Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RYrRXrCGhbUlL1
Ćwiczenie 1
Pierwszym myślicielem, który sam siebie określił mianem filozofa, był... Możliwe odpowiedzi: 1. Heraklit z Efezu., 2. Parmenides z Elei., 3. Tales z Miletu., 4. Pitagoras z Samos.
R17iR1LHwzFnU1
Ćwiczenie 1
Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania. Pierwszym myślicielem, który sam siebie określił mianem filozofa, był... Możliwe odpowiedzi: 1. Heraklit z Efezu., 2. Parmenides z Elei., 3. Tales z Miletu., 4. Pitagoras z Samos.
ROteHEDwYwZTI1
Ćwiczenie 2
Do cech postawy filozoficznej, zwanej wariabilizmem należą... Możliwe odpowiedzi: 1. ujmowanie rzeczywistości jako chaotycznej i zmiennej., 2. zasada niepowtarzalności i odmienności zjawisk, zachowań, tendencji., 3. przekonanie o istnieniu bytu i nieistnieniu niebytu., 4. założenie o tym, że zmysły nas mamią.
RFOvdGOiTn3y11
Ćwiczenie 2
Zaznacz wszystkie prawidłowe dokończenia zdania. Do cech postawy filozoficznej, zwanej wariabilizmem należą... Możliwe odpowiedzi: 1. ujmowanie rzeczywistości jako chaotycznej i zmiennej., 2. zasada niepowtarzalności i odmienności zjawisk, zachowań, tendencji., 3. przekonanie o istnieniu bytu i nieistnieniu niebytu., 4. założenie o tym, że zmysły nas mamią.
R1UXJRZSqJuKt1
Ćwiczenie 3
Napisz gdzie znajdowała się Jonia i kolonie jońskie.
Źródło: domena publiczna.
1
Ćwiczenie 3
R1ePnANrqEJ46
(Uzupełnij).
RaUVLsMvitWr81
Ćwiczenie 4
Przyporządkuj myślicieli do regionu, w którym prowadzili działalność filozoficzną. Wielka Grecja Możliwe odpowiedzi: 1. Parmenides z Elei, 2. Anaksymenes z Miletu, 3. Pitagoras z Samos, 4. Tales z Miletu, 5. Zenon z Elei, 6. Heraklit z Efezu Jonia Możliwe odpowiedzi: 1. Parmenides z Elei, 2. Anaksymenes z Miletu, 3. Pitagoras z Samos, 4. Tales z Miletu, 5. Zenon z Elei, 6. Heraklit z Efezu
R1R7YpukGmuqR21
Ćwiczenie 5
Zestaw ze sobą przeciwieństwa w poglądach Heraklita i Parmenidesa. Heraklit Możliwe odpowiedzi: 1. Byt jest, niebytu nie ma, 2. Niezmienna stałość, 3. Byt ≠ rzeczywistość, 4. Byt przechodzi w niebyt, 5. Stała zmienność, 6. Rozum dokonuje poznania dzięki zmysłom, 7. Rozum dokonuje poznania wbrew zmysłom, 8. Byt = rzeczywistość Parmenides Możliwe odpowiedzi: 1. Byt jest, niebytu nie ma, 2. Niezmienna stałość, 3. Byt ≠ rzeczywistość, 4. Byt przechodzi w niebyt, 5. Stała zmienność, 6. Rozum dokonuje poznania dzięki zmysłom, 7. Rozum dokonuje poznania wbrew zmysłom, 8. Byt = rzeczywistość
RnciO5xWCdk9i2
Ćwiczenie 6
Poniższy tekst dotyczy różnicy pomiędzy greckimi koloniami i rodzajami uprawianych w nich filozofii. Uzupełnij go o poprawne możliwości. „Gdy cywilizacja grecka stała się najpotężniejszą kulturą basenu Morza Śródziemnego, Grecy posiadali już liczne kolonie. Na zachodzie od swych macierzystych ziem skolonizowali południową część Italii i Sycylię, określane przez nich jako (tu wybierz) 1. Talesa, 2. idealistyczna, 3. Parmenidesa, 4. Pitagorasa, 5. Anaksarchosa, 6. Anaksymandra, 7. Anaksagorasa, 8. Sokratesa, 9. abstrakcyjna, 10. Wielka Grecja, 11. racjonalistyczna, 12. Jonia, 13. Hellada, 14. emotywna, 15. Anaksymenesa, 16. sensualistyczna. Z kolei na wschodzie zasiedlali wybrzeże Azji Mniejszej, które to kolonie nosiły nazwę (tu wybierz) 1. Talesa, 2. idealistyczna, 3. Parmenidesa, 4. Pitagorasa, 5. Anaksarchosa, 6. Anaksymandra, 7. Anaksagorasa, 8. Sokratesa, 9. abstrakcyjna, 10. Wielka Grecja, 11. racjonalistyczna, 12. Jonia, 13. Hellada, 14. emotywna, 15. Anaksymenesa, 16. sensualistyczna. Filozofia uprawiana w tej pierwszej części świata była nieco bardziej (tu wybierz) 1. Talesa, 2. idealistyczna, 3. Parmenidesa, 4. Pitagorasa, 5. Anaksarchosa, 6. Anaksymandra, 7. Anaksagorasa, 8. Sokratesa, 9. abstrakcyjna, 10. Wielka Grecja, 11. racjonalistyczna, 12. Jonia, 13. Hellada, 14. emotywna, 15. Anaksymenesa, 16. sensualistyczna, co dobrze widzimy na przykładzie koncepcji (tu wybierz) 1. Talesa, 2. idealistyczna, 3. Parmenidesa, 4. Pitagorasa, 5. Anaksarchosa, 6. Anaksymandra, 7. Anaksagorasa, 8. Sokratesa, 9. abstrakcyjna, 10. Wielka Grecja, 11. racjonalistyczna, 12. Jonia, 13. Hellada, 14. emotywna, 15. Anaksymenesa, 16. sensualistyczna i (tu wybierz) 1. Talesa, 2. idealistyczna, 3. Parmenidesa, 4. Pitagorasa, 5. Anaksarchosa, 6. Anaksymandra, 7. Anaksagorasa, 8. Sokratesa, 9. abstrakcyjna, 10. Wielka Grecja, 11. racjonalistyczna, 12. Jonia, 13. Hellada, 14. emotywna, 15. Anaksymenesa, 16. sensualistyczna. Z kolei filozofia jońska może być przez nas określana jako nieco bardziej (tu wybierz) 1. Talesa, 2. idealistyczna, 3. Parmenidesa, 4. Pitagorasa, 5. Anaksarchosa, 6. Anaksymandra, 7. Anaksagorasa, 8. Sokratesa, 9. abstrakcyjna, 10. Wielka Grecja, 11. racjonalistyczna, 12. Jonia, 13. Hellada, 14. emotywna, 15. Anaksymenesa, 16. sensualistyczna. Widać to dobrze w koncepcjach (tu wybierz) 1. Talesa, 2. idealistyczna, 3. Parmenidesa, 4. Pitagorasa, 5. Anaksarchosa, 6. Anaksymandra, 7. Anaksagorasa, 8. Sokratesa, 9. abstrakcyjna, 10. Wielka Grecja, 11. racjonalistyczna, 12. Jonia, 13. Hellada, 14. emotywna, 15. Anaksymenesa, 16. sensualistyczna czy jego ucznia (tu wybierz) 1. Talesa, 2. idealistyczna, 3. Parmenidesa, 4. Pitagorasa, 5. Anaksarchosa, 6. Anaksymandra, 7. Anaksagorasa, 8. Sokratesa, 9. abstrakcyjna, 10. Wielka Grecja, 11. racjonalistyczna, 12. Jonia, 13. Hellada, 14. emotywna, 15. Anaksymenesa, 16. sensualistyczna”.
31
Ćwiczenie 7

Własnymi słowami opisz, na czym polega argument Zenona noszący nazwę „Strzała”.

RLtcQ4NOtR3T7
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Własnymi słowami opisz, na czym polega argument Zenona noszący nazwę „Achilles”.

Rwe0wHsnzLwTp
(Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida