Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań w tym materiale, należy znać zagadnienia dotyczące dynamiki. Można je znaleźć w poniższych materiałach:

RP5hi0x7inR4u1
Ćwiczenie 1
Kropla deszczu spada na ziemię z prędkością o stałej wartości 5 ms.
Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe. Zaznacz wszystkie zdania prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Siły oporu ruchu i siła ciężkości kropli równoważą się., 2. Wypadkowa sił działających na kroplę jest równa zero., 3. Siły działające na kroplę równoważą się., 4. Siły oporu ruchu są większe od siły grawitacji działającej na kroplę., 5. Siły oporu ruchu są mniejsze od siły grawitacji działającej na kroplę., 6. Wypadkowa sił działających na kroplę jest stała i zwrócona pionowo w dół.
Źródło: Helena Nazarenko-Fogt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, licencja: CC BY 3.0.
R125XXvO1MBbg2
Ćwiczenie 2
Dokończ zdanie, wybierając poprawną odpowiedź.
Jeśli naelektryzowana linijka, umieszczona nad kartką papieru ciągnie ją w górę pewną siłą, to kartka ciągnie linijkę siłą Możliwe odpowiedzi: 1. o takiej samej wartości i przeciwnym zwrocie., 2. równą co do wartości i mającą taki sam zwrot., 3. mniejszą co do wartości i mającą przeciwny zwrot., 4. równą zero., 5. większą co do wartości i mającą taki sam zwrot., 6. większą co do wartości i mającą przeciwny zwrot.
Źródło: Helena Nazarenko-Fogt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, licencja: CC BY 3.0.
R420eyK3cCBOj1
Ćwiczenie 3
Łączenie par. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Przy każdym zdaniu w tabeli zaznacz „Prawda” albo „Fałsz”. . Tarcie, które trzeba pokonać, aby wprawić ciało w ruch, jest większe niż to, które działa w czasie ruchu.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Gdy stoimy na podłodze, to my naciskamy na podłogę, a podłoga na nas nie.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Aby rowerzysta poruszał się ze stałą prędkością, wypadkowa sił działających na niego musi być stała i większa od zera.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Do zatrzymania poruszającego się samochodu nie jest potrzeba żadna siła.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Każda zmiana prędkości ciała wymaga działania siły.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Siła tarcia zawsze zwrócona jest przeciwnie do prędkości ciała.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Źródło: Helena Nazarenko-Fogt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, licencja: CC BY 3.0.
REmjAMaqxLMLm2
Ćwiczenie 4
Balon meteorologiczny wisi nieruchomo na pewnej wysokości nad ziemią.
Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe. Zaznacz wszystkie zdania prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Wypadkowa wszystkich sił działających na balon jest równa zero., 2. Siła wyporu powietrza równoważy ciężar balonu., 3. Wypadkowa wszystkich sił działających na balon jest stała i różna od zera., 4. Siła wyporu jest większa od ciężaru balonu., 5. Siła wyporu równoważy ciężar balonu i opory ruchu.
Źródło: Helena Nazarenko-Fogt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, licencja: CC BY 3.0.
R19lIYCohdk4Q2
Ćwiczenie 5
Dokończ zdanie, wybierając poprawne odpowiedzi.
Siła o wartości 1 N nada przyspieszenie 2 ms2 ciału o masie Możliwe odpowiedzi: 1. 0,5 kg., 2. 12 kg., 3. 2 kg., 4. 1 kg., 5. 3 kg., 6. 14 kg., 7. 0,25 kg.
Źródło: Helena Nazarenko-Fogt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, licencja: CC BY 3.0.
R15xiRJdsiovz1
Ćwiczenie 6
Ziemia przyciąga kamień o masie 1 kg siłą 10 N, a kamień o masie 100 kg siłą 1000 N. Oblicz przyspieszenia uzyskane przez te kamienie pod wpływem siły, jaką przyciąga je Ziemia. Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. a=10 ms2, 2. a=0,1 ms2, 3. a=1 ms2, 4. a=100 ms2
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R1OS1SIbibQBS2
Ćwiczenie 7
Kopnięta poziomo piłka o masie 1,5 kg, w momencie kopnięcia, uzyskała przyspieszenie 5 ms2.
Uzupełnij luki w odpowiedziach, przeciągając na ich miejsca odpowiednie liczby lub wejdź w pole i wybierz odpowiedni element z listy rozwijalnej. Ile jest równa wartość siły kopnięcia?
Odpowiedź: Siła kopnięcia wynosi F=1. 7,5, 2. 3,5, 3. 5, 4. 10, 5. 2,5, 6. 0,3 NPo nasiąknięciu wodą masa piłki wzrosła do 2 kg. O ile większej siły musi użyć zawodnik, aby nadać jej takie samo przyspieszenie jak poprzednio?
Odpowiedź: Siła kopnięcia musi być większa o 1. 7,5, 2. 3,5, 3. 5, 4. 10, 5. 2,5, 6. 0,3 N.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Raf99vAbkFYDv1
Ćwiczenie 8
Siła napędowa samochodu wynosi 2000 N, a siły oporów ruchu są równe 500 N. Przyspieszenie uzyskiwane przez samochód ma wartość 1 ms2. Jaka jest masa tego samochodu? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. m=1500 kg, 2. m=2000 kg, 3. m=2500 kg, 4. m=1000 kg
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.