Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R15Tv6HO0VaPJ
Ćwiczenie 1
Ułóż w kolejności chronologicznej wydarzenia, w których pojawia się kamizelka. Elementy do uszeregowania: 1. Chory urzędnik czuje, że kamizelka stała się bardzo luźna., 2. Kamizelka zostaje sprzedana handlarzowi., 3. Narrator kupuje od handlarza kamizelkę., 4. Małżeństwo skraca sprzączki kamizelki.
R4pdrHkPydOxp1
Ćwiczenie 2
Łączenie par. Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli zdanie jest fałszywe.. Wydarzenia noweli są opowiadane w porządku chronologicznym.. Możliwe odpowiedzi: P, F. Fabuła Kamizelki jest przedstawiona w całości z punktu widzenia trzecioosobowego narratora.. Możliwe odpowiedzi: P, F. W Kamizelce pojawia się rama kompozycyjna.. Możliwe odpowiedzi: P, F
R128xAXjQ8V6O
Ćwiczenie 3
Uzupełnij tekst. Kamizelka Bolesława Prusa to 1. przewidywalności, 2. drugorzędną, 3. nie wpływa, 4. zapowiedziane, 5. wpływa, 6. niezapowiedziane, 7. nietypowy, 8. istotną, 9. napięcia fabularnego, 10. typowy przykład noweli z sokołem. Tytułowy przedmiot odgrywa 1. przewidywalności, 2. drugorzędną, 3. nie wpływa, 4. zapowiedziane, 5. wpływa, 6. niezapowiedziane, 7. nietypowy, 8. istotną, 9. napięcia fabularnego, 10. typowy rolę w opisywanych wydarzeniach i 1. przewidywalności, 2. drugorzędną, 3. nie wpływa, 4. zapowiedziane, 5. wpływa, 6. niezapowiedziane, 7. nietypowy, 8. istotną, 9. napięcia fabularnego, 10. typowy na decyzje podejmowane przez bohaterów. Chociaż w Kamizelce nie ma wyraźnego punktu kulminacyjnego, a zakończenie jest wcześniej 1. przewidywalności, 2. drugorzędną, 3. nie wpływa, 4. zapowiedziane, 5. wpływa, 6. niezapowiedziane, 7. nietypowy, 8. istotną, 9. napięcia fabularnego, 10. typowy, obecność sokoła umożliwiła wprowadzenie do noweli 1. przewidywalności, 2. drugorzędną, 3. nie wpływa, 4. zapowiedziane, 5. wpływa, 6. niezapowiedziane, 7. nietypowy, 8. istotną, 9. napięcia fabularnego, 10. typowy.
R18E61UwsrrEO
Ćwiczenie 4
Spośród wymienionych elementów zaznacz te, które mogłyby zostać użyte jako sokół noweli. Możliwe odpowiedzi: 1. pies, 2. idea utylitaryzmu w sztuce, 3. przysłowie „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”, 4. polska kultura, 5. krawat, 6. działalność filantropijna
1
Ćwiczenie 5

Kim jest narrator noweli? Wyszukaj odpowiednie cytaty i na ich podstawie dokonaj krótkiej charakterystyki.

R16PGoTmxuq9T
Wyjaśnij dlaczego narrator kupił tytułową kamizelkę.
1
Ćwiczenie 6

Przypomnij sobie inne nowele i zastanów się, czy można w nich wyróżnić sokoła. Przy każdej z nich dopisz motyw przewodni lub zaznacz jego brak.

REw1ih4do58Xo
1. Maria Konopnicka, „Mendel Gdański" (Uzupełnij) 2. Maria Konopnicka, „Nasza szkapa" (Uzupełnij) 3. Henryk Sienkiewicz, „Janko Muzykant" (Uzupełnij) 4. Bolesław Prus, „Z legend dawnego Egiptu" (Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 7

Wyjaśnij symbolikę kamizelki w noweli Prusa i opisz jej funkcję w utworze. Sformułuj wypowiedź pisemną na 200 słów.

RytcqC2QozA6y
(Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 8

Zastanów się, dlaczego małżonkowie nawzajem się oszukiwali. Sformułuj pisemną wypowiedź na 100 słów.

RNzMD9HSUl9ly
(Uzupełnij).
Praca domowa

Wskaż inną dowolną nowelę z sokołem i opisz rolę, jaką motyw przewodni pełni w opowiadanej historii: jak jest wprowadzany do fabuły, w jaki sposób wpływa na losy bohaterów oraz czy pojawia się w momencie kulminacyjnym.