Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Czy opanowałeś zagadnienia dotyczące elektromagnetyzmu? Czas sprawdzić swoją wiedzę!

RGVGDfkIWQU7y1
Ćwiczenie 1
Jak nazywa się i jakim symbolem oznaczany jest biegun magnetyczny igły kompasu, który wskazuje kierunek geograficzny północny? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. północny N, 2. południowy S, 3. dodatni +, 4. ujemny -
R1eGBDrAIS2sL2
Ćwiczenie 2
Dobierz przykłady zastosowania do odpowiednich rodzajów fal elektromagnetycznych, przeciągając prostokąty do pustych pól lub wejdź w pole i wybierz odpowiednie elementy grupy z listy rozwijalnej. mikrofale Możliwe odpowiedzi: 1. mammografia, 2. diagnostyka złamania kości, 3. pilot do telewizora, 4. prześwietlanie bagażu na lotnisku, 5. radar, 6. kamera termowizyjna, 7. noktowizor, 8. telefonia komórkowa GSM, 9. kuchenka mikrofalowa podczerwień Możliwe odpowiedzi: 1. mammografia, 2. diagnostyka złamania kości, 3. pilot do telewizora, 4. prześwietlanie bagażu na lotnisku, 5. radar, 6. kamera termowizyjna, 7. noktowizor, 8. telefonia komórkowa GSM, 9. kuchenka mikrofalowa promieniowanie X Możliwe odpowiedzi: 1. mammografia, 2. diagnostyka złamania kości, 3. pilot do telewizora, 4. prześwietlanie bagażu na lotnisku, 5. radar, 6. kamera termowizyjna, 7. noktowizor, 8. telefonia komórkowa GSM, 9. kuchenka mikrofalowa
RJD97ZQ5n3PFo2
Ćwiczenie 3
Łączenie par. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Przy każdym zdaniu w tabeli zaznacz „Prawda” albo „Fałsz”. . Do drewnianej tablicy nie można zastosować wieszaka magnetycznego.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Elektromagnes to magnes powstający w wyniku przepływu prądu elektrycznego.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Światło widzialne jest falą elektromagnetyczną a różne barwy światła odpowiadają różnym długościom fali.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Odpiłowanie jednego z końców magnesu pozbawia go jednego z biegunów magnetycznych.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Wszystkie metale są ferromagnetykami.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Wszystkie metale są przyciągane przez magnes.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Mikrofale to fale o najmniejszej długości.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Diamagnetyk są słabo przyciągane przez magnes.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Ri1h5EhX1KXHJ1
Ćwiczenie 4
Które z wymienionych urządzeń zamienia energię elektryczną na pracę mechaniczną? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. silnik elektryczny, 2. prądnica, 3. transformator, 4. dynamo, 5. silnik spalinowy, 6. akumulator
Ćwiczenie 5
R13Veuu3Wzhmu2
Prędkość fal elektromagnetycznych wynosi v=3·108 ms=300000000 ms. Stacja radiowa pracuje na częstotliwości 100 MHz. Jaka jest długość fali emitowanej przez stację radiową? Uzupełnij lukę w odpowiedzi, wpisując odpowiednią liczbę. Odpowiedź: Długość fali emitowanej przez stację radiową jest równa λ= Tu uzupełnij m.
Ćwiczenie 6

Narysuj linie pola magnetycznego wokół Ziemi. Podpisz bieguny magnetyczne oraz geograficzne. Zaznacz zwrot linii pola magnetycznego.

R1GWhI0LP2hYU
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Opisz, jak wyglądałby rysunek pola magnetycznego Ziemi, gdzie znajdują się bieguny magnetyczne, a gdzie geograficzne, określ zwrot linii pola magnetycznego.

RSvRnczYJQdwj
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 7

Wymień po trzy różne zastosowania fal radiowych oraz promieniowania gamma.

R1cdNnBlkkXOA
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 8

Czy elektromagnes można wykorzystać w składzie złomu metali kolorowych (nieżelaznych)? Jeśli tak, to do jakich celów? Odpowiedź uzasadnij.

RNYsJZ4xOFUFU
(Uzupełnij).