej. Po zakończeniu badania skierował pacjentkę na badanie morfologii krwi.

Wynik badania morfologii ukazał odchylenia parametrów:

Hemoglobina Hb 10,5 g/dl ↓

Średnia objętość krwinek czerwonych MCV 74 fl  ↓

Średnia masa hemoglobiny MCH 21 pg  ↓

Średnie stężenie hemoglobiny MCHC 28 g/dl  ↓

RcjNKGzWTY9JP
Określ, na podstawie których parametrów morfologii krwi lekarz postawił rozpoznanie niedokrwistości z niedoboru żelaza. Odpowiedź uzasadnij. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Do przychodni lekarza rodzinnego zgłosiła się 25‑letnia pacjentka. Kobieta od trzech tygodni zmagała się z gorączką i nocnymi potami. Tydzień temu zakończyła antybiotykoterapię z powodu trzeciej już w ciągu ostatnich trzech miesięcy anginy. Zauważyła u siebie duszność, zmniejszoną tolerancję wysiłku i przyspieszenie akcji serca. Oprócz tego kilka dni temu miała epizod krwawienia z nosa, a na jej skórze pojawiły się wybroczyny, których nie potrafiła połączyć z żadnym urazem. Lekarz zlecił jej natychmiastowe wykonanie badania morfologii krwi obwodowej.

Wynik badania pacjentki

Norma

Hb 10,0 g/dl

11,5–16,0 g/dl

HCT 29,7%

Dla kobiet: 37–47%

RBC 3,5 x 10Indeks górny 12/l

4,2–5,4 x 10Indeks górny 12/l

NEUT 0,6 x 10Indeks górny 9/l

1,8–7,7 x 10Indeks górny 9/l

LYMPH 4,1 x 10Indeks górny 9/l

1,0–4,5 x 10Indeks górny 9/l

PLT 45 x 10Indeks górny 9/l

130–450 x 10Indeks górny 9/l

RkyXqmrE67jtJ
Wyjaśnij, które ze zbadanych parametrów i dlaczego są związane z objawami prezentowanymi przez pacjentkę. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida