Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Stopniowanie przymiotników

Cele lekcji

Wiadomości

Uczeń:

 • posiada wiadomości o przymiotniku,

 • zna stopnie przymiotnika,

 • zna zasady pisowni nie z przymiotnikami w stopniu równym, wyższym i najwyższym.

Umiejętności

Uczeń:

 • potrafi stopniować przymiotniki,

 • używa poprawnych form stopniowania.

Metoda i forma pracy

Zajęć praktycznych, indywidualna.

Środki dydaktyczne

Ćwiczenia wykonywane podczas zajęć.

Przebieg lekcji

Faza przygotowawcza

Nauczyciel przynosi rekwizyty lub pokazuje dostępne w klasie przedmioty. Układa je od najwyższego do najniższego i prosi uczniów, aby odgadli o jaką cechę przedmiotu chodzi.

Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel prosi, aby uczniowie powtórzyli, co to jest przymiotnik, na jakie pytania odpowiada i przez co się odmienia.

 2. Nauczyciel informuje dzieci, że przymiotniki nie tylko się odmieniają ale i stopniują nawiązuje do początku lekcji.

 3. Nauczyciel prosi, aby uczniowie dopisali na tablicy stopień wyższy i najwyższy do stopnia równego:

miły –

dobry –

wesoły –

gładki –

szybki –

wysoki –

mały –

twardy –

 1. Nauczyciel zwraca uczniom uwagę na ortografię stopni wyższych i najwyższych..

 2. Nauczyciel prosi uczniów, aby przyjrzeli się stopniowaniu przymiotników na tablicy i wskazali różnice w stopniowaniu. Uczniowie zapisują w zeszytach przykłady stopniowania regularnego, nieregularnego i opisowego.

 3. Uczniowie uzupełniają tabelkę.

sposoby stopniowania

stopień równy

stopień wyższy

stopień najwyższy

regularny

najbielszy

nieregularny

dobry

opisowy

bardziej kolorowy

Faza podsumowująca

Nauczyciel prosi wybranych uczniów o podsumowanie zajęć. Prosi jednego z uczniów by ten wyznaczył któregoś kolegę i dał mu do stopniowania wybrany przez siebie przymiotnik.

5. Bibliografia

6. Załączniki

a) Zadanie domowe

Uczniowie mają za zadanie opisać swoje ulubione i mniej lubiane zabawy, zajęcia, programy telewizyjne, książki, itp. Stosując w opisach stopniowanie przymiotników.

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Brak

R1NNSwjQmFBjK

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 73.51 KB w języku polskim
R1cr515sfLqa8

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 19.50 KB w języku polskim