Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R12Xe5MCKxwb71
Ćwiczenie 1
Dopasuj podane rodzaje pokarmu do odpowiednich aparatów gębowych, przystosowanych do ich pobierania. aparat gryzący Możliwe odpowiedzi: 1. pokarm płynny i półpłynny, 2. pokarm płynny tkankowy, 3. pokarm płynny oraz twardy, 4. pokarm płynny aparat ssący Możliwe odpowiedzi: 1. pokarm płynny i półpłynny, 2. pokarm płynny tkankowy, 3. pokarm płynny oraz twardy, 4. pokarm płynny aparat liżący Możliwe odpowiedzi: 1. pokarm płynny i półpłynny, 2. pokarm płynny tkankowy, 3. pokarm płynny oraz twardy, 4. pokarm płynny aparat kłująco-ssący Możliwe odpowiedzi: 1. pokarm płynny i półpłynny, 2. pokarm płynny tkankowy, 3. pokarm płynny oraz twardy, 4. pokarm płynny
1
R16YdGQ0vNK7x1
Ćwiczenie 2
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: Pixabay, domena publiczna.
1
Ćwiczenie 2
RA554sBUUBoZh
Połącz w pary owady z właściwymi rodzajami aparatów gębowych, którymi się posługują. pszczoła Możliwe odpowiedzi: 1. gryząco-liżący
RvECAVzkSZ1NC2
Ćwiczenie 3
Zaznacz te struktury, które stanowią elementy typowego aparatu gębowego. Możliwe odpowiedzi: 1. oko, 2. czułki, 3. wargi, 4. żuwaczki, 5. szczęki, 6. głaszczki, 7. trąbka ssąca
RMgwNtBqbSuqK2
Ćwiczenie 4
Łączenie par. Oceń i zaznacz, czy podane stwierdzenia są prawdziwe (P), czy fałszywe (F).. Narządy gębowe owadów to przekształcone odnóża głowowe przekształcone do pobierania odpowiedniego pokarmu.. Możliwe odpowiedzi: P, F. Aparat gębowy stanowi jeden z segmentów głowy dorosłej postaci owada.. Możliwe odpowiedzi: P, F. Aparaty gębowe owadów występują w podobnej formie także u pajęczaków i skorupiaków.. Możliwe odpowiedzi: P, F
RwtITdlLfpiST2
Ćwiczenie 5
Przeczytaj poniższy opis i wybierz, jakiego elementu aparatu gębowego dotyczy poniższy tekst.

Jest to parzysta część narządu gębowego stawonogów. Służy ona do chwytania, rozrywania i rozdrabniania pokarmu pochodzenia roślinnego i zwierzęcego lub jako narząd chwytny do transportu obiektów. Struktura ta powstała z przekształcenia odnóży gębowych trzeciej pary. Za ruch każdej z parzystych struktur odpowiadają mięśnie. Możliwe odpowiedzi: 1. Żuwaczki, 2. Wargi, 3. Głaszczki
1
21
Ćwiczenie 6
R7DyGcPdEauU8
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Źródło: Charles J. Sharp, Kristian Peters Fabelfroh, gbohne, Wikimedia Commons, Flickr, licencja: CC BY-NC-ND 2.0.
2
Ćwiczenie 6
R1Owve3rnwMVu
Wstaw prawidłowe typy ułożenia głowy w puste miejsca w zdaniach. Wyróżniane są trzy typy ułożenia głowy ze względu na jej ustawienie w stosunku do podłużnej osi ciała:
1. hipognatyczny, 2. prognatyczny, 3. ortognatyczny – otwór gębowy skierowany ku przodowi, narządy gębowe stanowią przedłużenie osi ciała;
1. hipognatyczny, 2. prognatyczny, 3. ortognatyczny – otwór gębowy skierowany prostopadle ku dołowi, niewystający do przodu, płaszczyzna czoła tworzy z główną osią ciała kąt prosty;
1. hipognatyczny, 2. prognatyczny, 3. ortognatyczny – otwór gębowy skierowany w dół i ku tyłowi, płaszczyzna czoła tworzy z główną osią ciała kąt ostry.
31
Ćwiczenie 7

Jednym ze sposobów zapylania kwiatów jest owadopylność. Zazwyczaj w głębi kwiatu ukryte są miodniki wydzielające nektar, które jednak nie są łatwo dostępne dla stawonogów. Mają one za zadanie zwabić potencjalnych zapylaczy do okwiatu.

Wyjaśnij, dlaczego budowa aparatu gębowego motyla stanowi przystosowanie do pobierania nektaru. W odpowiedzi uwzględnij nazwę aparatu.

RJfsCqF5IHOAg
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Wuchereria bancrofti to nicień zaliczany do filarii, który wywołuje chorobę zwaną słoniowacizną, spowodowaną zamykaniem naczyń limfatycznych, w których pasożytuje. Żywicielem pośrednim są komary, natomiast ostatecznym – małpy i człowiek. Rozpoznanie filariozy stawia się na podstawie charakterystycznych objawów i badania krwi, w której stwierdza się mikrofilarie. Profilaktyka opiera się głównie na zwalczaniu komarów i stosowaniu repelentów, czyli środków odstraszających owady.

Wyjaśnij, jak na przebieg cyklu życiowego nicienia Wuchereria bancrofti wpływa prawidłowe wykształcenie aparatów gębowych u komarów będących ich wektorami.

R1Z3Y9ZJVl9nW
(Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida