Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
RTTq7TtY5p4f6
Ćwiczenie 1
Połącz w pary definicje i pojęcia. konformizm Możliwe odpowiedzi: 1. Rygorystyczne przestrzeganie wzorów zachowań, norm instytucjonalnych, przy jednoczesnej rezygnacji z kulturowo wyznaczonych celów., 2. Samowykluczenie z życia społecznego., 3. Zachowanie zmieniające dotychczasowe, kulturowo aprobowane sposoby osiągania celów i niebędące zachowaniem przestępczym., 4. Kwestionowanie i odrzucenie definiowanej przez kulturę struktury celów i zinstytucjonalizowanych środków ich osiągania. Jednostka tworzy własne cele i sposoby ich realizacji., 5. Podejmowanie takich działań, które są zgodne z instytucjonalnymi środkami osiągania kulturowo zdefiniowanych celów. innowacja Możliwe odpowiedzi: 1. Rygorystyczne przestrzeganie wzorów zachowań, norm instytucjonalnych, przy jednoczesnej rezygnacji z kulturowo wyznaczonych celów., 2. Samowykluczenie z życia społecznego., 3. Zachowanie zmieniające dotychczasowe, kulturowo aprobowane sposoby osiągania celów i niebędące zachowaniem przestępczym., 4. Kwestionowanie i odrzucenie definiowanej przez kulturę struktury celów i zinstytucjonalizowanych środków ich osiągania. Jednostka tworzy własne cele i sposoby ich realizacji., 5. Podejmowanie takich działań, które są zgodne z instytucjonalnymi środkami osiągania kulturowo zdefiniowanych celów. rytualizm Możliwe odpowiedzi: 1. Rygorystyczne przestrzeganie wzorów zachowań, norm instytucjonalnych, przy jednoczesnej rezygnacji z kulturowo wyznaczonych celów., 2. Samowykluczenie z życia społecznego., 3. Zachowanie zmieniające dotychczasowe, kulturowo aprobowane sposoby osiągania celów i niebędące zachowaniem przestępczym., 4. Kwestionowanie i odrzucenie definiowanej przez kulturę struktury celów i zinstytucjonalizowanych środków ich osiągania. Jednostka tworzy własne cele i sposoby ich realizacji., 5. Podejmowanie takich działań, które są zgodne z instytucjonalnymi środkami osiągania kulturowo zdefiniowanych celów. wycofanie Możliwe odpowiedzi: 1. Rygorystyczne przestrzeganie wzorów zachowań, norm instytucjonalnych, przy jednoczesnej rezygnacji z kulturowo wyznaczonych celów., 2. Samowykluczenie z życia społecznego., 3. Zachowanie zmieniające dotychczasowe, kulturowo aprobowane sposoby osiągania celów i niebędące zachowaniem przestępczym., 4. Kwestionowanie i odrzucenie definiowanej przez kulturę struktury celów i zinstytucjonalizowanych środków ich osiągania. Jednostka tworzy własne cele i sposoby ich realizacji., 5. Podejmowanie takich działań, które są zgodne z instytucjonalnymi środkami osiągania kulturowo zdefiniowanych celów. bunt Możliwe odpowiedzi: 1. Rygorystyczne przestrzeganie wzorów zachowań, norm instytucjonalnych, przy jednoczesnej rezygnacji z kulturowo wyznaczonych celów., 2. Samowykluczenie z życia społecznego., 3. Zachowanie zmieniające dotychczasowe, kulturowo aprobowane sposoby osiągania celów i niebędące zachowaniem przestępczym., 4. Kwestionowanie i odrzucenie definiowanej przez kulturę struktury celów i zinstytucjonalizowanych środków ich osiągania. Jednostka tworzy własne cele i sposoby ich realizacji., 5. Podejmowanie takich działań, które są zgodne z instytucjonalnymi środkami osiągania kulturowo zdefiniowanych celów.
R18B4FB3eAy2E1
Ćwiczenie 2
Wskaż te z mechanizmów przystosowania do sytuacji anomii wymieniane przez Roberta K. Mertona, w których jednostka aprobuje zinstytucjonalizowane środki kulturowo zdefiniowanych celów. Możliwe odpowiedzi: 1. Konformizm, 2. Innowacja, 3. Rytualizm, 4. Wycofanie
RLffvAweKlpMS1
Ćwiczenie 3
Wskaż słowa, które we właściwy sposób uzupełnią tekst. „Anomia pojmowana jest wobec tego jako załamanie zdarzające się w strukturze kulturowej, występujące zwłaszcza wtedy, kiedy istnieje silna rozbieżność pomiędzy instrumentami/normami/mechanizmami przystosowania, i celami/zamierzeniami/treściami kulturowymi a społecznie ustrukturowanymi możliwościami działania członków grupy zgodnie z tymi normami. W takim ujęciu instrukcje/wartości/dane kulturowe mogą się przyczyniać do wywoływania zachowań sprzecznych z tym, do czego same zobowiązują”.
31
Ćwiczenie 4

Przeczytaj opis sytuacji i wykonaj zadanie.

1

W ostatnich latach karierę robi pojęcie „anomia pracownicza”. Przez anomię pracowniczą rozumie się najczęściej zachowania pracowników niezgodne z formalnie zdefiniowanymi celami firmy oraz formalnie zdefiniowanymi obowiązkami pracowniczymi. Gama zachowań uważanych za anomijne jest bardzo szeroka: począwszy od zawłaszczania zasobów firmy, poprzez kradzieże, wykorzystywanie sprzętu będącego własnością firmy, po świadczenia usług na własny rachunek, wykorzystywanie zasobów firmy do spraw prywatnych: rozmowy prywatne z firmowych telefonów, drukowanie prywatnych dokumentów, kradzież licencjonowanego oprogramowania czy wreszcie marnotrawienie opłaconego przez pracobiorcę czasu na rozmowy towarzyskie, układanie pasjansa itp. zajęcia.

sytuacja Źródło: oprac. własne.
RTEZJD97EIUfy
W ostatnich latach karierę robi pojęcie anomia pracownicza. Przez anomię pracowniczą rozumie się najczęściej zachowania pracowników niezgodne z formalnie zdefiniowanymi celami firmy oraz formalnie zdefiniowanymi obowiązkami pracowniczymi. Gama zachowań uważanych za anomijne jest bardzo szeroka: począwszy od zawłaszczania zasobów firmy, poprzez kradzieże, wykorzystywanie sprzętu będącego własnością firmy do świadczenia usług na własny rachunek, wykorzystywanie zasobów firmy do spraw prywatnych: rozmowy prywatne z firmowych telefonów, drukowanie, kradzież licencjonowanego oprogramowania czy wreszcie marnotrawienie opłaconego przez pracobiorcę czasu na rozmowy towarzyskie, układanie pasjansa itp. zajęcia. Czy, twoim zdaniem, nazywanie anomią opisanego zjawisk jest zgodne z rozumieniem anomii na gruncie teorii socjologicznych (Durkheim, Merton)? (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 5

Przeczytaj tekst i wykonaj zadanie.

1
Emil Durkheim Samobójstwo

Kiedy społeczeństwo znajduje się w stanie zamętu bądź to ze względu na bolesny kryzys, bądź też pozytywne, lecz zbyt nagłe przekształcenia, jest ono chwilowo niezdolne do takiego oddziaływania; oto przyczyna gwałtownego wzrostu na krzywej samobójstw, którego istnienie wcześniej ustaliliśmy.

samobojstwo Źródło: Emil Durkheim, Samobójstwo, Warszawa 2006, s. 320.
RD0SPLMxuA0Lo
„Kiedy społeczeństwo znajduje się w stanie zamętu bądź to ze względu na bolesny kryzys, bądź też pozytywne, lecz zbyt nagłe przekształcenia, jest ono chwilowo niezdolne do takiego oddziaływania; oto przyczyna gwałtownego wzrostu na krzywej samobójstw, którego istnienie wcześniej ustaliliśmy”. /Źródło: Emil Durkheim, Samobójstwo, Warszawa 2006, s. 320/. O jakim „oddziaływaniu” jest mowa w cytowanym tekście? (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Przeczytaj tekst i wykonaj zadanie.

1
Monika Przybysz Słoma z butów w pigułce, czyli 5 sposobów na zawstydzenie w samolocie współpasażerów, obsługi i własnych dzieci

Wylądował, uciekajmy!

Dlaczego ludzie zaraz po wylądowaniu, kiedy samolot krąży jeszcze po lotnisku zgarniają swoje rzeczy i tłoczą się do wyjścia to jedna z wielkich zagadek XXI wieku (i prawdopodobnie XX także). Przecież najczęściej trzeba czekać jeszcze na podstawienie schodów, na autobus na terminal, a potem jeszcze na walizkę. Więc z jakiego powodu trzy czwarte wszystkich pasażerów rzuca się wściekle ku włazowi, żeby stać idiotycznie w przejściu przez 15 albo i 20 minut przestępując z nogi na nogę? Trudno uwierzyć, że wszystkie te osoby są na pokładzie samolotu po raz pierwszy…

wyladowal Źródło: Monika Przybysz, Słoma z butów w pigułce, czyli 5 sposobów na zawstydzenie w samolocie współpasażerów, obsługi i własnych dzieci, 2.11.2017 r., dostępny w internecie: natemat.pl [dostęp 25.03.2020 r.].
RLruwRFkGP8kr
Wylądował, uciekajmy! Dlaczego ludzie zaraz po wylądowaniu, kiedy samolot krąży jeszcze po lotnisku zgarniają swoje rzeczy i tłoczą się do wyjścia to jedna z wielkich zagadek XXI wieku (i prawdopodobnie XX także). Przecież najczęściej trzeba czekać jeszcze na podstawienie schodów, na autobus na terminal, a potem jeszcze na walizkę. Więc z jakiego powodu trzy czwarte wszystkich pasażerów rzuca się wściekle ku włazowi, żeby stać idiotycznie w przejściu przez 15 albo i 20 minut przestępując z nogi na nogę? Trudno uwierzyć, że wszystkie te osoby są na pokładzie samolotu po raz pierwszy… /Źródło: Monika Przybysz, Słoma z butów w pigułce, czyli 5 sposobów na zawstydzenie w samolocie współpasażerów, obsługi i własnych dzieci, na Temat, 02.11.2017./ Odwołując się do Emila Durkheima, wykaż, że sytuacja opisana w tekście odnosi się do anomii. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z fotografią i wykonaj zadanie.

R1CDpnkNDiTsX
Źródło: domena publiczna.
RyC2oZcieOcGS
Jaki mechanizm przystosowania się do życia w sytuacji anomii wybierają, najprawdopodobniej, właściciele rzeczy przedstawionych na zdjęciu? Odpowiedź uzasadnij. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z fotografią i wykonaj zadanie.

R16E35ItjRy6k
Źródło: Lukas Plewnia, licencja: CC BY-SA 2.0.
R1PmWisq6ZA8d
Pomyśl o procesie społecznym zapoczątkowanym w Polsce w 1980 r., który ta grafika symbolizuje. Czy wydarzenia te, twoim zdaniem, doprowadziły w Polsce do sytuacji anomii? Odpowiedź uzasadnij. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida