Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
1
Pokaż ćwiczenia:
R1PMjZiq3qSUN1
Ćwiczenie 1
Wskaż, w którym roku opublikowany został Kandyd: Możliwe odpowiedzi: 1. 1759, 2. 1757, 3. 1762, 4. 1765
11
Ćwiczenie 2

Odwołując się do wiadomości zdobytych podczas lekcji, wskaż trzy cechy powiastki filozoficznej:

R1dix2f5qVLEt
1. (Uzupełnij) 2. (Uzupełnij) 3. (Uzupełnij).
R17UNcASalL171
Ćwiczenie 3
Wskaż elementy obecne w Kandydzie Woltera: Możliwe odpowiedzi: 1. ironiczne, humorystyczne przedstawienie kondycji człowieka, 2. idealizacja bohaterów, 3. szkicowy opis osób i zdarzeń, 4. utwór napisany wierszem, 5. polemika z doktryną optymizmu, 6. podniosły styl
Rep5mAEwR5fdV11
Ćwiczenie 4
Wskaż, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe. 1. Wolter to wybitny przedstawiciel niemieckiego oświecenia. 2. Wolter deklarował wolność od autorytetów i instytucji społecznych i religijnych. 3. Za właściwe narzędzie poznawania i oceny świata uznawał Wolter rozum. 4. Wolter nie pozostawił po sobie tekstów publicystycznych.
21
Ćwiczenie 5

Znajdź w poniższym fragmencie elementy humorystyczne i zastanów się, w jakim celu zostały użyte:

Wolter Kandyd

Nazajutrz po obiedzie, kiedy wstawano od stołu, Kunegunda i Kandyd znaleźli się za parawanem; Kunegunda upuściła chusteczkę. Kandyd ją podniósł; wzięła go niewinnie za rękę; chłopiec ucałował niewinnie rękę panienki z żywością, uczuciem, wdziękiem nie do opisania; usta ich się spotkały, oczy zapłonęły, kolana zaczęły drżeć, ręce zabłąkały się. Baron Thunder‑ten‑tronckh przechodził koło parawanu i widząc tę przyczynę i ten skutek, wypędził Kandyda z zamku paroma kopniakami w pośladki. Kunegunda zemdlała; kiedy przyszła do siebie, otrzymała silny policzek od baronowej; tak wszystko zmąciło się w najpiękniejszym i najmilszym z możebnych zamków.

2 Źródło: Wolter, Kandyd, [w:] Powiastki filozoficzne, tłum. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1985, s. 92–93.
RIgbwXqDux3pi
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6
Zapoznaj się z zakończeniem Kandyda i wyjaśnij, co może oznaczać zawarty w nim morał: „Trzeba uprawiać swój ogródek”:
Zapoznaj się z zakończeniem Kandyda i wyjaśnij, co może oznaczać zawarty w nim morał: „Trzeba uprawiać swój ogródek”:
Kandyd

Cała gromadka dostroiła się do tego chwalebnego zamiaru; każdy zaczął rozwijać swe talenty. Mały kawałek ziemi przyniósł nadspodziewany dochód. Kunegunda była po prawdzie bardzo brzydka, ale stała się doskonałą gospodynią; Pakita haftowała, stara krzątała się koło bielizny. Nawet brat Żyrofla nie jadł darmo chleba; wykształcił się na doskonałego stolarza, a nawet stał się uczciwym człowiekiem; Pangloss zaś powiadał niekiedy do Kandyda: – Wszystkie wydarzenia wiążą się z sobą na tym najlepszym z możebnych światów; ostatecznie, gdyby cię nie wykopano z zamku nogą za afekt do panny Kunegundy, gdybyś nie popadł w ręce inkwizycji, nie zwędrował pieszo Ameryki, nie postradał wszystkich baranów z krainy Eldorado, nie jadłbyś teraz tutaj kandyzowanych cedratów i pistacji. – Masz słuszność – odparł Kandyd – ale trzeba uprawiać nasz ogródek.

4 Źródło: Kandyd, [w:] Wolter, Powiastki filozoficzne, tłum. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1985, s. 172.
R1Y4PyL6q6oNF
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Napisz krótką powiastkę filozoficzną odwołującą się do myśli Kandyda, że optymizm to „obłęd dowodzenia, że wszystko jest dobrze, kiedy nam się dzieje źle”.

RZKhpIFwG3fP6
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Czy zgadzasz się z Leibnizem, że żyjemy w najlepszym z możliwych światów? Napisz rozprawkę na 300 słów, w której uzasadnisz swoje stanowisko.

R14pCy0tQE83N
(Uzupełnij).