Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R82yodL0iyl8C1
Ćwiczenie 1
Wskaż błędne dokończenie zdania: Wady serca to różnego rodzaju zmiany anatomiczne, które polegają na nieprawidłowym... Możliwe odpowiedzi: 1. ukrwieniu mięśnia sercowego., 2. połączeniu między jamami serca., 3. połączeniu między jamami serca a dużymi naczyniami., 4. działaniu zastawek serca.
R1f2EDoQDJLb31
Ćwiczenie 2
Pogrupuj podane przyczyny powstawania wad serca w zależności od ich rodzaju. Wady wrodzone Możliwe odpowiedzi: 1. nieprawidłowości chromosomalne, 2. wapnienie zastawek, 3. cukrzyca matki, 4. błędy rozwojowe zarodka, 5. przerost mięśnia sercowego, 6. infekcje wirusowe matki w pierwszych trzech tygodniach ciąży, 7. czynniki genetyczne, 8. zapalenie wsierdzia, 9. dysfunkcja mięśni brodawkowatych serca Wady nabyte Możliwe odpowiedzi: 1. nieprawidłowości chromosomalne, 2. wapnienie zastawek, 3. cukrzyca matki, 4. błędy rozwojowe zarodka, 5. przerost mięśnia sercowego, 6. infekcje wirusowe matki w pierwszych trzech tygodniach ciąży, 7. czynniki genetyczne, 8. zapalenie wsierdzia, 9. dysfunkcja mięśni brodawkowatych serca
RGZHM2onERyJR1
Ćwiczenie 3
Uzupełnij zdanie. Reumatyczne zapalenia wsierdzia zwykle obejmują 1. lewą, 2. trójdzielnej, 3. aorty, 4. prawą, 5. dwudzielnej, 6. pnia płucnego komorę serca, dlatego nabyte wady serca dotyczą najczęściej zastawki 1. lewą, 2. trójdzielnej, 3. aorty, 4. prawą, 5. dwudzielnej, 6. pnia płucnego lub półksiężycowatej 1. lewą, 2. trójdzielnej, 3. aorty, 4. prawą, 5. dwudzielnej, 6. pnia płucnego.
R13v1w9yru5b61
Ćwiczenie 4
Połącz w pary nazwy wad nabytych serca i ch skutki. Niedomykalność zastawki trójdzielnej Możliwe odpowiedzi: 1. Nieprawidłowe cofanie się krwi z prawej komory do prawego przedsionka, 2. Wsteczny przepływ krwi z aorty do lewej komory, 3. Wsteczny przepływ krwi z lewej komory do lewego przedsionka Niedomykalność zastawki mitralnej Możliwe odpowiedzi: 1. Nieprawidłowe cofanie się krwi z prawej komory do prawego przedsionka, 2. Wsteczny przepływ krwi z aorty do lewej komory, 3. Wsteczny przepływ krwi z lewej komory do lewego przedsionka Niedomykalność zastawki aortalnej Możliwe odpowiedzi: 1. Nieprawidłowe cofanie się krwi z prawej komory do prawego przedsionka, 2. Wsteczny przepływ krwi z aorty do lewej komory, 3. Wsteczny przepływ krwi z lewej komory do lewego przedsionka
2
Ćwiczenie 5

Przewód tętniczy stanowi płodowe połączenie lewej tętnicy płucnej z łukiem aorty w niewielkiej odległości za odejściem lewej tętnicy podobojczykowej. Jeśli nie zamknie się po urodzeniu, prowadzi do przecieku lewo‑prawego”.

Indeks górny P. Gajewski red. Kompendium medycyny praktycznej. Kraków 2012. Indeks górny koniec

Na podstawie opisu zaburzenia ustal rodzaj wady serca, która powstaje w jego wyniku. Zaznacz prawidłową odpowiedź.

R3NxQDwtMh1Zg
Możliwe odpowiedzi: 1. opisana wada to przetrwały przewód tętniczy, zaliczana do wad wrodzonych z objawami sinicy., 2. opisana wada to przetrwały przewód tętniczy, zaliczana do wad nabytych z objawami sinicy., 3. opisana wada to ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, zaliczana do wad nabytych z objawami sinicy., 4. opisana wada to ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, zaliczana do wad wrodzonych z objawami sinicy.
R15lA2HdAsCGa2
Ćwiczenie 6
Łączenie par. Które odpowiedzi są prawdziwe, a które błędne? Zaznacz poprawność lub fałsz stwierdzeń.. Echokardiografia to technika diagnostyki, która obrazuje struktury serca i dużych naczyń krwionośnych za pomocą promieni rentgenowskich.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Biologiczne zastawki serca przypominają swoją strukturą i składem chemicznym zastawki naturalne i nie narażają pacjenta na powstawanie zakrzepów.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Mechaniczną zastawkę dwupłatkową wszczepia się w miejsce zastawki mitralnej.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
311
Ćwiczenie 7
R120safgrrLOS
Zgony z powodu wrodzonych wad serca na milion osób w 2012 r. (WHO 2012).
Źródło: Chris55, Wikimedia Commons, Englishsquare.pl Sp. z o. o., licencja: CC BY 4.0.
Rve0VUdFVAYVj
Na podstawie danych zamieszczonych na mapie świata sformułuj wniosek dotyczący obszarów świata, w których umieralność z powodu wrodzonych wad serca jest największa. Podaj prawdopodobną przyczynę takiego stanu. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8
R1CQHy9wlfOR8
Wady nabyte serca to te, które wytworzyły się po narodzinach i są najczęściej konsekwencją przebytych chorób oraz niekorzystnego wpływu środowiska. Zaproponuj dwa działania zapobiegające powstawaniu nabytych wad serca. (Uzupełnij).