Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RVXDPMZCl1ssy
Ćwiczenie 1
Co to jest wektor i jakie ma cechy? Zaznacz odpowiednie pojęcia.
RL5Np6YB5hSrB
Ćwiczenie 2
Kierunek wektora to 1. strzałka, 2. punkty, 3. liczby, 4. prosta, 5. prostopadła, 6. równoległa wyznaczona przez 1. strzałka, 2. punkty, 3. liczby, 4. prosta, 5. prostopadła, 6. równoległa będące jego końcem i początkiem. Można też powiedzieć, że kierunek wektora to każda prosta 1. strzałka, 2. punkty, 3. liczby, 4. prosta, 5. prostopadła, 6. równoległa do wektora.
R1JVYiKSl17KF
Ćwiczenie 3
Wyjaśnij, czym jest długość wektora, przeciągając pojęcia w odpowiednie miejsca. Długość wektora to 1. położenie, 2. wektora, 3. odległość, 4. zbioru liczb punktu będącego początkiem wektora od punktu, który jest jego końcem. Można również określić ją jako długość odcinka wyznaczonego przez koniec i początek 1. położenie, 2. wektora, 3. odległość, 4. zbioru liczb.
R1KaZ7Gp6cxdv
Ćwiczenie 4
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R1FVWiVuf7TIU
Ćwiczenie 5
Do opisu wielkości 1. skalarnej, 2. wektorowej wystarcza liczba. Do opisu wielkości 1. skalarnej, 2. wektorowej używamy trzech cech: długości, kierunku i zwrotu.
Ćwiczenie 6

Na rysunku poniżej przedstawiony jest sześciokąt foremny. Połącz w pary wektory, które mają te same długości, kierunki i zwroty.

ep2019.contentplus.io:R1WwA4JtxE2tF
ep2019.contentplus.io:RijFyweiGNwUX
Na rysunku powyżej przedstawiony jest sześciokąt foremny. Połącz w pary wektory, które mają te same długości, kierunki i zwroty. AB Możliwe odpowiedzi: 1. DG, 2. CG, 3. ED, 4. DC, 5. Bez pary, 6. Bez pary, 7. CD DA Możliwe odpowiedzi: 1. DG, 2. CG, 3. ED, 4. DC, 5. Bez pary, 6. Bez pary, 7. CD AF Możliwe odpowiedzi: 1. DG, 2. CG, 3. ED, 4. DC, 5. Bez pary, 6. Bez pary, 7. CD EF Możliwe odpowiedzi: 1. DG, 2. CG, 3. ED, 4. DC, 5. Bez pary, 6. Bez pary, 7. CD FC Możliwe odpowiedzi: 1. DG, 2. CG, 3. ED, 4. DC, 5. Bez pary, 6. Bez pary, 7. CD DE Możliwe odpowiedzi: 1. DG, 2. CG, 3. ED, 4. DC, 5. Bez pary, 6. Bez pary, 7. CD GB Możliwe odpowiedzi: 1. DG, 2. CG, 3. ED, 4. DC, 5. Bez pary, 6. Bez pary, 7. CD
R15S9BniHylXP
Ćwiczenie 7
Uzupełnij zdania. Przeciągnij i upuść. Wektor – obiekt matematyczny opisywany za pomocą wielkości: modułu (nazywanego też długością lub 1. szybkość, 2. pęd, 3. kierunku, 4. przyspieszenie, 5. zwrotem, 6. prędkość, 7. siła, 8. wartością), 1. szybkość, 2. pęd, 3. kierunku, 4. przyspieszenie, 5. zwrotem, 6. prędkość, 7. siła, 8. wartością wraz ze 1. szybkość, 2. pęd, 3. kierunku, 4. przyspieszenie, 5. zwrotem, 6. prędkość, 7. siła, 8. wartością (określającym orientację wzdłuż danego kierunku); istotny przede wszystkim w matematyce elementarnej, inżynierii i fizyce.
Wektory odgrywają ważną rolę w fizyce: 1. szybkość, 2. pęd, 3. kierunku, 4. przyspieszenie, 5. zwrotem, 6. prędkość, 7. siła, 8. wartością oraz 1. szybkość, 2. pęd, 3. kierunku, 4. przyspieszenie, 5. zwrotem, 6. prędkość, 7. siła, 8. wartością poruszającego się obiektu oraz 1. szybkość, 2. pęd, 3. kierunku, 4. przyspieszenie, 5. zwrotem, 6. prędkość, 7. siła, 8. wartością działająca na ciało mogą być opisane za pomocą wektorów. Wiele innych wielkości fizycznych może być rozpatrywanych jako wektory.
Wektory mogą być wykorzystane do reprezentowania dowolnej wielkości fizycznej mającej kierunek, takiej jak 1. szybkość, 2. pęd, 3. kierunku, 4. przyspieszenie, 5. zwrotem, 6. prędkość, 7. siła, 8. wartością, której modułem jest 1. szybkość, 2. pęd, 3. kierunku, 4. przyspieszenie, 5. zwrotem, 6. prędkość, 7. siła, 8. wartością.
R1gDC2fVVlFGc
Ćwiczenie 8
Rozstrzygnij, które z podanych wielkości są wielkościami wektorowymi, a które skalarnymi. Przeciągnij i upuść. Wielkości skalarne Możliwe odpowiedzi: 1. Przemieszczenie, 2. Temperatura, 3. Długość, 4. Objętość, 5. Pęd, 6. Czas, 7. Siła, 8. Przyspieszenie, 9. Gęstość, 10. Prędkość, 11. Wysokość, 12. Pole powierzchni Wielkości wektorowe Możliwe odpowiedzi: 1. Przemieszczenie, 2. Temperatura, 3. Długość, 4. Objętość, 5. Pęd, 6. Czas, 7. Siła, 8. Przyspieszenie, 9. Gęstość, 10. Prędkość, 11. Wysokość, 12. Pole powierzchni