Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RVUyLL0hQnKTT
Ćwiczenie 1
Łączenie par. Dany jest trójkąt ABC. Wskaż równości, które są prawdziwe.. AB-CA=CB. Możliwe odpowiedzi: , . AB-AC=CB. Możliwe odpowiedzi: , . AB-BC=AC. Możliwe odpowiedzi: , . AB-BC=CA. Możliwe odpowiedzi: , . AB-AC=CB. Możliwe odpowiedzi: ,
RDDvAHcN4vxCj
Ćwiczenie 2
Dany jest czworokąt wypukły ABCD, w którym E jest punktem przecięcia przekątnych. Połącz w pary wektory równe. BC-EC Możliwe odpowiedzi: 1. AC, 2. GE+BE+EA, 3. BC, 4. BE, 5. BA+DB, 6. DB+AD CB-CA Możliwe odpowiedzi: 1. AC, 2. GE+BE+EA, 3. BC, 4. BE, 5. BA+DB, 6. DB+AD DC-AC Możliwe odpowiedzi: 1. AC, 2. GE+BE+EA, 3. BC, 4. BE, 5. BA+DB, 6. DB+AD CD-ED-AB Możliwe odpowiedzi: 1. AC, 2. GE+BE+EA, 3. BC, 4. BE, 5. BA+DB, 6. DB+AD AB-CD-DA Możliwe odpowiedzi: 1. AC, 2. GE+BE+EA, 3. BC, 4. BE, 5. BA+DB, 6. DB+AD BA-DB-CD Możliwe odpowiedzi: 1. AC, 2. GE+BE+EA, 3. BC, 4. BE, 5. BA+DB, 6. DB+AD
Ra354zqUPcZuS
Ćwiczenie 3
Dany jest czworokąt wypukły ABCD, w którym E jest punktem przecięcia przekątnych. Połącz w pary wektory równe. AD-CD Możliwe odpowiedzi: 1. DC+BD-DC, 2. DA-CD, 3. BC-BA, 4. DA+CB-CA AB+DC-AC Możliwe odpowiedzi: 1. DC+BD-DC, 2. DA-CD, 3. BC-BA, 4. DA+CB-CA AD-AB Możliwe odpowiedzi: 1. DC+BD-DC, 2. DA-CD, 3. BC-BA, 4. DA+CB-CA DA-CB-BD Możliwe odpowiedzi: 1. DC+BD-DC, 2. DA-CD, 3. BC-BA, 4. DA+CB-CA
RRjLDjlL3Qp0T1
Ćwiczenie 4
Łączenie par. Dany jest sześciokąt foremny ABCDEF, w którym punkt przecięcia dłuższych przekątnych to G. Wybierz i zaznacz, który wektor jest równy temu w pierwszej kolumnie.. BA-CF-BC. Możliwe odpowiedzi: , , , . ED-GD-EF. Możliwe odpowiedzi: , , , . ED-GC-CD-EF. Możliwe odpowiedzi: , , , . AD-AF. Możliwe odpowiedzi: , , , . DC-DE-EF. Możliwe odpowiedzi: , , , . GA-GF. Możliwe odpowiedzi: , , , . EB-EF-CB. Możliwe odpowiedzi: , , , . ED-EF. Możliwe odpowiedzi: , , , . BG-BA-AF. Możliwe odpowiedzi: , , , . EA-EF. Możliwe odpowiedzi: , , , . DC-AF-DA. Możliwe odpowiedzi: , , , . EG-EF-DG. Możliwe odpowiedzi: , , ,
RaCdSUylUrTt41
Ćwiczenie 5
Uzupełnij zdania. Przeciągnij i upuść. Różnica wektorów jest 1. trójkąta, 2. neutralnym, 3. przeciwny, 4. wektorem, 5. przeciwny, 6. zerowy. Jeśli chcemy od wektora a odjąć wektor b, to wystarczy do wektora a dodać wektor 1. trójkąta, 2. neutralnym, 3. przeciwny, 4. wektorem, 5. przeciwny, 6. zerowy do wektora b. Ponieważ odejmowanie wektorów definiujemy poprzez dodawanie, to, aby odjąć graficznie dwa wektory, możemy wykorzystać regułę 1. trójkąta, 2. neutralnym, 3. przeciwny, 4. wektorem, 5. przeciwny, 6. zerowy lub regułę równoległoboku. Wykorzystując fakt, że wektor 1. trójkąta, 2. neutralnym, 3. przeciwny, 4. wektorem, 5. przeciwny, 6. zerowy jest elementem 1. trójkąta, 2. neutralnym, 3. przeciwny, 4. wektorem, 5. przeciwny, 6. zerowy dodawania wektorów, możemy w równościach “przenosić” wektor na druga stronę znaku równości pamiętając o zmianie tego wektora na 1. trójkąta, 2. neutralnym, 3. przeciwny, 4. wektorem, 5. przeciwny, 6. zerowy.
R1XLpOwVuzbuU1
Ćwiczenie 6
Łączenie par. Dany jest dowolny pięciokąt wypukły ABCDE. Uprość podane sumy wektorów i wybierz wektor równy z daną sumą.. AE-AB-DE. Możliwe odpowiedzi: AB, BA, BC. CE-AB+AC-DE. Możliwe odpowiedzi: AB, BA, BC. EA+CB-CA-ED. Możliwe odpowiedzi: AB, BA, BC
R1GwV8LHm6wI5
Ćwiczenie 7
Dany jest sześciokąt foremny ABCDEF, gdzie AB=a, BC=b, CD=c, DE=d, EF=e, FA=f. Połącz w pary wektory równe. EA Możliwe odpowiedzi: 1. -b-c+e, 2. -c-a+d, 3. -b-c , 4. -a-b-d-c, 5. -b+d-e DA Możliwe odpowiedzi: 1. -b-c+e, 2. -c-a+d, 3. -b-c , 4. -a-b-d-c, 5. -b+d-e CA Możliwe odpowiedzi: 1. -b-c+e, 2. -c-a+d, 3. -b-c , 4. -a-b-d-c, 5. -b+d-e BA Możliwe odpowiedzi: 1. -b-c+e, 2. -c-a+d, 3. -b-c , 4. -a-b-d-c, 5. -b+d-e FA Możliwe odpowiedzi: 1. -b-c+e, 2. -c-a+d, 3. -b-c , 4. -a-b-d-c, 5. -b+d-e
RjS077n2vCyAQ
Ćwiczenie 8
Dany jest sześciokąt foremny ABCDEF, gdzie G jest punktem przecięcia dłuższych przekątnych AB=a, BC=b, CD=c. Połącz w pary wektory równe. GA Możliwe odpowiedzi: 1. -a-b-c-a, 2. -a-b-c, 3. -c-b-a+b, 4. -c-b-a+c EA Możliwe odpowiedzi: 1. -a-b-c-a, 2. -a-b-c, 3. -c-b-a+b, 4. -c-b-a+c DA Możliwe odpowiedzi: 1. -a-b-c-a, 2. -a-b-c, 3. -c-b-a+b, 4. -c-b-a+c CA Możliwe odpowiedzi: 1. -a-b-c-a, 2. -a-b-c, 3. -c-b-a+b, 4. -c-b-a+c