Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RbgcdTDgCmoc21

Street art - problem granic w sztuce

Ważne daty

1977 - Pojawienie się na ulicach Manhattanu (dzielnica Nowego Jorku) buntowniczych napisów graffiti podpisanych SAMO- to początek działalności Jean‑Michel Basquiata, amerykańskiego prekursora współczesnego street artu.

1982 - Waldemar Frydrych PS. Major (lider Pomarańczowej Alternatywy w latach 1986‑1990) wraz z Wiesławem Cupałą malują pierwsze krasnale, pojawiające się w miejscach zamalowań po antykomunistycznych tekstach.

2008 - Shepard Fairey, amerykański artysta street art, projektuje plakat wyborczy Baracka Obamy.

2014 - W galerii londyńskiej S/2 należącej do jednego z największych domów aukcyjnych (Sotheby’s) odbyła się pierwsza retrospektywna wystawa Banksy’ego , zatytułowana Banksy: The Unauthorised Retrospective. Kuratorem był były agent artysty, Steve Lazarides. Banksy oficjalnie miał nie wyrazić zgody na organizację wystawy.

1

Scenariusz lekcji dla nauczyciela

R1BhU7eyVuosw1
Scenariusz zajęć do pobrania.
Źródło: online-skills, licencja: CC0.

I. Odbiór wypowiedzi i korzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń:
1) samodzielnie dociera do źródeł informacji na temat sztuki i zjawisk
artystycznych, zawartych w podręcznikach, encyklopediach i różnych
mediach;
2) śledzi w mediach bieżące wydarzenia kulturalne związane ze sztuką dawną i współczesną, orientując się w aktualnych trendach artystycznych i wydarzeniach;
3) rozpoznaje dzieła różnych epok, stylów oraz kierunków sztuk plastycznych, potrafi umiejscowić je w czasie i w przestrzeni geograficznej;
4) przyporządkowuje twórczość poszczególnych artystów do stylów i kierunków, w obrębie których tworzyli;
5) zna twórczość najwybitniejszych artystów i potrafi wymienić dzieła, które stworzyli, rozpoznać najsłynniejsze z nich oraz określić w przybliżeniu czas ich powstania;
6) identyfikuje dzieła na podstawie charakterystycznych środków warsztatowych i formalnych oraz przyporządkowuje je właściwym autorom (w tym zna plany i układy przestrzenne dzieł architektury najbardziej charakterystycznych dla danego stylu i kręgu kulturowego);
7) wiąże dzieło z miejscem, w którym się znajduje (muzea, galerie, kościoły, miasta);
8) zna i rozpoznaje podstawowe techniki plastyczne i określa ich cechy charakterystyczne, przypisując te techniki artystom, którzy się w nich specjalizowali;
9) wymienia dawne i współczesne dyscypliny artystyczne oraz potrafi wskazać dzieła współczesne, które wymykają się klasyfikacjom;
10) zna, poprawnie stosuje oraz definiuje terminy i pojęcia z zakresu historii sztuki;
12) potrafi wskazać funkcję dzieła i określić, jaki wpływ ma ona na jego kształt.
II. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń:
1) porównuje style i kierunki, uwzględniając źródła inspiracji, wzajemne oddziaływania, wpływ mecenatu artystycznego, wydarzeń historycznych i kulturalnych oraz estetyki na cechy tych stylów;
3) formułuje samodzielne, przejrzyste i logiczne pisemne wypowiedzi na temat sztuki, uwzględniając właściwą kompozycję pracy, język i styl, opis ikonograficzny i formalny przytaczanych przykładów dzieł;
5) poddaje krytycznej ocenie pod względem artystycznym dzieła i zjawiska w sztuce.
III. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń:
1) dokonuje opisu i analizy porównawczej dzieł, uwzględniając ich cechy formalne (np. w architekturze: układ przestrzenny, plan, bryła, konstrukcja, dekoracja; w rzeźbie: bryła, kompozycja, faktura; w malarstwie: kompozycja, kolor, światłocień), a także potrafi wskazać te środki ekspresji, które identyfikują analizowane dzieło i wskazują na jego klasyfikację stylową;
2) analizuje wybrane teksty pisarzy, filozofów i artystów, interpretując je i wskazując wpływ tych wypowiedzi na charakter stylów, epok i tendencji w sztuce oraz na kształt dzieła; analizuje także wypowiedzi krytyków na temat sztuki oraz potrafi się do nich odnieść, formułując własne zdania.

Nauczysz się

rozróżniać podstawowe techniki street art.;

rozpoznawać prace autorstwa wybranych twórców street art ze świata oraz z Polski;

odtworzyć tło historyczne wybranych wydarzeń związanych z rozwojem street art;

poddawać wartościowaniu i krytycznej analizie realizacje street art.

Street art jako zjawisko w sztuce

Street art jest zjawiskiem bardzo niejednoznacznym, które w ciągu ostatnich dekad wzbudzało wiele emocji i kontrowersji. Początkowo nielegalny i karany, w miarę upływu lat stał się cenionym zjawiskiem artystycznym, który  wprowadził do pejzażu miasta  treści o charakterze  symboliczno‑ikonicznym.  Jako ruch artystyczny kieruje się nieformalnymi zasadami, które podporządkowane są idei działania publicznego.

J. Banasiak wyróżnia trzy nurty w street arcie: zaangażowany (będący przejawem  prowokacji  kulturowej, walczący  z  komercjalizacją  przestrzeni  publicznej, łączący ekstremizm z humorem), projektowy – „ważny element designu początku XXI w.” – i artystyczny. W odniesieniu do tego ostatniego twierdzi, że jest to „artystyczna awangarda street artu zakorzeniona w tradycji ruchów awangardowych” (2011, 20‑21). Jednak nawet w przypadku pozostałych nurtów, może nieco „mniej artystycznych”, a bardziej utylitarnych, status street artu jako współczesnego gatunku sztuki, równoprawnego z innymi (w przeciwieństwie do różnie postrzeganego graffiti), nie jest przez badacza podważany.

Źródło: Włodzimierz Moch, STREET ART I GRAFFITI Litery, słowa i obrazy w przestrzeni miasta, Bydgoszcz 2016, s. 36

Za prekursora street artu w Stanach Zjednoczonych uznaje się  Jeana‑Michela Basquiata, czarnoskórego artystę z Brooklynu, zapoczątkował w wieku 17 lat, tworząc graffiti na murach Nowego Jorku z dopiskiem SAMO (Same Old Shit).

Treści tych kontrowersyjnych sloganów uderzały bardzo mocno w konsumpcjonizm i politykę, prezentując światopogląd i głębokie, osobiste przemyślenia artysty. Ów projekt „ozdabiający” wagony linii metra D oraz ściany w pobliżu słynnej Galerii Soho, wzbudził wielkie zainteresowanie kreatywnego świata sztuki; niektórzy uznawali te działanie za zaplanowaną akcję jakiegoś słynnego współczesnego artysty. Basquiat ujawnił się jako ich autor na jednym ze spotkań w kultowym klubie The Mudd, gdzie odbywały się cykliczne akcje artystyczne i koncerty muzyczne. Niewiele później w przestrzeni miasta pojawiły się napisy „SAMO is dead”.

Źródło: https://www.laminerva.pl/2017/07/malujac‑mysle‑o-zyciu‑nie‑o-sztuce‑jean.html (dostęp z dnia 31.03.2018)

R1BNJh9KG7DRO
Ilustracja interaktywna Na tle utworzonym przez różnokolorowe plamy: czerwoną, niebieską, żółtą szarą, namalowana jest czarna maska na oczy z umieszczoną na górze koroną. Pod maską znajduje się poziomy napis SAMO. Po prawej stronie maski i korony rozmieszczony jest pionowy napis KING, powyżej korony znajduje się napis NEW YORK. Wszystkie napisy wykonane są czarną farbą. Na ilustracji znajdują się dwa aktywne punkty po ich otwarciu uzyskujemy dodatkowe informacje. 1. Symbol korony o trzech wierzchołkach jest widoczny w wielu obrazach artysty., 2. Sam artysta nie przekazuje jej znaczenia, mówiąc, że każdy maluje korony.
Jean-Michele Basquiat, „New York SAMO king”, ok. 1983

Techniki street artu

Sztuka street artu wykorzystuje obrazy oraz słowa, często łącząc je w komunikaty o mocnym ideowo przekazie. Jedną z metod tworzenia takich komunikatów jest adbustingAdbustingadbusting, czyli subwersja, polegająca na nadaniu nowej treści już istniejącym obiektom, przykładowo przerabiając logo znanych firm tak, aby stworzony nowy przekaz był negatywny. Zwykle nowe znaczenie jest wymierzone przeciwko kulturze popularnej oraz przeciwko wielkim korporacjom.

Murale stały się popularne jeszcze w czasach PRL, kiedy za ich pomocą tworzono reklamy. Ogromne malowidła zajmujące ścianę budynku są przykładem street artowej działalności, która jest legalna. Polscy muraliści są obecnie bardzo cenieni w Europie i zapraszani przez największe europejskie stolice do współpracy przy ozdabianiu miast.

R1DtspsRuaDVV
Ilustracja interaktywna. Na szarej ścianie bloku mieszkalnego, prezentowany jest mural przedstawiający kobietę w bluzce w kolorowe kwiaty, pod szyją ma szalik w żółto-czerwoną kratę. Włosy upięte w kok są niebieskiego koloru. W uszach ma kolczyki w kształcie dużego koła z dopiętym na nitce piórkiem ptasim. Kobieta stoi bokiem do widza. Nad jej głową namalowany jest karmnik dla ptaków w kolorze niebiesko - żółtym. Na ilustracji znajdują się trzy aktywne punkty, po ich otwarciu uzyskujemy dodatkowe informacje. 1. Mural powstał w ramach projektu opracowanego przez Fundację Urban Forms prac dyplomowych studentów V roku realizowanych w formie murali., 2. Autor, Sainer, czyli Przemysław Blejzyk to absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na wydziale Grafiki i Malarstwa., 3. Niepozorna dziewczyna w kwiecistej bluzce ma około dwudziestu poziomów wysokości i sześciu poziomów szerokości.
Sainer (grupa EtamCru), „Primavera”, przykład techniki muralu, Łódź, ul. Uniwersytecka, wikimedia.org, CC By 3.0

SzablonSzablonSzablonto obrazek albo napis wykonany za pomocą sprayu i wykrojonego wcześniej w kartonie lub plastiku wzoru. W zależności od umiejętności i czasu poświęconego na przygotowanie szablonu, obrazy mogą być jedno lub wielokolorowe.

R18dEyZQexvG7
Ilustracja interaktywna przedstawia mural prezentujący chomika w białej koszuli, z zawiązanym krawatem oraz w płaszczu i kapeluszu, który idąc na dwóch łapach w pozostałych dwóch trzyma w jednej teczkę a w drugiej parasol. Spod płaszcza wystaje jego długi ogon. Mural wykonany jest w czarnym kolorze na szarym tle. Na ilustracji znajduje się aktywny punkt, po jego otwarciu uzyskujemy dodatkowe informacje. 1. Szablony są chętnie używane przez artystów street artu ze względu na ich efektywność, możliwość wielokrotnego użycia tego samego wzoru oraz szybkie tempo pracy.
Banksy, Gentelmen Rat, technika szablonu, wikimedia.org, CC By 2.0

Wlepki są przyklejane głównie w środkach komunikacji masowej oraz w miejscach publicznych, takich jak na przykład przystanki autobusowe. Wlepki były szczególnie popularne pod koniec lat 90. i na początku XXI wieku.

RmGtRM64hOLh5
Ilustracja interaktywna przedstawia rozklejone na dużej tablicy naklejki znacznych rozmiarów. Na jednej z nich widoczna jest dłoń trzymająca obcęgi. obok dłoni znajduje się napis ZSP a ponad obcęgami WYRWIJ ZĘBY KAPITAŁU. Na drugiej z prezentowanych naklejek znajduje się czarno-biała głowa pandy A wokół niej napis Tu nie JADA głodna panda. Na ilustracji znajduje się aktywny punkt po jego otwarciu uzyskujemy dodatkowe informacje . 1. Dziś naklejki są w małych rozmiarach, są one dostępne dla kibiców różnych klubów sportowych.
Przykłady wlepek, wikimedia.org, CC By 3.0

Billboardy są to dużych rozmiarów tablice reklamowe. Billboardy street artu są tworzone przez artystów na kilka sposobów. Mogą to być realizacje w całości przygotowane przez twórcę i naklejone w miejsce legalnej reklamy, ale też mogą stanowić przekształcenie (subwersję) już gotowej realizacji, na przykład przez wycięcie jakiegoś fragmentu lub dopisanie jakiegoś słowa. Na zdjęciu billboard „Peace&LOVE” autorstwa Petera Fussa.

RcPqI8DKyskKM
Peter Fuss, This means love, przykład Billboardu

Cut‑out  to wcześniej przygotowana duża powierzchnia papieru, na której maluje się lub drukuje obraz, a następnie wykrawa i przykleja do muru, stosując klej plakatowy. Jest to technika mniej inwazyjna niż szablon, ale też mniej trwała. Zaletą cut‑out jest jego dokładność pozwalająca na lepsze oddanie szczegółów oraz możliwość użycia wielu kolorów jednocześnie.

R1GgAYeOvwNcn
Ilustracja interaktywna przedstawia mural wykonany na murze z czerwonej cegły . Widoczny jest mężczyzna przedstawiony od piersi w górę. Ubrany jest w czarny strój z epoki z dużymi guzikami, wokół szyi ma białą kryzę. Czarne włosy upięte wysoko. Jego twarz jest pociągła z lekko zarysowanym ciemnym zarostem. Na ilustracji znajduje się aktywny punkt po jego otwarciu uzyskujemy dodatkowe informacje. 1. Zaletą cut-out jest jego dokładność pozwalająca na lepsze nieparzyste przejścia oraz możliwość użycia wielu kolorów
Julien de Casabianca- Caumer, praca z cyklu projektu Outings Project, przykład techniki cut-out

Tag to podpis wykonywany przez grafficiarzy i członków różnych subkultur. Najczęściej pisany jest przy pomocy grubego flamastra lub markera jako jedna, mocno powyginana linia. Często mało czytelny, najczęściej zawiera imię, pseudonim, cytat, nazwę miejsca lub drużyny sportowej. Oprócz indywidualnych tagów istnieją tagi crew - z angielskiego załoga, które przeważnie składają się z 2, 3 lub 4 liter. Tagi cenione są wśród grafficiarzy za dwie rzeczy: kompozycje oraz miejsce umieszczenia, tym lepsze, im bardziej niebezpieczne i trudno dostępne.

RoTg0wg4D0Vo2
Graffiti z przykładem tagu, wikimedia.org, CC By 3.0

Banksy – symbol street artu

Banksy (Robert Banks czy Robert Gunningham, Robin Baksy) urodził się w 1974 roku w Anglii. Artysta, mimo popularności, przez wiele lat ukrywał swoją tożsamość. W swoich działaniach nie ogranicza się do jednej formy ekspresji, jednak najpełniej odnajduje się w szablonach o wymownych kontekstach ideowych.  Tworzy, korzystając z połączenia graffitiGraffitigraffiti i szablonu, zamieszczając je w nietypowych miejscach. Prace Banksy’ego zawierają często ironiczny komentarz rzeczywistości, pacyfizm i sprzeciw wobec komercji.

Zapoznawanie się z jego twórczością najlepiej zaczynać od  strony  internetowej  www.banksy.co.uk.  Brytyjczyk jest ulubieńcem  mediów  i  notki  o  nim  pojawiają się  w  prasie  z  dużą  częstotliwością  (por.  Collins, 2008).  Mimo  wielu  spekulacji  prasowych, jego  tożsamość  pozostaje  niepotwierdzona -  wiadomo tylko, że  urodził  się  w  1974  roku  i  pochodzi  z  okolic  Bristolu, gdzie  pojawiały  się jego  pierwsze  prace, (Rzetelną  relację  z  debat  na temat tożsamości  Banksy’ego,  jak i  chronologiczną listę jego  prac znaleźć  można w Wikipedii: http://en.wikipedia.org/wiki/Banksy.)  Prawie  nie  udziela wywiadów, nie  udostępnił  swojej fotografii, a ze  światem zewnętrznym  komunikuje  się  ustami  swojego  menedżera Steve Lazaridesa  będącego  również fotografem  i właścicielem  galerii  Laz.inc., która  mieści  się  w  dawnym sex  shopie  w  Soho  i  sprzedaje,  jak  można  przeczytać  na  stronie  internetowej, prace  artystów uznanych, ale ignorowanych przez wielkie galerie (www.lazinc.com).  Banksy tak wyjaśnia to w jednym z trzech  wydanych  na własną rękę  albumów: Jeśli  chcesz coś  powiedzieć tak, żeby  ludzie  cię  słuchali,  musisz założyć  maskę.  Jeśli chcesz być szczerym, musisz żyć w kłamstwie. Bycie sobą i tak jest przereklamowane.

Źródło: Kultura Popularna 3 (21)/2008, Banksy  i  sztuka, Łukasz Biskupski BANKSY: „TA  REWOLUCJA TO ATRAPA” https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/1887/Banksy.pdf?sequence=1 (dostęp z dnia 31.03.2018)

RPq5zNUSP48Lt
Pokaz slajdów zaangażowane szablony Banksyego. Slajd 1 betonowy mur z kamerą monitoringu. slajd 2. Dominic Robinson (fot.), Banksy, „Banksy Girl and Heart Balloon”, Bristol, Wielka Brytania, wikimedia.org, CC BY 2.0 Na tle szarego muru stoi dziewczynka trzymająca w dłoni nić na końcu której widoczny jest czerwony balon w kształcie serca. Slajd 3. Enigmatyczny artysta uczynił ze swojej sztuki oręż wymierzony przeciw wojnie oraz wszelkim przejawom konsumpcjonizmu, faszyzmu oraz totalitaryzmu. Jednak pod nihilistyczną powłoką szablony Banksy’ego skrywają prawdziwie egzystencjalne oblicze. Slajd 4. To graficzne epigramaty, za których pomocą artysta diagnozuje conditio humana, piętnując ludzką chciwość, hipokryzję, moralne zblazowanie, jak również daleko idące skutki ksenofobii, fundamentalizmu oraz społecznej alienacji. „Czasem czuję takie obrzydzenie z powodu stanu tego świata, że nie mogę nawet dojeść drugiej porcji szarlotki” – twierdzi. Mocno ironiczny ton jego internetowych wypowiedzi lub myśli zebranych na łamach autorskich publikacji idzie w parze z wyjątkową empatią, wrażliwością na drugiego człowieka i pragnieniem uświadomienia mu zagrożeń, które przynosi współczesny świat. Slajd 5. Banksy, „Kill” („Zabij”), pinimg.com, CC BY 3.0 Slajd 6. Banksy nie kryje również swojej niechęci do zinstytucjonalizowanych form porządku publicznego oraz wszelkich służb mundurowych, obnażając, kwestionując i obalając w swoich pracach mechanizmy społecznej kontroli, zniewolenia i psychofizycznego terroru reprezentowane przez uzbrojone siły prewencji czy ośmieszanych policjantów. To ich ofiarami najczęściej padają dzieci zobrazowane jako naiwni przechodnie – pokryte cieniem czarno-białe figury zanurzone w mrocznej, pełnej niebezpieczeństw rzeczywistości. Dziewczynka, której balon w kształcie serca porywa wiatr, gaworzący bobas budujący z klocków wieżę układającą się w napis „Kill” („Zabij”) Slajd 7. Banksy, „NO FUTURE” (Bez przyszłości), pinimg.com, CC BY 3.0 Slajd 8. Dziecko z balonikiem w kształcie litery O dopełniającej wyraz NO FUTURE, poparzona napalmem Kim Phuc (szablon bazujący na słynnej fotografii Nicka Uta) trzymana za ręce przez Myszkę Mickey oraz Ronalda McDonalda – każdy z tych dziecięcych bohaterów apeluje o naszą uwagę, pomoc i poczucie odpowiedzialności. Slajd 9. Banksy, „Our time will come” („Nasz czas nadejdzie”), newsweek.com, CC BY 3.0 Slajd 10. Obok tworzenia poważnych, refleksyjnych dzieł, Banksy bawi się ostrzem satyry, chętnie ośmieszając ludzkie przywary poprzez wykorzystywanie szablonów przedstawiających zantropomorfizowane małpy lub szczury. Szczególną sympatią darzy gryzonie, za których pomocą ilustruje niższy, bardziej zwierzęcy aspekt człowieczeństwa. Równocześnie szczur staje się symboliczną reprezentacją twórcy graffiti. Obaj są przecież sprytni, niekochani, niemożliwi do wyrugowania. W dodatku sprawiają wrażenie, że potrafią być w wielu miejscach jednocześnie. I co najważniejsze – nie mają szacunku dla tak zwanych autorytetów. Dialogiczność oraz kontekstualność sztuki Banksy’ego znajduje swoje dopełnienie w precyzyjnie przemyślanej prowokacji. W 2005 roku artysta zamieścił kilka „poprawionych” obrazów w nowojorskim Musem of Modern Art, Metropolitan Museum of Art czy Brooklyn Museum. W Amerykańskim Muzeum Historii Naturalnej pozostawił eksponat o nazwie „Banksus Militus Ratus”, przedstawiający wypchanego szczura w stroju grafficiarza trzymającego w łapce puszkę farby użytej do napisania zdania „Our Time Will Come” („Nasz czas nadejdzie”). Slajd 11. (…) Będąc zadeklarowanym aktywistą, Banksy niesie swoje pacyfistyczne przesłanie daleko poza granice Albionu. W 2006 roku w Palestynie ofiarą jego artystycznej partyzantki padł fragment 680-kilometrowego muru oddzielającego Izrael od Autonomii Palestyńskiej. Banksy namalował w sumie dziewięć obrazów po palestyńskiej stronie zachodniego muru granicznego, z których jeden przedstawiał drabinę sięgającą szczytu muru, inny – dziecko, które zabawkową łopatką wykopało dziurę w ścianie. Slajd 12. Jeszcze inny – bawiące się dzieci, a nad nimi otwór, przez który przebijała wizja raju rodem z turystycznych katalogów. Slajd 13. Graffiti ukazujące znak lawety zabierającej czołg, Slajd 14. oglądana przez celownik niewidocznego snajpera gołębica w kamizelce kuloodpornej niosąca w dziobie gałązkę oliwną Slajd 15. czy sylwetka dziewczynki unoszonej ponad mur przez wiązankę balonów – to dowody na to, że ilustracyjny dowcip Banksy’ego łączy się z zadumą nad istotą cierpienia, prześladowań i politycznych gier, w których nie ma zwycięzców.
Zaangażowane szablony Banksy'ego, online-skills, CC BY 3.0
RxIf7Al8t76YB
Ćwiczenie 1
Przyporządkuj definicje do pojęć. Adbusting Możliwe odpowiedzi: 1. wcześniej przygotowana duża powierzchnia papieru, na której maluje się lub drukuje obraz, a następnie wykrawa i przykleja do muru, stosując klej plakatowy., 2. naklejka wykonywana domowymi sposobami, przy użyciu niewielkich kawałków papieru samoprzylepnego, często rysowana odręcznie i powielana. Przyklejana głównie w środkach komunikacji miejskiej oraz w miejscach publicznych (np. przejściach podziemnych, przystankach)., 3. podpis grafficiarzy oraz członków subkultur. Najczęściej pisany jest przy pomocy grubego markera jako jedna, mocno powyginana linia., 4. inaczej subwersja. Strategia wykorzystywana przez twórców street art. polega na takiej ingerencji w treść billboardów, plakatów oraz ogłoszeń, aby nadać im zupełnie nowe, często przeciwne znaczenie. Cut-out Możliwe odpowiedzi: 1. wcześniej przygotowana duża powierzchnia papieru, na której maluje się lub drukuje obraz, a następnie wykrawa i przykleja do muru, stosując klej plakatowy., 2. naklejka wykonywana domowymi sposobami, przy użyciu niewielkich kawałków papieru samoprzylepnego, często rysowana odręcznie i powielana. Przyklejana głównie w środkach komunikacji miejskiej oraz w miejscach publicznych (np. przejściach podziemnych, przystankach)., 3. podpis grafficiarzy oraz członków subkultur. Najczęściej pisany jest przy pomocy grubego markera jako jedna, mocno powyginana linia., 4. inaczej subwersja. Strategia wykorzystywana przez twórców street art. polega na takiej ingerencji w treść billboardów, plakatów oraz ogłoszeń, aby nadać im zupełnie nowe, często przeciwne znaczenie. Wlepka Możliwe odpowiedzi: 1. wcześniej przygotowana duża powierzchnia papieru, na której maluje się lub drukuje obraz, a następnie wykrawa i przykleja do muru, stosując klej plakatowy., 2. naklejka wykonywana domowymi sposobami, przy użyciu niewielkich kawałków papieru samoprzylepnego, często rysowana odręcznie i powielana. Przyklejana głównie w środkach komunikacji miejskiej oraz w miejscach publicznych (np. przejściach podziemnych, przystankach)., 3. podpis grafficiarzy oraz członków subkultur. Najczęściej pisany jest przy pomocy grubego markera jako jedna, mocno powyginana linia., 4. inaczej subwersja. Strategia wykorzystywana przez twórców street art. polega na takiej ingerencji w treść billboardów, plakatów oraz ogłoszeń, aby nadać im zupełnie nowe, często przeciwne znaczenie. Tag Możliwe odpowiedzi: 1. wcześniej przygotowana duża powierzchnia papieru, na której maluje się lub drukuje obraz, a następnie wykrawa i przykleja do muru, stosując klej plakatowy., 2. naklejka wykonywana domowymi sposobami, przy użyciu niewielkich kawałków papieru samoprzylepnego, często rysowana odręcznie i powielana. Przyklejana głównie w środkach komunikacji miejskiej oraz w miejscach publicznych (np. przejściach podziemnych, przystankach)., 3. podpis grafficiarzy oraz członków subkultur. Najczęściej pisany jest przy pomocy grubego markera jako jedna, mocno powyginana linia., 4. inaczej subwersja. Strategia wykorzystywana przez twórców street art. polega na takiej ingerencji w treść billboardów, plakatów oraz ogłoszeń, aby nadać im zupełnie nowe, często przeciwne znaczenie.
R1KCWyR0x1PMJ1
Ćwiczenie 2
Czym się różni wlepka od szablonu?
Rc44NX0rVmYiq
Ćwiczenie 3
Zaznacz prekursora street artu. Możliwe odpowiedzi: 1. Andy Warhol, 2. Jean-Michel Basquiat, 3. Shepard Fairey
RBsko1cfmdYG1
Ćwiczenie 4
Wymień trzy dzieła poznane w lekcji oraz ich autorów.
Ćwiczenie 5

Uzupełnij informacje na temat ilustracji.

Rs8jjQxQijA6B
RGce5RMjhbyqQ
Tytuł: Tu uzupełnij Technika: Tu uzupełnij Miasto, w którym się znajduje: Tu uzupełnij
RnDVmQXDxj6RP
Ćwiczenie 6
Banksy jest znany pod trzema nazwiskami: Robert Banks, Robert Gunningham i ? Podaj trzecie imię i nazwisko. Tu uzupełnij
RD87684C6vMgq
Ćwiczenie 7
Odpowiedz, w jakim państwie znajduje się praca Banksy"ego przedstawiająca bawiące się dzieci.

Słownik pojęć

Adbusting
Adbusting

jest to strategia wykorzystywana przez twórców street art. Polega na takiej ingerencji w treść billboardów, plakatów oraz ogłoszeń, aby nadać im zupełnie nowe, często przeciwne znaczenie; są to przeważnie działania alterglobalistyczne i antykonsumenckie, skierowane przeciwko korporacjom.

Cut‑out
Cut‑out

wcześniej przygotowana duża powierzchnia papieru, na której maluje się lub drukuje obraz, a następnie wykrawa i przykleja do muru, stosując klej plakatowy.

Graffiti
Graffiti

rodzaj malowideł wykonywanych farbą bądź sprayem; ze względu na tematykę rozróżniamy graffiti walczące, które jest zaangażowane ideowo, w tym politycznie, graffiti artystyczne, graffiti hermetyczne, które jest zrozumiałe tylko dla wtajemniczonych oraz zwykłe bazgranie po murach, które jest przejawem aktu wandalizmu.

Mural
Mural

rodzaj monumentalnego malarstwa ściennego; nazwa pochodzi od hiszpańskiego słowa „mural” – ścienny.

Street art
Street art

wywodzi się ze starożytnego graffito, które oznaczało wydrapywanie wzoru na powierzchni; współcześnie, dziedzina z pogranicza sztuki i zjawiska kulturowego określająca ogół działań realizowanych w przestrzeni publicznej; street art nie posiada ściśle określanych reguł działania i struktur dzieła, a prace bardzo często są postrzegane jako akt wandalizmu, będący reakcją kontrkulturową.

Street art
Street art

Wywodzi się ze starożytnego graffito, które oznaczało wydrapywanie wzoru na powierzchni. Współcześnie, dziedzina z pogranicza sztuki i zjawiska kulturowego określająca ogół działań realizowanych w przestrzeni publicznej. Street art nie posiada ściśle określanych reguł działania i struktur dzieła, a prace bardzo często są postrzegane jako akt wandalizmu, będący reakcją kontrkulturową.

Szablon
Szablon

ang. stencil, obrazek albo napis wykonany za pomocą sprayu i wykrojonego wcześniej w kartonie lub plastiku wzoru.

Tag
Tag

podpis grafficiarzy oraz członków subkultur; najczęściej pisany jest przy pomocy grubego markera jako jedna, mocno powyginana linia.

Wlepka
Wlepka

vlepka, naklejka wykonywana domowymi sposobami, przy użyciu niewielkich kawałków papieru samoprzylepnego, często rysowana odręcznie i powielana; przyklejana głównie w środkach komunikacji miejskiej oraz innych miejscach publicznych (np. przejściach podziemnych, przystankach).

Źródło: www.encyklopedia.pwn.pl

Galeria dzieł sztuki

Bibliografia

Kultura Popularna 3 (21)/2008, Banksy  i  sztuka, Łukasz Biskupski BANKSY:  „TA  REWOLUCJA TO ATRAPA” https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/1887/Banksy.pdf?sequence=1 (dostęp z dnia 31.03.2018)

Włodzimierz Moch, STREET ART I GRAFFITI Litery, słowa i obrazy w przestrzeni miasta, Bydgoszcz 2016, s. 36 (dostęp z dnia 31.03.2018)

https://www.laminerva.pl/2017/07/malujac‑mysle‑o-zyciu‑nie‑o-sztuce‑jean.html (dostęp z dnia 31.03.2018)

http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=119&artykul=2686 (dostęp z dnia 31.03.2018)