Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Ćwiczenie 1

Wektorom A, B, C, D przyporządkuj numery wektorów do nich prostopadłych.

R1B1wiOmRNRBe1
RJfhuiHt3c4F2
A Możliwe odpowiedzi: 1. 4, 2. 3, 3. 1, 4. 2 B Możliwe odpowiedzi: 1. 4, 2. 3, 3. 1, 4. 2 C Możliwe odpowiedzi: 1. 4, 2. 3, 3. 1, 4. 2 D Możliwe odpowiedzi: 1. 4, 2. 3, 3. 1, 4. 2
R1JmXaE9nYJym
Ćwiczenie 2
Łączenie par. Podaj współrzędne wektorów prostopadłych do danych. Rozwiąż test. Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.. Współrzędne wektora prostopadłego do wektora [-2;-3] to:. Możliwe odpowiedzi: [5;2], [-2;-5], [-5;-2]. Współrzędne wektora prostopadłego do wektora [5;6] to:. Możliwe odpowiedzi: [5;2], [-2;-5], [-5;-2]. Współrzędne wektora prostopadłego do wektora [-3;10] to:. Możliwe odpowiedzi: [5;2], [-2;-5], [-5;-2]
R1RqF6zCpiTI2
Ćwiczenie 3
Dane są współrzędne wektorów w układzie współrzędnych. Przyporządkuj wektorom wektory do nich prostopadłe. Przeciągnij i upuść. [2;3] Możliwe odpowiedzi: 1. [-1;3], 2. [2;-3], 3. [1;-3], 4. [2;-6], 5. [-1;-2], 6. [4;-6], 7. [-3;2], 8. [-2;3], 9. [1;2], 10. [-2;-4], 11. [3;-9], 12. [-4;6], 13. [6;-4], 14. [2;4], 15. [3;-2], 16. [9;-6] [-3;-1] Możliwe odpowiedzi: 1. [-1;3], 2. [2;-3], 3. [1;-3], 4. [2;-6], 5. [-1;-2], 6. [4;-6], 7. [-3;2], 8. [-2;3], 9. [1;2], 10. [-2;-4], 11. [3;-9], 12. [-4;6], 13. [6;-4], 14. [2;4], 15. [3;-2], 16. [9;-6] [-4;2] Możliwe odpowiedzi: 1. [-1;3], 2. [2;-3], 3. [1;-3], 4. [2;-6], 5. [-1;-2], 6. [4;-6], 7. [-3;2], 8. [-2;3], 9. [1;2], 10. [-2;-4], 11. [3;-9], 12. [-4;6], 13. [6;-4], 14. [2;4], 15. [3;-2], 16. [9;-6] [3;2] Możliwe odpowiedzi: 1. [-1;3], 2. [2;-3], 3. [1;-3], 4. [2;-6], 5. [-1;-2], 6. [4;-6], 7. [-3;2], 8. [-2;3], 9. [1;2], 10. [-2;-4], 11. [3;-9], 12. [-4;6], 13. [6;-4], 14. [2;4], 15. [3;-2], 16. [9;-6]
Reh3wC6aOgRvF
Ćwiczenie 4
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R3ZGR99AB3Ost
Ćwiczenie 5
Dane są punkt A=(1;3) oraz wektor AB=[1;2]. Wyznacz pozostałe wierzchołki kwadratu ABCD. Uporządkuj poniższe zdania tak, aby otrzymać rozwiązanie zadania. Elementy do uszeregowania:
RwUcuqfRgYzgI
Ćwiczenie 6
Łączenie par. Rozwiąż test. Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.. Dane są A=(1;-2)D=(3;1). Wierzchołek B kwadratu ABCD może mieć współrzędne:. Możliwe odpowiedzi: C=(4;0), C=(2;4), C=(5;1). Dane są A=(1;2)AD=[-1;3]. Wierzchołek C kwadratu ABCD może mieć współrzędne:. Możliwe odpowiedzi: C=(4;0), C=(2;4), C=(5;1). Dane są A=(2;1)AD=[-2;2]. Wierzchołek C kwadratu ABCD może mieć współrzędne:. Możliwe odpowiedzi: C=(4;0), C=(2;4), C=(5;1)
R1YX9V990BkKb
Ćwiczenie 7
Udowodnij twierdzenie: Jeżeli niezerowe wektory [a;b][c;d] są prostopadłe, to ac+db=0. Uporządkuj poniższe wypowiedzi, aby otrzymać dowód. Elementy do uszeregowania:
Ćwiczenie 8

Udowodnij twierdzenie: Jeżeli ac+db=0 i wektory [a;b] oraz [c;d] nie są wektorami zerowymi, to wektory [a;b][c;d] są prostopadłe.