Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1919blPmvHAl1
Ćwiczenie 1
Określ dziedzinę równania 3xxx-5=0. Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. 5, 2. -5, 0, 3. 0, 4. 0, 5
R17HrNO3GLI581
Ćwiczenie 2
Zaznacz wszystkie liczby, które nie należą do dziedziny równania x+32xx2-9x2-3=1. Możliwe odpowiedzi: 1. -3, 2. -2, 3. -3, 4. 0, 5. 3, 6. 2, 7. 3
R1JnF7budE8Pb2
Ćwiczenie 3
Ile liczb nie należy do dziedziny równania x+1x2+9x2x+92=0? Możliwe odpowiedzi: 1. 2, 2. 3, 3. 4, 4. 5
R1EFvRVbelTgN2
Ćwiczenie 4
Dostępne opcje do wyboru: 1xx+1=0, xx2-5=0, 3xx2+5=0, xx2+5=0. Polecenie: Przeciągnij poprawne równanie w wyznaczone miejsce. Dziedziną równania luka do uzupełnienia jest zbiór liczb rzeczywistych.
RQV45BKQWalq42
Ćwiczenie 5
Łączenie par. Dane jest równanie 2x-1+1x2-1=0. Oceń, czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe.. Dziedziną równania jest 1.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Do dziedziny równania należy liczba 2.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. -1, 1.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Suma liczb nienależących do dziedziny równania jest równa zero.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
RddYSgnnZtQeo2
Ćwiczenie 6
Dostępne opcje do wyboru: x+1, x-1, x-23, x+3, x+23. Polecenie: Przenieś w wyznaczone miejsce odpowiednie wyrażenie algebraiczne.
Aby wyznaczyć dziedziną równania xx3-x2+1x2+2x-3+1x3+9x2+27x+27=1 należy zapisać koniunkcję warunków. x2· luka do uzupełnienia 0

x-1· luka do uzupełnienia 0
i
luka do uzupełnienia 0
R21V6a2fMDXSn3
Ćwiczenie 7
Wpisz w wyznaczone miejsce odpowiednią liczbę, spełniającą dziedzinę równania. Rowerzysta przejechał 160 km, pokonując codziennie tyle samo kilometrów. Gdyby każdego dnia podróży przejechał o 40 km więcej, to jego podróż trwałaby o 2 dni krócej. Ile dni podróżował rowerzysta? Liczba dni = Tu uzupełnij.
R1ArordgnIQa93
Ćwiczenie 8
Wpisz w wyznaczone miejsce odpowiednią liczbę.
Dane jest równanie x-5x-1x2+mx+n=0 z niewiadomą x.
Dla jakich wartości parametru mn dziedziną równania jest -3, 1, 2. m= Tu uzupełnij, n=Tu uzupełnij.